Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intro til rapporter fra PPT Skien 08.01.15. 2 Systemarbeid: Systematisk endringsarbeid 1.Grunnlinje 2.Mål4.Analyse 5.Tiltak6.Evaluering 3.Observasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intro til rapporter fra PPT Skien 08.01.15. 2 Systemarbeid: Systematisk endringsarbeid 1.Grunnlinje 2.Mål4.Analyse 5.Tiltak6.Evaluering 3.Observasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Intro til rapporter fra PPT Skien 08.01.15

2 2 Systemarbeid: Systematisk endringsarbeid 1.Grunnlinje 2.Mål4.Analyse 5.Tiltak6.Evaluering 3.Observasjon

3 Systemarbeid Den presenterte modellen med 6 faser og 4 styrende prinsipper, er en utvidelse av analysemodellen som mange kjenner fra arbeid med Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP-modellen) 3

4 4 Grunnlinje (1) Grunnlinje Navn: Klassetrinn: Dato: AtferdVarighetHyppighetBeskrivelseBerørte kontekster

5 Grunnlinje Inneholder informasjon om ett eller flere observerbare forhold – Atferd (fysisk eller verbal) Grunnlinja viser hva noen (lærere, foreldre, elever) synes er problematisk Grunnlinja viser hvilken atferd (eller atferder) som skal endres 5

6 6 Mål (2) Målsettinger Navn: Klassetrinn: Dato: MålSuksesskriterierBekreftes av

7 Mål Mål beskriver fremtidige handlinger eller atferd – Mål beskriver en tilstand – Tiltak beskriver handlinger som skal føre til at målet nås Mål beskriver hva noen ønsker – Mål beskriver nærvær og ikke fravær av noe – Realistisk ambisjon: Vi er fornøyd før atferden er perfekt Mål er evaluerbare Suksesskriterier (målkriterier) spesifiserer hva som skal kunne observeres når målet er nådd – Merk: Suksesskriterier og suksessfaktorer er ikke det samme – Når atferden er i samsvar med suksesskriteriene i 14 dager, er målet nådd – Tilbakefall er vanlig, men tilbakefall betyr ikke at målet ikke er nådd 7

8 Observasjon (3) Hensikten med en observasjon er å finne mulige opprettholdende faktorer til den uønskete atferden (atferder) som er beskrevet i grunnlinja 8

9 Analyse (4) 9 Uønsket atferd

10 Analyse Analysenivåer – 1.orden: Analyse av uønsket atferd – 2.orden: Analyse av en opprettholdende faktor Analysen foretas med bakgrunn i informasjon og observasjon – Analysen skal omfatte så mange faktorområder som mulig – Et faktorområde består av mange enkeltfaktorer – Det er enkeltfaktorer som skal inngå i analysen Analysen foretas sammen med for eksempel lærere, foreldre og elever Faktorene skal sannsynliggjøres (verifiseres) Faktorene skal være som konkrete som mulig – Unngå fortolkninger Prioriter faktorene: Hva er viktigst å arbeide med? 10

11 Tiltak (5) Tiltak er handlinger som skal bidra til at opprettholdende faktorer fjernes Tiltak er alltid begrunnet i analysen – Det er de prioriterte faktorene det skal arbeides med Tiltak spesifisere hva ulike aktører skal gjøre 11

12 Evaluering (6) Evaluering skal skje i hvert møte med lærere, foreldre eller elever Når noe positivt har skjedd siden sist, kan du spørre: Hva har du (dere) gjort som har bidratt til suksessen? – Suksessfaktorer er i hovedsak konkrete handlinger – Det er viktig å bevisstgjøre lærere, foreldre eller elever på hva de har bidratt med til suksessen Suksessanalysen kompletteres fra møte til møte – Viktig: Å opprettholde trykket på suksessfaktorene og ikke falle tilbake til gamle handlingsmønstre 12


Laste ned ppt "Intro til rapporter fra PPT Skien 08.01.15. 2 Systemarbeid: Systematisk endringsarbeid 1.Grunnlinje 2.Mål4.Analyse 5.Tiltak6.Evaluering 3.Observasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google