Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(alminnelig entrepriserett)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(alminnelig entrepriserett)"— Utskrift av presentasjonen:

1 (alminnelig entrepriserett)
Profesjonelle Rettskildebildet: Bakgrunnsretten (alminnelig entrepriserett) Forbrukere Profesjonelle Buofl (Nybygg) NS 8405 NS 3431 Ufravikelig lovgivning Avtalereg. (Referanse- klausuler) Hvtjl (Rep mv) Avhl Lasse Simonsen

2 Avtalen NS 8405 Referanse- klausul Situasjonsnøytral tolking?
Situasjonsbestemt tolking? Lasse Simonsen

3 Bustadoppføringslova
Enkle avtaler § 1,1 b) Sammensatte avtaler Lasse Simonsen

4 Sammensatte avtaler: Salg av tomt + bygging
Buofl § 1, 1 a): ”avtale om oppføring av bygning til bustadføremål og avtale om arbeid som vert utført direkte som ledd i slik oppføring”. Rep. mv Nybygg Avhl + Buofl Hvtjl § 1 (3)(b): ”arbeid på fast eiendom, unntatt nyoppføring av bygning for boformål og annet arbeid som utføres umiddelbart som ledd i slik oppføring”. Del av bygget Avhl + Hvtjl Buofl Hele bygget - § 1,1 b): ”ny eigarbustad” ”Ein uvesentleg del” Avhl Fullført bygg Avhl Buofl § 1, 1 b): ”avtale om rett til fast eigedom med ny eigarbustad når arbeid som entreprenøren står for, enno ikkje er fullført på avtaletida”. Avhl § 1-1 (3) 2 punktum: ”Dersom tillegget til avhendinga utgjer ein uvesentleg del, gjeld lova så langt ho høver likevel for heile avtala”. Lasse Simonsen

5 - Bustadoppføringslova
Oversikt over kontraktrelasjonene: Anskaffelser NS 3400 A/R BOBL Buofl BL (borettslaget) Bl NS 8401/8402 Buofl F F F E E - Avhendingslova - Bustadoppføringslova UE UE NS 8405/3431 Lasse Simonsen


Laste ned ppt "(alminnelig entrepriserett)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google