Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Buofl § 41: Vederlagstyper (1) (2) (3) Regningsarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Buofl § 41: Vederlagstyper (1) (2) (3) Regningsarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Buofl § 41: Vederlagstyper (1) (2) (3) Regningsarbeid
Enhetspriskontrakter Fikssumkontrakter (fastpriskontrakter) (1) (2) (3) Stigende grad av risiko for entreprenøren Lasse Simonsen

2 Ulike vederlagstyper for forskjellige ytelser:
Fastpris Alternative priser Peis Vindu Timepriser Grunnarbeider Regningsarbeid Lasse Simonsen

3 Buofl § 41,1 og 2: Vederlaget Regnings- Avtale arbeid Buofl § 41,1
Lasse Simonsen

4 (frarådingsplikten § 8,2)
Buofl § 41,3 og 4: Graden av fasthet Fastpris Prisutsagn Prisoverslag (Ikke vesentlig/15 %) ? Ikke bindende prisopplysning (frarådingsplikten § 8,2) Lasse Simonsen

5 ”vesentleg, og høgst med 15 prosent”
Regningsarbeid – buofl § 41 andre ledd: Kostnadsoverslag - ”vesentleg, og høgst med 15 prosent” Faktiske utgifter Materialkostnader Mannskap Maskiner Osv ”Nødvendige kostnader” + Påslag ”Rimeleg” Lasse Simonsen

6 Indeksregulering – buofl § 41 sjette ledd:
Prisstigningen Byggetiden Tilbud Faktura Indeksjustering? Lasse Simonsen

7 Betalingstidspunktet – buofl §§ 46 og 47
”Betale når entreprenøren krev det etter overtaking”. § 47 Forskuddsbetaling (må avtales særskilt) O Begrensninger a) Framdriftsbetaling b) Ikke salgspant c) 10 % står igjen § 47 tredje ledd Sikkerhetsstillelse Betalingsgarant – kan avtales Lasse Simonsen

8 ”før overtaking” (senest samtidig med)
Skjæringstidspunktet: § 47,3 ”Sjølvskuldgaranti” § 46,1 ”etter overtaking” § 49,1 ”før overtaking” (senest samtidig med) Overtakelse § 47,1 c - ”ikkje …før” Lasse Simonsen

9 Sluttoppgjør - § 48 andre og tredje ledd:
”Lågare vederlag følgjer av avtalen” Regning – sluttoppgjør ”Urimeleg” 1 mnd - innsigelsesfristen Maksimumskrav: Forbehold Feil - ”måtte forstå” Lasse Simonsen

10 Omtvistet vederlag - § 49:
Entreprenørens krav E Innsigelser Motkrav F Lasse Simonsen

11 (nekte hjemmelsoverføring)
Omtvistet vederlag: Avtale om ny bustad B-tilfellene A-tilfellene Entreprenøren eier tomten Forbrukeren eier tomten Særlig behov (nekte hjemmelsoverføring) Lasse Simonsen

12 Omtvistet vederlag - § 49:
Vederlaget Uomtvistet Ordinær betaling Omtvistet Mangelinnsigelser Dagmulkt Prisen på endringsarbeid Deponering (regnes som betaling) Bank Lasse Simonsen

13 ? Renteplikt ved deponering - § 49: Deponert sum Buofl § 59
Forbrukeren må betale forsinkelsesrente Deponering av mindre enn entreprenørens krav Skulle vært betalt ? (Må forbrukeren betale rente?) Deponering i samsvar med entreprenørens krav Skulle vært betalt Buofl § 49,3.1 Entreprenøren må betale forsinkelsesrente (renteinntekt til fradrag) Deponering av mer enn entreprenøren har krav på Skulle ikke vært betalt Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Buofl § 41: Vederlagstyper (1) (2) (3) Regningsarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google