Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“FØRSKULEVUKKU “... Flerfaglig samarbeid Styrket fokus på helsefremming Med forsterket fokus på fysisk aktivitet og ernæring Bygger på ordinært Helsestasjons.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“FØRSKULEVUKKU “... Flerfaglig samarbeid Styrket fokus på helsefremming Med forsterket fokus på fysisk aktivitet og ernæring Bygger på ordinært Helsestasjons."— Utskrift av presentasjonen:

1 “FØRSKULEVUKKU “... Flerfaglig samarbeid Styrket fokus på helsefremming Med forsterket fokus på fysisk aktivitet og ernæring Bygger på ordinært Helsestasjons program

2 “Førskulevukku” er : Et Samhandlings Prosjekt Mellom: Helsesøster Skole Frivillig sektor Lege på helsestasjo nen Fysioterapeut Barnehage

3 Overordna mål : Vi arbeider ut i fra følgende hovedmålsetting: Barn, unge og familiers muligheter- og mestringskompetanse knyttet til å ta positive valg for egen helse skal styrkes. Vår første satsing "Førskulevukku" ble en realitet våren 2009. I 2010 fulgte vi opp med "Jenter i Fokus" og "Gutter i Fokus" så dagens lys i 2011.

4 Hovedmål for prosjektet “Førskulevukku” o Trygg overgang til barneskolen o Fysisk aktivitet som naturlig del av hverdagen o Bevisste holdninger til kosthold og gode valg o Støtte foreldrefunksjonen o Helsekontroll ved førskolealder i tråd med veilederen o Styrket flerfaglig samarbeid i skolehelsetjenesten

5 Bakgrunnen for prosjektet Fra barnehage til skole Valg Nasjonale føringer Samhandling Forskning Lokale forhold Helsefremmende Rød tråd

6 Hvem, hva og hvordan o Alle førskolebarn i kommunen o En konsultasjon – møte med flere faginstanser – helsesøster, lege og fysioterapeut o En del av helsestasjonsprogrammet o Helsekontroll ved lege o Samtale og veiledning med helsesøster o Møte med fysioterapeut o Invitasjon til frukt og grønt og aktivitet... o Frivillig organisasjon legger tilrette for servering av frukt o Helseopplysning og dialog o Smaking og prøving o Informasjon og aktivitet

7 Hos helsesøster : Frokost Ernæring Muligheter Valg Matpakke Vekt og lengde Testing av hørsel God relasjon til skolehelsetjenesten Rus Mestring Trygg overgang til skolen

8 Hos lege: Helsekontroll Utvikling Muligheter og valg Teste syn Hjerte og lunger

9 Hos fysioterapeut: Dialog med foresatte og barnet Informasjon og inspirasjon Aktiv skolevei Betydningen av fysisk aktivitet i egen hverdag. Aktivitet med fysioterapeut -matte.. -- ball -- hoppetau Bedrer læring Motorisk utvikling


Laste ned ppt "“FØRSKULEVUKKU “... Flerfaglig samarbeid Styrket fokus på helsefremming Med forsterket fokus på fysisk aktivitet og ernæring Bygger på ordinært Helsestasjons."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google