Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Vederlagstyper Regningsarbeid Enhetspriskontrakter Fikssumkontrakter (fastpriskontrakter) Fikssumkontrakter (fastpriskontrakter) (1)(2)(3)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Vederlagstyper Regningsarbeid Enhetspriskontrakter Fikssumkontrakter (fastpriskontrakter) Fikssumkontrakter (fastpriskontrakter) (1)(2)(3)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Vederlagstyper Regningsarbeid Enhetspriskontrakter Fikssumkontrakter (fastpriskontrakter) Fikssumkontrakter (fastpriskontrakter) (1)(2)(3) Stigende grad av risiko for entreprenøren Buofl § 41:

2 Lasse Simonsen Ulike vederlagstyper for forskjellige ytelser: Grunnarbeider Vindu Peis Alternative priser Timepriser Regningsarbeid Fastpris

3 Lasse Simonsen Buofl § 41,1 og 2: Vederlaget Avtale Regnings- arbeid Buofl § 41,1Buofl § 41,2

4 Lasse Simonsen Buofl § 41,3 og 4: Prisutsagn Fastpris Prisoverslag (Ikke vesentlig/15 %) Ikke bindende prisopplysning (frarådingsplikten § 8,2) Graden av fasthet ?

5 Lasse Simonsen Faktiske utgifter Materialkostnader Mannskap Maskiner Osv Faktiske utgifter Materialkostnader Mannskap Maskiner Osv Påslag + ”Nødvendige kostnader” ”Nødvendige kostnader” ”Rimeleg” Regningsarbeid – buofl § 41 andre ledd: Kostnadsoverslag - ”vesentleg, og høgst med 15 prosent”

6 Lasse Simonsen Tilbud Byggetiden Faktura Indeksregulering – buofl § 41 sjette ledd: Prisstigningen Indeksjustering?

7 Lasse Simonsen O O Betalingstidspunktet – buofl §§ 46 og 47 § 47 Forskuddsbetaling (må avtales særskilt) Begrensninger Buofl § 46 – ”Betale når entreprenøren krev det etter overtaking”. Betalingsgarant – kan avtales a) Framdriftsbetaling b) Ikke salgspant c) 10 % står igjen § 47 tredje ledd Sikkerhetsstillelse

8 Lasse Simonsen Skjæringstidspunktet: Overtakelse § 49,1 ”før overtaking” (senest samtidig med) § 46,1 ”etter overtaking” § 47,1 c - ”ikkje …før” § 47,3 ”Sjølvskuldgaranti”

9 Lasse Simonsen Sluttoppgjør - § 48 andre og tredje ledd: Regning – sluttoppgjør Maksimumskrav: - Forbehold - Feil - ”måtte forstå” 1 mnd - innsigelsesfristen ”Lågare vederlag følgjer av avtalen” ”Urimeleg”

10 Lasse Simonsen Omtvistet vederlag - § 49: Entreprenørens krav -Innsigelser -Motkrav E F Omtvistet

11 Lasse Simonsen Omtvistet vederlag: Avtale om ny bustad A-tilfellene B-tilfellene Forbrukeren eier tomten Entreprenøren eier tomten Særlig behov (nekte hjemmelsoverføring)

12 Lasse Simonsen Omtvistet vederlag - § 49: Uomtvistet Omtvistet Vederlaget Bank Deponering (regnes som betaling) Ordinær betaling - Mangelinnsigelser - Dagmulkt - Prisen på endringsarbeid

13 Lasse Simonsen Renteplikt ved deponering - § 49: ? (Må forbrukeren betale rente?) Buofl § 49,3.1 Entreprenøren må betale forsinkelsesrente (renteinntekt til fradrag) Deponering i samsvar med entreprenørens krav Deponering av mer enn entreprenøren har krav på Skulle vært betalt Skulle ikke vært betalt Deponert sum Buofl § 59 Forbrukeren må betale forsinkelsesrente Deponering av mindre enn entreprenørens krav Skulle vært betalt


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Vederlagstyper Regningsarbeid Enhetspriskontrakter Fikssumkontrakter (fastpriskontrakter) Fikssumkontrakter (fastpriskontrakter) (1)(2)(3)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google