Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Hvordan lykkes med et prosjekt? 24. november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Hvordan lykkes med et prosjekt? 24. november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Hvordan lykkes med et prosjekt? 24. november 2012

2 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering 1. Planlegging 2. Organisering 3. Ressurser 4. Måloppnåelse, evaluering

3 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Begynn planleggingen i god tid! Innkall til styremøte / prosjektgruppe Idé prosjekt Lag en skisse/prosjektbeskrivelse og en tidsplan ? Viktige ting man må tenke på i planleggingen av et prosjekt ?

4 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Viktige faktorer i et prosjekt: - Bakgrunn - Mål - Målgruppe - Innhold - Evaluering - Budsjett - Tidsplan

5 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Søke tilskudd? Passer prosjektet til tilskuddsordningen dere har valgt? - juster hvis nødvendig God prosjektbeskrivelse gjør det enkelt å skrive søknad

6 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Budsjett: Hva koster det å gjennomføre prosjektet? Hvordan få inntekter til å dekke kostnadene? ?- Lag et budsjett (eks.; seminar om valgdeltakelse) - Forklar hvordan dere kom frem til beløpene ?

7 BUDSJETT 2013 InntekterKr.UtgifterKr. Tilskuddsmidler: Leie av lokale  Fra EMI Leie av utstyr og lignende  Andre (spesifiser) Materiell osv. Honorar Annonser, plakater Kontorrekvisita (porto, tlf, kopiering osv.) Annet: Inngangspenger/ deltakeravgift Salg av mat, drikkevarer Salg av materiell Egenandel Annet: SUM INNTEKTER SUM UTGIFTER Evt. merknader

8 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Budsjett: Hva forventer dere av kostnader – undersøk priser, ikke gjett! Hva forventer dere av inntekter – tenk realistisk og vær kreative!

9 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Organisering og gjennomføring av tiltaket: Svar fra EMI kommer vanligvis etter påske Hva gjør dere nå, hva er neste skritt ?

10 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Svar:  Ta fram søknaden og les tilsagnsbrevet grundig. Hva har dere fått penger til? Må prosjekt og budsjett justeres?  Ha et møte i ledelsen; lag en revidert plan Kontakt EMI hvis det er store endringer, eller dere lurer på noe  Gå gjennom tidsplanen  Begynn å jobbe med detaljer: leie av lokaler, få tak i innledere osv

11 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Organisering og gjennomføring av tiltaket  Hvem er ansvarlig ?  Hvem gjør hva ?  Hvorfor ?  Når ?

12 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Organisering og gjennomføring av tiltaket Svar:  Leder er ansvarlig. Noen må ha oversikten  Fordel oppgaver og ansvar  Involver så mange som mulig; deltakelse betyr at en føler ansvar for tiltaket …. og vil at det skal lykkes

13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Hva slags ressurser har en i et prosjekt ?

14 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Ressurser Svar: Mennesker; medlemmer og andre frivillige Materiell- lokaler - projektor - annet Penger- tilskudd fra EMI - tilskudd fra andre - medlemsstøtte - inntekter fra salg, lotteri etc

15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Ressursstyring:  Det er viktig å tenke gjennom hvilke ressurser dere har i organisasjonen, og hvilke dere må skaffe utenfra  Hvor mange må være tilstede på «tiltaket»  Hvem skal gjøre hva  Involver medlemmene – bruk de ressursene dere har  Regnskap - før opp inntekter og utgifter fortløpende. Slik vet dere hvor mye penger dere har igjen

16 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Måloppnåelse / evaluering og rapport  Innkall til møte så snart tiltaket er gjennomført Ta fram søknaden og rapportskjema fra EMI  Er dere fornøyd med tiltaket? Har dere oppnådd det dere ville? Hvor mange kom? Hvem kom, var det målgruppen?  Gjorde dere det dere hadde planlagt? Hva gikk bra og hva gikk dårlig? Hva kan dere gjøre bedre neste år?  Skriv ned evalueringen  Skriv rapport og regnskap, ta kopi og send til EMI

17 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Hvorfor feiler et prosjekt? ???

18 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Hvorfor feiler et prosjekt? Svar:  Dårlig planlegging  For lite ressurser, for dårlig utnyttelse av ressursene  Dårlig organisering, for lite styring, lite deltagelse  Dårlig kommunikasjon  Konflikter mellom de som er med på tiltaket  ….

19 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Prosjekt: Hva er viktigst for suksess ?

20 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Hva er viktigst for suksess? Svar:  Planlegging  Ressurser  Samarbeid  ….

21 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Kommer i midten av desember Kan lastes ned fra www.oxlo.no Ta kontakt hvis dere har spørsmål: Telefon: 23 42 27 30 E-post: emi@bga.oslo.kommune.no Besøksadr: Markveien 57 Retningslinjer og søknadsskjema :


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Hvordan lykkes med et prosjekt? 24. november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google