Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Forbrukere Profesjonelle Buofl (Nybygg) Hvtjl (Rep mv) Ufravikelig lovgivning Rettskildebildet: Avhl Profesjonelle Avtalereg. (Referanse-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Forbrukere Profesjonelle Buofl (Nybygg) Hvtjl (Rep mv) Ufravikelig lovgivning Rettskildebildet: Avhl Profesjonelle Avtalereg. (Referanse-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Forbrukere Profesjonelle Buofl (Nybygg) Hvtjl (Rep mv) Ufravikelig lovgivning Rettskildebildet: Avhl Profesjonelle Avtalereg. (Referanse- klausuler) NS 8405NS 3431 Bakgrunnsretten (alminnelig entrepriserett)

2 Lasse Simonsen Avtalen Referanse- klausul NS 8405 Situasjonsnøytral tolking? Situasjonsbestemt tolking?

3 Lasse Simonsen § 1,1 a) Enkle avtaler § 1,1 b) Sammensatte avtaler Bustadoppføringslova

4 Lasse Simonsen ”Ein uvesentleg del” Avhl Rep. mvNybygg Avhl + Hvtjl Hele bygget - § 1,1 b): ”ny eigarbustad” Del av bygget Fullført bygg Avhl Buofl Avhl + Buofl Sammensatte avtaler: Salg av tomt + bygging Hvtjl § 1 (3)(b): ”arbeid på fast eiendom, unntatt nyoppføring av bygning for boformål og annet arbeid som utføres umiddelbart som ledd i slik oppføring”. Avhl § 1-1 (3) 2 punktum: ”Dersom tillegget til avhendinga utgjer ein uvesentleg del, gjeld lova så langt ho høver likevel for heile avtala”. Buofl § 1, 1 b): ”avtale om rett til fast eigedom med ny eigarbustad når arbeid som entreprenøren står for, enno ikkje er fullført på avtaletida”. Buofl § 1, 1 a): ”avtale om oppføring av bygning til bustadføremål og avtale om arbeid som vert utført direkte som ledd i slik oppføring”.

5 Lasse Simonsen BOBL E E UE NS 8405/3431 A/R Bl BL (borettslaget) FFF NS 8401/8402 - Avhendingslova - Bustadoppføringslova Oversikt over kontraktrelasjonene: Anskaffelser NS 3400 Buofl


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Forbrukere Profesjonelle Buofl (Nybygg) Hvtjl (Rep mv) Ufravikelig lovgivning Rettskildebildet: Avhl Profesjonelle Avtalereg. (Referanse-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google