Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsstyrets rolle i arbeidet med kvalitetsvurdering og skoleutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsstyrets rolle i arbeidet med kvalitetsvurdering og skoleutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsstyrets rolle i arbeidet med kvalitetsvurdering og skoleutvikling

2 FORMÅLET MED SKOLEN Opplæringen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og framtiden og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. Elevene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre sine liv og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

3 HVA ER KVALITET I SKOLEN? Kvalitetsbegrepet har 3 dimensjoner: Brukerkvalitet handler om å gi det som bruker ønsker og har behov for, på individnivå eller som gruppe. Profesjonell kvalitet handler om vurdering av brukers behov ut ifra faglig standard og tjenesteutførelse i henhold til aksepterte normer. Ledelseskvalitet handler om å utføre tjenester innenfor lover og forskrifter og uten sløsing. ref. ISO 3.1.1 Elev/foreldre Lærer/rektor økonomi Opplærings- tilbudet

4 HVORDAN VURDERE KVALITET? Hvilke data har vi tilgjengelig? – Kartlegging av leseferdighet 1., 2. og 3.trinn – Kartlegging av regneferdighet 1., 2. og 3. trinn – Nasjonal leseprøve 5.,8. og 9. trinn – Nasjonal regneprøve 5., 8. og 9. trinn – Nasjonal prøve i engelsk lesing 5. og 8.trinn – Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4.trinn – Karakterresultater – standpunkt og eksamen – Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn – Foreldreundersøkelse 3., 6. og 9.trinn – Foreldreundersøkelse SFO Resultater danner grunnlaget for refleksjoner og drøftinger om kvalitet og måloppnåelse

5 KVALITETSPLAN FOR SKOLE 2011 - 15 Fokusområder: Lesing, språk- og begrepsutvikling Tilpasset opplæring og mestring Vurdering for utvikling

6 FOKUSOMRÅDENES OPPBYGNING

7 SUNDE SKOLES HANDLINGSPLAN bruk av resultater som grunnlag for vurdering av grad av resultatoppnåelse

8 Fokusområdet Lesing, språk og begrepsutvikling

9 SUNDE SKOLES HANDLINGSPLAN bruk av resultater som grunnlag for vurdering av grad av resultatoppnåelse

10 NASJONALE MÅL FOR KVALITET Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. Måleindikator: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing og regning ved de nasjonale prøvene sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.

11

12

13 SKEIE SKOLE – nasjonal leseprøve 5.trinn 2014

14

15 SKEIE SKOLE – nasjonal leseprøve 5.trinn 2009-13

16 Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring Måleindikator er andelen elever som: trives mobbes får nok utfordringer oppgir at opplæringen er tilpasset deres nivå får faglige tilbakemeldinger NASJONALE MÅL FOR KVALITET

17

18 Kvalitetsutvikling ved «vår skole» Hva skal forbedres? Hva er driftsstyrets rolle?

19 TILGANG TIL INFORMASJON Alle resultater legges fram for driftsstyret med forslag til konkret oppfølging på trinn-/skolenivå Rektor legger til rette for en reell drøfting av resultatene i driftsstyret Driftsstyret får en gjennomgang av skolens resultater slik de framkommer i Skoleporten Skolens resultater legges ut på hjemmesidene med kort info om resultat og oppfølgende tiltak

20 SKOLENES HJEMMESIDER

21 Driftsstyret skal: informeres om resultater og involveres i skolens arbeid med vurdering av resultater.


Laste ned ppt "Driftsstyrets rolle i arbeidet med kvalitetsvurdering og skoleutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google