Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Korrupsjon, markedsmakt og kartellvirksomhet: Hvordan henger dette sammen? Tina Søreide, CMI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Korrupsjon, markedsmakt og kartellvirksomhet: Hvordan henger dette sammen? Tina Søreide, CMI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Korrupsjon, markedsmakt og kartellvirksomhet: Hvordan henger dette sammen? Tina Søreide, CMI

2 ”Korrupsjon og kartellvirksomhet er siamesiske tvillinger” I Dagens Næringsliv sist vinter: Hva mener de? Kanskje vil tilbøyelighet til slike valg gi flere utslag? Kan det også være koblinger? Hvilke fordeler kan et kartell oppnå ved korrupsjon - og vice versa?

3 Markedsmakt Korrupsjon Kartellvirksomhet Kompliserte sammenhenger Lite forskning Skjulte avtaler Stilltiende avtaler Hvilke bedrifter oppnår markedsmakt ved kartellvirksomhet? Er det de med markedsmakt som tar del i korrupsjon eller er det de konkurranseutsatte? Hvilke koblinger er det her? =produsenters innflytelse på tilbud og etterspørsel = avtaler om pris og produksjon for å oppnå økt profitt = skjult avtale om overføring / privat fordel som skal få mottakeren til å avvike fra et valg han/ hun ellers antagelig ville ha gjort

4 Hvorvidt -ens egen bedrift selv er involvert (og eventuelt blir oppdaget) -leverandører tar del i slikt: MS-risiko (markedsstruktur) -samarbeidspartnere tar del i slikt til fordel for samarbeidet Relevante sikkerhetsvurderinger? Egen involvering er en “ledelses- risiko”. Det som whistle-blower’e informerer om i slike saker er typisk kjent for ledelsen. Kanaler til styret er viktig – det vil også understreke styret sitt ansvar for å ta tak i slike saker. Hvem sikrer en bedrift mot MS-risiko? Også en risiko ved å trekke dette med due diligence for langt.

5 Problemstillinger her - ikke knyttet til egen sikring, men relevansen av mekanismer utenfor bedriften Markedsmakt og korrupsjon Kartellstabilitet, hvilken betydning har korrupsjon? Anbudskonkurranser Etablering i nye markeder Offentlig salg: Privatisering, konsesjoner og lisenser Forskning versus etterforskning, økonomi versus juss, hva er nytten? Litteraturliste til sist - mer informasjon og eksempler

6 Markedsmakt og korrupsjon, problemstilling Bedrifter med markedsmakt og større profitt: - Har de større betalingsvilje? Møter de sterkere etterspørselspress? Konkurranseutsatte bedrifter: - Er de mer tilbøyelig til å ta snarveier? Har de virkelig råd?

7 Markedsmakt og korrupsjon Litteraturen om korrupsjon – ikke entydig Korrupsjon er høyere der: lokale bedrifter er skjermet for utenlandsk konkurranse ved naturlige eller formelle handelsbarrierer markedene er dominert av få bedrifter konkurransetilsyn ikke fungerer effektivt Alberto Ades and Rafael Di Tella (1999) “Rents, competition and corruption”, American Economic Review, 89:982-993.

8 Markedsmakt og korrupsjon Dynamiske sammenhenger - vanskelig å fange opp sammenhengen i empirisk forskning Korrupsjon og endringer i markedsstrukturen - er korrupsjon et verktøy for å dempe konkurransen i markedet? Hva er resultatet av survey’en ? - hvem er mest tilbøyelig til å bli involvert?

9 Markedsmakt og korrupsjon Survey i samarbeid med NHO, 2004. 82 norske eksportbedrifter Mål på konkurransepress: “Are the prices for your main products forced to a level that makes it hard to make profits?” Konkurranseutsatte bedrifter: -mener oftere at det er nødvendig å gi dyre gaver/bestikkelser for å kunne operere i bestemte områder -har oftere valgt å ikke operere i markeder på grunn av korrupsjon -mener oftere at konkurrenter benytter seg av uetiske forretningsmetoder Bedrifter som er sterkt presset (separert fra de som bare er nokså): -mener oftere at anbudskonkurranser er “rigget” -hevder oftere å ha mistet kontrakter pga. korrupsjon -opplever oftere korrupsjonsproblemer i forbindelse med FDI Signifikante sammenhenger

10 Markedsmakt og korrupsjon Survey i samarbeid med NHO, 2004. 82 norske eksportbedrifter: Når en kontrakt er tapt på grunn av korrupsjonslignende påvirkning av kunden varierer begrunnelsen for å ikke reagere med graden av markedsmakt. Bedrifter som oppnår profitt: Bekymret for å miste fremtidig forretningssamarbeid (de som aldri har noe samarbeid med andre bedrifter er like bekymret)  Tydelig opptatt av gode relasjoner med konkurrenter Bedrifter som er presset på pris Bekymret for at kunden skal bli irritert  Ikke så viktig med gode relasjoner til konkurrenter Indikerer at markedsmakt henger sammen med godt forhold til “konkurrenter”, og at dette påvirker valg og strategier i forhold til korrupsjon

11 Kartellstabilitet og korrupsjon – en viktig kobling? Kartellprofitt og insentivproblemet Markedsstruktur - variasjon og konsentrasjon av etterspørsel - produksjonskostnader - innovasjon Organisatoriske forhold - intern maktfordeling - beslutningsprosedyrer - mekanismer for å oppdage avtalebrudd - evne til å hindre nyetablering Kartellmedlemmene - evne til å forstå kartellets mekanismer - omdømme og historie Eksogene forhold - regulering og konkurransetilsyn Hvordan får de samarbeidet til å holde? Hva med korrupsjon?

12 Kartellstabilitet – En multippel likevekt - situasjon (Profitt)/n Samarbeidsevne Sterk konkurranse Stabilt kartell, monopolprising Ustabil likevekt

13 Anbudskonkurranser, kartellvirksomhet og korrupsjon Anbudskonkurransen – sentral arena Anbudsprosedyrer – skal sikre ren og rettferdig prosess Generelt liten tro på at anbudsprosedyrer er et effektiv vern mot korrupsjon o.l. Hva er aktuelle utfordringer for dem som er involvert? Kunden /den som kjøper et produkt eller en tjeneste: - unngå at anbudsdeltagerne samarbeider (kartell) - unngå at involverte representanter for selskapet/off. etaten er korrupte Selger av produkt/tjeneste – - markedsføring og påvirkning av kunden - påvirke sannsynligheten for å vinne en kontrakt (informasjon, unngå anbud) - konkurrentenes strategier (vanligste motivasjon for korrupsjon) - prissamarbeid merk – kan være koblinger mellom markedsstruktur og risikofordeling, og valget kan stå mellom flere “onder”

14 Anbudskonkurranser, kartellvirksomhet og korrupsjon Kartell Kunde/ byråkrati (anbudsregler skal respekteres) Pris: P k (høy) A B C D P k -Δ Prisjustering P k -2Δ (lav pris) Prisjustering Å svikte kartellet kan starte en “konkurranse i bestikkelser”. Dette lønner seg ikke for kartellmedlemmene. Korrupsjon kan dermed dempe insentivproblemet, og gjøre kartellet mer stabilt. Kunden ville i dette tilfellet være fornøyd med en lav pris.

15 Nyetablering, korrupsjon og kartellvirksomhet Problemstilling En bedrift vil etablere seg i et nytt marked (et annet land) De etablerte bedriftene i markedet opererer som et kartell. Antar at nykommeren både skjønner dette og kan langt på vei bevise det Alternative utfall: (i) Forlate markedet, (ii) reagere og prøve å oppløse kartellet, (iii) ta del i kartellet. Hva er nykommerens strategi? Og hvilken betydning har korrupsjon i en slik sammenheng?

16 Nyetablering, korrupsjon og kartellvirksomhet – Verdensbankens studie av ulike forretningsklima G. Batra, D. Kaufmann, A.H.W. Stone (2003) Investment climate around the world:Voices of the firms from the world business environment survey, The World Bank. Tabellen: Andel som mener hhv. at korrupsjon er et hinder for handel og at og reguleringspolitikk/ konkurransetilsyn fungerer dårlig. Utvalgte land. LandKorrupsjon Reguleringspolitikk/ konkurransetilsyn Sverige3.129.6 UK5.316.0 USA24.213.8 Frankrike16.831.3 Italia22.540.0 Spania38.542.3 Uganda80.3- Etiopia45.7- Botswana10.7- Namibia9.2- Polen38.336.0 Russland50.355.3 Ukraina44.857.8 Brasil50.049.7 Chile24.523.0 Peru62.160.4 Kina31.238.8 Indonesia49.061.9 Singapore8.020.6 Bangladesh91.757.5

17 Nyetablering, kartellvirksomhet og korrupsjon N = antall bedrifter i markedet 3 4567 Oligopol-konkurranse Kartell- profitt Lønner seg å reagere Lønner seg å ta del i kartellet Profitt/N En reaksjon mot et kartell krever forventet oppfølging for at det skal være strategisk rasjonelt. En slik forventning henger sammen med antatt korrupsjonsnivå. Oppfølging må innebære sanksjoner, eks. svartelisting eller betydelige bøter. -

18 Offentlig salg, korrupsjon og markedsmakt Politikere/byråkrater – selger store verdier og viktige konsesjoner som de oftest ikke har direkte tilknytning til personlig. Salget kan ha betydelig påvirkning på den lokale markedsstrukturen Selve salgsprosessen kan dermed påvirke hvordan markedene vil fungere Innebærer en MS-risiko for øvrig næringsliv (økte kostnader) og kan hindre at interesserte bedrifter kommer inn i et marked (får ikke nødvendig konsesjon). Men hva er egentlig sammenhengen mellom korrupsjon og markedsmakt i denne salgsprosessen?

19 Offentlig salg, korrupsjon og markedsmakt 1. Hva er vanlige politiske mål ved markedsreformer, offentlig salg og privatisering? - Økonomisk effektivitet, bedret konkurranse, lavere priser, økt privat velferd og produktivitet, statlige inntekter. 2. Hvem er villig til å betale mest for konsesjoner, lisenser eller statlige selskaper? a) De som sikrer lave priser og nettopp velferd og økonomisk effektivitet? b) De som kan oppnå en form for markedsmakt ved kjøpet, og dermed høyere profitt? - Opplagt. Betalingsviljen er høyest i den andre kategorien. Dermed… Gitt at valg av kjøper innebærer markedsstrukturelle endringer

20 Offentlig salg, korrupsjon og markedsmakt Avgjørende i salgsprosessen: Vektleggingen av A) lokal velferd og fordeler for næringslivet for øvrig versus B) inntekter – over eller under bordet Det må ikke være korrupsjon for at B blir valgt, men B blir valgt dersom salgsprossessen er påvirket av korrupsjon. Det er dermed en direkte kobling mellom korrupsjon, markedsstruktur, priser i markedet, muligheten for å etablere seg og risikoen for at lokale bedrifter opererer som et kartell.

21 Peter Z.Grossmann, ed. (2004) How cartels endure and how they fail: Studies of industrial collusion, Edward Elgar Publishing, USA Debora L. Spar (1994) The internal politics of international cartels, Cornell, USA Kurt Eichenwald (2000) The Informant, Broadway Books Jean Tirole (1997) The theory of Industrial organization, The MIT Press Ariane Lambert-Mogiliansky and Konstatin Lambert (2005) “Collusive market-sharing and corruption in procurement”, Paris-Jourdan Sicences Economiques, Working Paper 25. Rose-Ackerman, ed. (2006) The Handbook of Economic Corruption, Edward Elgar Publishing, USA, kommer i januar (med studiet av norske bedrifter) Rapporten om korrupsjonssurvey’en: Søreide (2004) Corruption in international business transactions: The perspective of Norwegian firms, www.cmi.no.www.cmi.no U.S. Securities and Exchange Commission: http://www.sec.gov/http://www.sec.gov/ Transparency International: www.transparency.orgwww.transparency.org Verdensbanken: www.worldbank.org, flere aktuelle siderwww.worldbank.org - Anti-Corruption under Topics in development (på førstesiden) -Doing Business: http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/ -Governance: http://econ.worldbank.org/topics/13/http://econ.worldbank.org/topics/13/ -AC Readings: http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/readings.htmhttp://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/readings.htm OECD: www.oecd.org, by topic/ corruption – flere linker.www.oecd.org FN (UNODC) http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.htmlhttp://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html UNICORN: www.againstcorruption.orgwww.againstcorruption.org U4 Anti-corruption Resource Centre: www.u4.nowww.u4.no Relevant litteratur tina.soreide@cmi.no


Laste ned ppt "Korrupsjon, markedsmakt og kartellvirksomhet: Hvordan henger dette sammen? Tina Søreide, CMI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google