Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Professor dr juris Lasse Simonsen (5) Fristforlengelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Professor dr juris Lasse Simonsen (5) Fristforlengelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Professor dr juris Lasse Simonsen (5) Fristforlengelse

2 Lasse Simonsen E B F 25.1 – Byggherrens forhold Egenrisiko Fristforlengelse: Fristforlengelse? F F 25.219.9

3 Lasse Simonsen Alternativ 1 – ”endringer”: Kontraktarbeidet Tillegg + § Entreprenøren må utføre en viss mengde tilleggsarbeid uten at det gir rett til fristforlengelse ”I normaltilfeller”

4 Lasse Simonsen Alternativ 2 – ”forsinkelse eller mangler ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning”: SE Forsinker framdriften B SE/R Varsler Punkt 22 Nøytralt varsel Punkt 23.3 Konsekvensvarsler Krav Punkt 25.1 Fristforlengelse Punkt 24 Vederlagsjustering Punkt 21 ”Medvirkningssvikt” Identifikasjon Punkt 35 Regress

5 Lasse Simonsen Alternativ 3 – ”annet som må henføres under byggherrens forhold”: Entreprenørens område Endringer Medvirkningssvikt Byggherrerisikoen for øvrig

6 Lasse Simonsen Punkt 19.9 – ”Byggherre force majeure: B SE SE/R Forsinkelser -Arbeidsunderlaget -Tegninger -Osv ”Force majeure” - F eks streik 19.9,6 Byggherrens varsel om fristforlengelse ”Er blitt klar over … vil kunne hindre framdriften” Krav om fristforlengelse – 25.2

7 Lasse Simonsen Endringsarbeider Ventetid Fristforlengelse Tilleggsvederlag for utførelsen av endringsarbeidet Økonomisk kompensasjon – to ulike situasjoner: 1 Vederlag for mannskap og maskiner (24.5 og 24.6) 2 Rigg- og kapitalkostnader (24.2) - Drift av rigg - Mannskap

8 Lasse Simonsen 25 % Byggetid Reguleringsgrunnlaget: 0,5 x avtalt totalsum for rigg og driftsytelsen 25 % Statsbygg: Kompensasjon etter punkt 24.2,1.3: t1t1 t2t2 Proporsjonalitets- faktoren

9 Lasse Simonsen 25 % Byggetid Reguleringsgrunnlaget: 0,05 x kontraktsummen 25 % JBV: Kompensasjon etter punkt 24.2,1.3 : K = 0,05 x C (t 2 -t 1 )/t 1 t1t1 t2t2 Proporsjonalitets- faktoren

10 Lasse Simonsen Varslingssystemet: Punkt 8 Generelle varslingsregler Fristforlengelse Justering av vederlag -Form -Adressat -Ivaretakelse av preklusjonsvirkningen - Varslingssituasjon -Varslingsfristen -Virkning av unnlatt varsel

11 Lasse Simonsen Analyseskjema - varsling: Fristens lengde Fristens utgangspunkt Varselet -Form - Innhold Adressat ObjektivtSubjektivt

12 Lasse Simonsen LN PÅ X NS 8405 Maskinbrudd Streik Nytt garasjeanlegg: Forsinkelse

13 Lasse Simonsen Nytt garasjeanlegg - tidslinje: O Maskinhavari- leveringsforsinkelser 14 dager forsinkelse 1 mnd Streik 1 uke Telefaks Avtalt sluttfrist 3 uker Betaling sluttfaktura Fradrag

14 Lasse Simonsen Anvendelse av punkt 23.2,1 på oppgaven: Fristens lengde (23.2,1) - ”Uten ugrunnet opphold” Fristens utgangspunkt Varselet Form (8,1 og 2) - ”skriftlig” mv Innhold – (25.2,5) – ”skal kravet varsles” - (23.2,1) - ”varsle byggherren dersom han krever fristforlengelse” Adressat (8,1) - ”partenes representanter” osv Objektivt Subjektivt Virkninger (23.2,1) - ”taper han retten” 25.2,5 - ”Inntrer forhold” (force majeure) 23.2,1 – ”vil kunne hindre fremdriften” 25.2,5 - ”som entreprenøren mener” 23.2,1 – ”er blitt klar over”

15 Lasse Simonsen Årsak Virkning Punktene 23.1 til 23.3 - fristens utgangspunkt: ”Vil kunne medføre” Kunnskap ”Er blitt klar over” Kunnskap ”Er blitt klar over” -Merutgifter - Forsinkelse ”Forholdet”


Laste ned ppt "Professor dr juris Lasse Simonsen (5) Fristforlengelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google