Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskudd til forebygging av uønskede svangerskap og abort 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskudd til forebygging av uønskede svangerskap og abort 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskudd til forebygging av uønskede svangerskap og abort 2015
Hvordan få tilskudd til ulike tiltak? Normal søknadsprosess Ferdige pakkeløsninger

2 Handlingsplanen: Forebygging av uønsket svangerskap og abort – strategier for bedre seksuell helse (IS-1813 Rapport) Overordnende mål: Redusere aborttallene Bidra til at alle skal ha et best mulig utgangspunkt for å kunne planlegge svangerskap og ha et trygt seksualliv

3 Hvem kan søke? Statlige instanser Kommuner Fylkeskommuner
Statlige/kommune / fylkeskommunale bedrifter Stiftelser og organisasjoner

4 Normal søknadsprosess
Søknadsskjema del 1 Oversikt over alle tiltakene og / eller prosjektene det søkes om tilskudd til En prioritering av disse tiltakene/ prosjektene Søknadsskjema del 2 Del to skal leveres for hvert enkelt tiltak/ prosjekt Skal inneholde en beskrivelse av hvert enkelt tiltak/prosjekt

5 Søknadskjema del 2 – Prosjektbeskrivelsen
Beskrivelse av tiltaket Bakgrunn Målsetting Aktiviteter Målgruppen(e) for tiltaket Formålet med tiltaket - hvilke(t) av denne tilskuddsordningens mål retter tiltaket seg mot?

6 Søknadskjema del 2 – Prosjektbeskrivelsen
Kriterier for måloppnåelse og plan for evaluering Beskrivelse av tiltakets faglige forankringer - hvordan ivaretar arbeidet hensynet til i målgruppens: Kjønn Alder Seksualitet sosiale- og kulturelle bakgrunn

7 Søknadskjema del 2 – Prosjektbeskrivelsen
Beskrivelse av samarbeid og brukermedvirkning Tidsramme og fremdriftsplan Informasjon om prosjektansvarlige sin faglige kompetanse Opplysninger om tilknytning til andre strategi- og handlingsplaner Opplysning om eventuell søknad eller tilskudd til tiltaket fra andre finansieringskilder Spesifisert budsjett, nav på anvisnings- og attestasjonsansvarlig

8 Vilkår for støtte – hva vektlegges ved vurdering av søknadene?
Tiltak og prosjekter skal være forankret i handlingsplanen og i tråd med de strategiske innsatsene Handlingsplanen lister opp ulike strategiske virkemidler

9 Lett tilgjengelighet til god kunnskap om seksualitet og handlingskompetanse i seksuelle situasjoner og relasjoner Foreldre syns det er vanskelig å snakke med sine barn om seksualitet For lite og/eller dårlig seksualundervisning i skolen Ønsker kunnskap om seksuelle følelser, tekniske forhold ved samleie, ulike former for seksualitet, seksuelle identiteter Barn og unge etterlyser mer kunnskap om seksuell helse Kommunikasjonsarenaer?

10 Lett tilgjengelighet til tjenester med tilbud om rådgivning og veiledning, og spesielt til tjenester med tilbud om konsultasjon for prevensjon, abort og SOI Skolehelsetjenesten – profesjonell arena, ikke tilstrekkelig utbygd, HSU – viktig lokal helsearena Gutter og unge menn bruker i liten grad lokale tjenester for konsultasjon om seksuell helse – krever særlig innsats Behov for tjenester som møter behovene for helsehjelp hos spesielt sårbare grupper – trenger ofte god profesjonell helsehjelp Økonomisk aspekt Respekt for brukernes integritet og valg

11 Lett tilgjengelighet til selvbestemt prevensjon og økt tilgjengelighet til test og behandling for SOI, klamydia Risikogruppe år: tester seg for lite – følger ikke opp med behandling Gutter og menn tester seg i langt mindre grad enn jenter Behov for økt tilgjengelighet på prevensjon for jenter i alderen år (høyest aborttall) Økning i bruk av langtidsvirkende prevensjon når dette var gratis Økonomi en viktig faktor Anonymitet er viktig for mange når de skal få gratis kondomer

12 Minoritetsgrupper Etnisitet
Personer med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming Overgrepsofre Lesbiske Homofile Transseksuelle Ungdom som selger eller bytter sex Barn og unge som lever med HIV

13 Pakkeløsning - et alternativ
Alternativt til normal søknadsprosess Fylkesmannen lager ferdige tiltakspakker Søkes direkte på den tiltakspakken man ønsker å gjennomføre Mindre omfattende prosess Forplikter seg til å gjennomføre det konkrete tiltaket

14 Innspill til innholdet i tiltakspakkene?
Eksempel Tiltak – prevensjonskonto på lokale apotek for jenter mellom 15-25 Tilskudd - Avsettes et forhåndsbestemt tilskuddsbeløpet til dette konkrete tiltaket Tilskuddsmottaker kan enkelt evaluere og rapportere til oss om tiltakets effekt


Laste ned ppt "Tilskudd til forebygging av uønskede svangerskap og abort 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google