Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 1 Lillegården kompetansesenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 1 Lillegården kompetansesenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 1 Lillegården kompetansesenter 20.06 2012
Veilederrollen Modul 1 Lillegården kompetansesenter

2 Veilederrollen side 29-34 i veilederheftet
Skape positive relasjoner til LP-modellen og bekreftende mening Stille spørsmål Komme med synspunkter Påpeke viktigheten av å bruke erfarings- og forskningsbasert kunnskap Understreke viktigheten av å utvikle felles forståelse Kvalitetssikre kommunikasjonsprosessen, systematikk, fasene i analysemodellen Sikre at gruppe kommer til tiltak Minne gruppa på bruk av verktøyene Avklare forventninger, roller og ansvar i veiledningen Gi råd om kunnskapsbaserte begrunnelser for tiltak Korrigere og gi positiv tilbakemelding Bygge relasjoner Bruke teoretiske perspektiver Bruke innhold fra fagdager Kvalitetssikre intern kommunikasjon Følge opp skole koordinator Samarbeid med kommunekontakt og skoleledelse Hjelpe lærerne til å følge modellen Gjøre kunnskap konkret Oppsummere, se resultater Bruke humor Etterspørre resultater Fremme refleksjon og handling Hovedvekt på kognitiv veiledningstradisjon Lære bort nye begrep, undervise, være modell Være lyttende

3 Diskusjon/samtale (10 min)
Samtal om punktene fra veilederheftet som beskriver veilederrollen i LP-modellen Hva betyr dette i praksis? Bruke rundeprinsippet for taletid

4 Problemstilling (5 min)
Lag en problemstilling med utgangspunkt i samtalen om punktene (knyttet til ett av punktene) Det er viktig at dere har en felles forståelse av problemstillingen dere velger

5 Lag en målformulering (5 min)

6 Innhenting av informasjon (5 min)
Bruk først og fremst egen veiledningserfaring Dere kan også bruke veiledningsheftet. I de grå rammene er det eksempler som tar opp noen av punktene nevnt tidligere Kunnskaps og forskningsbasert praksis handler blant annet om systemperspektivet (I – K –A) på læring og utvikling og for å løse ulike utfordringer i skolehverdagen Så handler det om valg av tiltak – at disse er basert på forskning om hva som virker i skolen eller innenfor hvilke områder det er viktig å sette inn tiltak Systemperspektivet er både en grunnleggende teori i LP og en grunnleggende holdning- Tar vi vekk en kunnskaps- og forskningsbasert praksis tar vi vekk et av grunnelementene i LP Samarbeidskulturen – Gjennom sin infrastruktur legger LP godt til rette for samarbeid på og mellom mange nivå i en kommune. Strukturen knytter hele opplæringsetaten i en kommune sammen (lærere –rektorer- skoleeier og ppt og i noen tilfeller flere skoler sammen) I lærergruppene tar man opp utfordringer med utgangspunkt i den enkelte lærers behov – arbeider systematisk,overtid med analyse og refleksjon underveis i prosessen Arbeidsgruppa på skolen er en arena for å ta opp viktige lærerspørsmål samtidig som den skal fange opp behov som det er en fordel at hele personalet reflekterer over Arbeidsgruppa i kommunen vil kunne binde de enkelte skolene sammen og arbeide med saker som angår hele opplæringen Veiledning fra ppt bringer inn eksternt blikk og bidrar spesielt i forhold til å sette teori/forskning og praksis sammen Fagdager/arbeidsseminarer/oppfriskningskurs sørger for at forskning og teori blir mer tilgjengelig og at skolene utvikler seg i en retning som med stor sannsynlighet vil føre til et bedre læringsmiljø og derved bedre læringsresultater blant elever Forankring i planer – slik at LP-arbeidet år inn i en større sammenheng for å øke kompetansen blant lærer og slik at man kan arbeidemot langsiktige behov

7 Lag en sammenhengsirkel og kom med opprettholdende faktorer (10 min)

8 Velg 2 -3 av de opprettholdende faktorene og ha en idedugnad på tiltak som øker muligheten for å lykkes i veiledningsrollen


Laste ned ppt "Modul 1 Lillegården kompetansesenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google