Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PSY-1002, H05 Metode, anvendelse og behaviorisme Kap. 11, 10 og 9

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PSY-1002, H05 Metode, anvendelse og behaviorisme Kap. 11, 10 og 9"— Utskrift av presentasjonen:

1 PSY-1002, H05 Metode, anvendelse og behaviorisme Kap. 11, 10 og 9
Bertil Bjerkan

2 Kapittel 11, Metodehistorie
Historiske endringer av: - Tema. - Problemstilling. - Metode. Leipzigmodellen: - Tema: Bevissthet, særlig persepsjon; allmenmenneskelige prosesser; én person representativ. - Problemstilling: Forholdet mellom fysisk påvirkning og opplevelse. - Metode: Introspeksjon; selviakttakelse hos én person.

3 Metode (forts.) Parismodellen:
- Tema: Det uvanlige hos individet; abnormalpsykologi og utviklingspsykologi. - Problemstilling: Forstå og forklare det uvanlige; medisinsk modell. - Metode: Kvalitative beskrivelser av det unike.

4 Metode (forts.) Angloamerikanske modell: - Tema: Evner og ferdigheter.
- Problemstilling: Måle forskjeller mellom mennesker. - Metode: Tester; statistikk. Eksperimentell og korrelasjonell psykologi: - Forskning på generelle, allmenmenneskelige forhold vs. forskning på forskjeller mellom individer.

5 Kapittel 10, Anvendt psykologi
Pedagogisk psykologi. Klinisk psykologi. Testpsykologi.

6 Kapittel 9, Behaviorisme
Behaviorismen, fra ca. 1910, som reaksjon mot bevissthetspsykologien, introspeksjon og uvitenskapelighet. Redefinering av psykologi til studiet av atferd. som ”skolenes epoke”. Hva med situasjonen i dag?

7 Behaviorisme (forts.) Tema: Atferd; det observerbare og målbare; læring. Problemstilling: Hvorfor oppfører folk seg som de gjør? Kausalforklaringer og funksjonelle forklaringer. Lært atferd. Metode: Naturvitenskapelig orientert, i utgangspunktet eksperimentell forskning og laboratoriestudier.

8 Behaviorismens forhistorie
: Økt fokus på atferd, men… …atferd som uttrykk for eller indikasjon på mentale prosesser. Mentale prosesser som årsak til eller forklaring på atferd. Dyrepsykologi, komparativ psykologi.

9 John B. Watson ( ) Eksplisitt målsetting om å etablere en ny skole som alternativ til eksisterende psykologi. Redefinering av psykologi fra studiet av bevissthet til studiet av atferd. Ekskluderer dermed en rekke fenomener fra psykologien (tenkning, følelser, etc.). Empirisme: Læring og erfaring som viktigste årsaksfaktor til utvikling av ny atferd og nye ferdigheter. Biologiske faktorer i bakgrunnen. Mentale prosesser i bakgrunnen.

10 Watson (forts.) Bevegelse  forårsaket av.
Handling  utført med intensjon om. Metoder som Watson godtok: - laboratorieeksperiment - tester - verbal rapport - betingingsmetode S – R psykologi. Determinisme (likhet med psykoanalysen).

11 Neobehaviorismen Viktigste kjennetegn:
Responser styrt ikke bare av stimuli, men også av konsekvenser.

12 Andre sentrale navn Tolman (1884-1959).
Organismen som mellom liggende variabel. Inkluderer kognitive prosesser og læring. Latent læring og motivasjon.

13 B. F. Skinner ( ) Ytterligere utvikling og komplisering av Watsons utgangspunkt. SD – R – SR Overgang til atferdsterapi og anvendt atferdanalyse.


Laste ned ppt "PSY-1002, H05 Metode, anvendelse og behaviorisme Kap. 11, 10 og 9"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google