Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen SAFO SørØst Høstmøte 2011. Hva er samhandlingsreformen? Forebygge fremfor bare å reparere Få kommune og Spesialisthelsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen SAFO SørØst Høstmøte 2011. Hva er samhandlingsreformen? Forebygge fremfor bare å reparere Få kommune og Spesialisthelsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen SAFO SørØst Høstmøte 2011

2 Hva er samhandlingsreformen? Forebygge fremfor bare å reparere Få kommune og Spesialisthelsetjenesten til å se at de må samarbeide Få tjenester nærmere der folk bor Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok

3 Når skal reformen gjennomføres? Gradvis innføring med statstilskudd i januar 2012 Oppbygging av nye tilbud i kommunene kommer til å ta tid Mange kommuner er allerede i gang med for eksempel Frisklivssentraler

4 Hvordan skal vi få det til? Ny folkehelselov og mer økonomi til kommunene Ny felles helse- og sosiallov i kommunene Fylkesmannen blir klageinstans Kommunene og sykehusene skal inngå forpliktende avtaler og i 2012 går 5 milliarder fra sykehusene til kommunene

5 Regnestykket Kommunene skal ikke betale når en innbygger blir lagt inn på sykehus, men i det øyeblikket pasienten er utskrivningsklar, da skal kommunene betale en døgnpris eller ta vedkommende hjem til kommunen for å fortsette pleien

6 Øyeblikkelig hjelp i kommunene Fases inn fra 2012-2015 Døgntilbud øyeblikkelig hjelp for innbyggere med behov for akutt hjelp eller observasjon. Fullfinansieres av staten

7 Forebygging Forebygging = færre sykehusinnleggelser = bedre helse = billigere for staten Alle tjener på at folk får bedre helse Hva med kronikere som er utskrivningsklare, men som pga sin funksjonsnedsettelse må være lengre på sykehus

8 Hvordan vil vi merke det? Lettere å få helsehjelp i kommunene Bedre koordinering – hele behandlingskjeder Bredere tilbud i kommunene Oppfølging av kronikere vil bli bedre Fokus på levevaner - livsstilsendring – folkehelse- Frisklivssentraler Mer helsefremmende arbeid i kommunene

9 Brukermedvirkning Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1: Samarbeidet skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Pasient- og brukererfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke med utarbeidelse av avtalene.

10 Brukermedvirkning Organisering av arbeidet: Kommunale eldreråd? Kommunale råd for funksjonshemmede? Annet, særskilt kommunalt brukerutvalg? Helseforetakenes brukerutvalg – utvidet mandat?

11 Brukermedvirkning Samarbeidsutvalg: Overordnet samarbeidsutvalg: Adm.dir XX HF/styret i KS XX – ingen brukerrepresentasjon! Administrativt samarbeidsutvalg: ingen bruker! Samarbeidsforum: ingen bruker! Kliniske samarbeidsutvalg/fagråd: brukerrepresentasjon bør tilstrebes!


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen SAFO SørØst Høstmøte 2011. Hva er samhandlingsreformen? Forebygge fremfor bare å reparere Få kommune og Spesialisthelsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google