Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Professor dr juris Lasse Simonsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Professor dr juris Lasse Simonsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Professor dr juris Lasse Simonsen
(5) Fristforlengelse Professor dr juris Lasse Simonsen

2 Fristforlengelse: F B E F F Fristforlengelse?
25.1 – Byggherrens forhold Egenrisiko B E F F 25.2 19.9 Lasse Simonsen

3 Alternativ 1 – ”endringer”:
Kontraktarbeidet Tillegg + Entreprenøren må utføre en viss mengde tilleggsarbeid uten at det gir rett til fristforlengelse ”I normaltilfeller” Lasse Simonsen

4 Alternativ 2 – ”forsinkelse eller mangler ved byggherrens
leveranser eller annen medvirkning”: B Identifikasjon Varsler Punkt 22 Nøytralt varsel Punkt 23.3 Konsekvensvarsler Krav Punkt 25.1 Fristforlengelse Punkt 24 Vederlagsjustering Punkt 35 Regress SE SE/R Punkt 21 ”Medvirkningssvikt” Forsinker framdriften Lasse Simonsen

5 Byggherrerisikoen for øvrig
Alternativ 3 – ”annet som må henføres under byggherrens forhold”: Byggherrerisikoen for øvrig Entreprenørens område Medvirkningssvikt Endringer Lasse Simonsen

6 Punkt 19.9 – ”Byggherre force majeure:
”Er blitt klar over … vil kunne hindre framdriften” 19.9,6 Byggherrens varsel om fristforlengelse Krav om fristforlengelse – 25.2 SE SE/R ”Force majeure” - F eks streik Forsinkelser Arbeidsunderlaget Tegninger Osv Lasse Simonsen

7 Økonomisk kompensasjon – to ulike situasjoner:
1 Vederlag for mannskap og maskiner (24.5 og 24.6) 2 Rigg- og kapitalkostnader (24.2) Fristforlengelse Drift av rigg Mannskap Endringsarbeider Ventetid Tilleggsvederlag for utførelsen av endringsarbeidet Lasse Simonsen

8 Statsbygg: Kompensasjon etter punkt 24.2,1.3:
Proporsjonalitets- faktoren 25 % 25 % t1 t2 Byggetid Reguleringsgrunnlaget: 0,5 x avtalt totalsum for rigg og driftsytelsen Lasse Simonsen

9 Reguleringsgrunnlaget:
JBV: Kompensasjon etter punkt 24.2,1.3 : K = 0,05 x C (t2-t1)/t1 Proporsjonalitets- faktoren 25 % 25 % t2 t1 Byggetid Reguleringsgrunnlaget: 0,05 x kontraktsummen Lasse Simonsen

10 Generelle varslingsregler
Varslingssystemet: Form Adressat -Ivaretakelse av preklusjonsvirkningen Punkt 8 Generelle varslingsregler Justering av vederlag Fristforlengelse - Varslingssituasjon Varslingsfristen Virkning av unnlatt varsel Lasse Simonsen

11 Analyseskjema - varsling:
Adressat Fristens lengde Fristens utgangspunkt Varselet Objektivt Subjektivt Form Innhold Lasse Simonsen

12 Nytt garasjeanlegg: LN PÅ X NS 8405 Streik Maskinbrudd Forsinkelse
Lasse Simonsen

13 Nytt garasjeanlegg - tidslinje:
Avtalt sluttfrist 14 dager forsinkelse 1 mnd 1 uke 3 uker O Maskinhavari- leveringsforsinkelser Streik Betaling sluttfaktura Telefaks Fradrag Lasse Simonsen

14 Anvendelse av punkt 23.2,1 på oppgaven:
Adressat (8,1) - ”partenes representanter” osv Fristens lengde (23.2,1) - ”Uten ugrunnet opphold” Virkninger (23.2,1) - ”taper han retten” Fristens utgangspunkt Subjektivt Varselet 25.2,5 - ”som entreprenøren mener” 23.2,1 – ”er blitt klar over” Form (8,1 og 2) - ”skriftlig” mv Innhold – (25.2,5) – ”skal kravet varsles” (23.2,1) - ”varsle byggherren dersom han krever fristforlengelse” Objektivt 25.2,5 - ”Inntrer forhold” (force majeure) 23.2,1 – ”vil kunne hindre fremdriften” Lasse Simonsen

15 Punktene 23.1 til 23.3 - fristens utgangspunkt:
Årsak Virkning Merutgifter Forsinkelse ”Forholdet” ”Vil kunne medføre” Kunnskap ”Er blitt klar over” Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Professor dr juris Lasse Simonsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google