Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Korrupsjon, markedsmakt og kartellvirksomhet:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Korrupsjon, markedsmakt og kartellvirksomhet:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Korrupsjon, markedsmakt og kartellvirksomhet:
Korrupsjon, markedsmakt og kartellvirksomhet: Hvordan henger dette sammen? Tina Søreide, CMI

2 ”Korrupsjon og kartellvirksomhet er siamesiske tvillinger”
I Dagens Næringsliv sist vinter: ”Korrupsjon og kartellvirksomhet er siamesiske tvillinger” Hva mener de? Kanskje vil tilbøyelighet til slike valg gi flere utslag? Kan det også være koblinger? Hvilke fordeler kan et kartell oppnå ved korrupsjon - og vice versa?

3 Kompliserte sammenhenger Lite forskning Skjulte avtaler
=produsenters innflytelse på tilbud og etterspørsel Hvilke bedrifter oppnår markedsmakt ved kartellvirksomhet? Er det de med markedsmakt som tar del i korrupsjon eller er det de konkurranseutsatte? Markedsmakt Korrupsjon Kartellvirksomhet Hvilke koblinger er det her? = skjult avtale om overføring / privat fordel som skal få mottakeren til å avvike fra et valg han/ hun ellers antagelig ville ha gjort = avtaler om pris og produksjon for å oppnå økt profitt Kompliserte sammenhenger Lite forskning Skjulte avtaler Stilltiende avtaler Dette vet dere lite om! Ramse opp Dagens Næringsliv – korrupsjon og kartellvirksomhet - siamesiske tvillinger – men det var ikke sagt hvorfor. Korrupsjon kan gjøre det lettere å få til alle typer kriminalitet, men sammenhengene kan være langt mer komplekse enn dette helt banale. I denne presentasjonen skal jeg referere noen få saker og også til en korrupsjonssurvey – med NHO i fjor – Jeg skal ikke vise matematiske analyser her, men det meste av det jeg sier vil være basert på teoretiske studier av økonomiske insentiver og industriell struktur. Jeg skal gjøre dette veldig enkelt, men legger likevel opp til en presentasjon der dere må tenke litt selv for å skjønne poengene.

4 Relevante sikkerhetsvurderinger?
Relevante sikkerhetsvurderinger? Hvorvidt ens egen bedrift selv er involvert (og eventuelt blir oppdaget) leverandører tar del i slikt: MS-risiko (markedsstruktur) samarbeidspartnere tar del i slikt til fordel for samarbeidet Hvem sikrer en bedrift mot MS-risiko? Også en risiko ved å trekke dette med due diligence for langt. Egen involvering er en “ledelses-risiko”. Det som whistle-blower’e informerer om i slike saker er typisk kjent for ledelsen. Kanaler til styret er viktig – det vil også understreke styret sitt ansvar for å ta tak i slike saker.

5 Problemstillinger her
Forskning versus etterforskning, økonomi versus juss, hva er nytten? Problemstillinger her - ikke knyttet til egen sikring, men relevansen av mekanismer utenfor bedriften Markedsmakt og korrupsjon Kartellstabilitet, hvilken betydning har korrupsjon? Anbudskonkurranser Etablering i nye markeder Offentlig salg: Privatisering, konsesjoner og lisenser Litteraturliste til sist - mer informasjon og eksempler

6 Markedsmakt og korrupsjon, problemstilling
Markedsmakt og korrupsjon, problemstilling Bedrifter med markedsmakt og større profitt: - Har de større betalingsvilje? Møter de sterkere etterspørselspress? Konkurranseutsatte bedrifter: - Er de mer tilbøyelig til å ta snarveier? Har de virkelig råd? Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også.

7 Markedsmakt og korrupsjon
Markedsmakt og korrupsjon Litteraturen om korrupsjon – ikke entydig Korrupsjon er høyere der: lokale bedrifter er skjermet for utenlandsk konkurranse ved naturlige eller formelle handelsbarrierer markedene er dominert av få bedrifter konkurransetilsyn ikke fungerer effektivt Alberto Ades and Rafael Di Tella (1999) “Rents, competition and corruption”, American Economic Review, 89: Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også.

8 Markedsmakt og korrupsjon
Markedsmakt og korrupsjon Dynamiske sammenhenger - vanskelig å fange opp sammenhengen i empirisk forskning Korrupsjon og endringer i markedsstrukturen - er korrupsjon et verktøy for å dempe konkurransen i markedet? Hva er resultatet av survey’en ? - hvem er mest tilbøyelig til å bli involvert? Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også.

9 Markedsmakt og korrupsjon
Markedsmakt og korrupsjon Survey i samarbeid med NHO, norske eksportbedrifter Mål på konkurransepress: “Are the prices for your main products forced to a level that makes it hard to make profits?” Konkurranseutsatte bedrifter: mener oftere at det er nødvendig å gi dyre gaver/bestikkelser for å kunne operere i bestemte områder har oftere valgt å ikke operere i markeder på grunn av korrupsjon mener oftere at konkurrenter benytter seg av uetiske forretningsmetoder Bedrifter som er sterkt presset (separert fra de som bare er nokså): mener oftere at anbudskonkurranser er “rigget” hevder oftere å ha mistet kontrakter pga. korrupsjon opplever oftere korrupsjonsproblemer i forbindelse med FDI Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også. Signifikante sammenhenger

10 Markedsmakt og korrupsjon
Markedsmakt og korrupsjon Survey i samarbeid med NHO, norske eksportbedrifter: Når en kontrakt er tapt på grunn av korrupsjonslignende påvirkning av kunden varierer begrunnelsen for å ikke reagere med graden av markedsmakt. Bedrifter som oppnår profitt: Bekymret for å miste fremtidig forretningssamarbeid (de som aldri har noe samarbeid med andre bedrifter er like bekymret)  Tydelig opptatt av gode relasjoner med konkurrenter Bedrifter som er presset på pris Bekymret for at kunden skal bli irritert  Ikke så viktig med gode relasjoner til konkurrenter Indikerer at markedsmakt henger sammen med godt forhold til “konkurrenter”, og at dette påvirker valg og strategier i forhold til korrupsjon Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også.

11 Kartellstabilitet og korrupsjon – en viktig kobling?
Kartellstabilitet og korrupsjon – en viktig kobling? Kartellprofitt og insentivproblemet Markedsstruktur - variasjon og konsentrasjon av etterspørsel - produksjonskostnader - innovasjon Organisatoriske forhold - intern maktfordeling - beslutningsprosedyrer - mekanismer for å oppdage avtalebrudd - evne til å hindre nyetablering Kartellmedlemmene - evne til å forstå kartellets mekanismer - omdømme og historie Eksogene forhold - regulering og konkurransetilsyn Hvordan får de samarbeidet til å holde? Hva med korrupsjon? Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også.

12 Kartellstabilitet – En multippel likevekt - situasjon (Profitt)/n
Kartellstabilitet – En multippel likevekt - situasjon (Profitt)/n Stabilt kartell, monopolprising Ustabil likevekt Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også. Samarbeidsevne Sterk konkurranse

13 Anbudskonkurranser, kartellvirksomhet og korrupsjon
Anbudskonkurranser, kartellvirksomhet og korrupsjon Anbudskonkurransen – sentral arena Anbudsprosedyrer – skal sikre ren og rettferdig prosess Generelt liten tro på at anbudsprosedyrer er et effektiv vern mot korrupsjon o.l. Hva er aktuelle utfordringer for dem som er involvert? Kunden /den som kjøper et produkt eller en tjeneste: - unngå at anbudsdeltagerne samarbeider (kartell) - unngå at involverte representanter for selskapet/off. etaten er korrupte Selger av produkt/tjeneste – - markedsføring og påvirkning av kunden - påvirke sannsynligheten for å vinne en kontrakt (informasjon, unngå anbud) - konkurrentenes strategier (vanligste motivasjon for korrupsjon) - prissamarbeid Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også. merk – kan være koblinger mellom markedsstruktur og risikofordeling, og valget kan stå mellom flere “onder”

14 Anbudskonkurranser, kartellvirksomhet og korrupsjon
Å svikte kartellet kan starte en “konkurranse i bestikkelser”. Dette lønner seg ikke for kartellmedlemmene. Korrupsjon kan dermed dempe insentivproblemet, og gjøre kartellet mer stabilt. Kunden ville i dette tilfellet være fornøyd med en lav pris. Kunde/ byråkrati (anbudsregler skal respekteres) Kartell Pris: Pk (høy) A B Pk -2Δ (lav pris) Prisjustering Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også. C D Pk -Δ Prisjustering

15 Nyetablering, korrupsjon og kartellvirksomhet
Nyetablering, korrupsjon og kartellvirksomhet Problemstilling En bedrift vil etablere seg i et nytt marked (et annet land) De etablerte bedriftene i markedet opererer som et kartell. Antar at nykommeren både skjønner dette og kan langt på vei bevise det Alternative utfall: (i) Forlate markedet, (ii) reagere og prøve å oppløse kartellet, (iii) ta del i kartellet. Hva er nykommerens strategi? Og hvilken betydning har korrupsjon i en slik sammenheng? Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også.

16 Verdensbankens studie av ulike forretningsklima
Nyetablering, korrupsjon og kartellvirksomhet – Verdensbankens studie av ulike forretningsklima Land Korrupsjon Reguleringspolitikk/ konkurransetilsyn Sverige 3.1 29.6 UK 5.3 16.0 USA 24.2 13.8 Frankrike 16.8 31.3 Italia 22.5 40.0 Spania 38.5 42.3 Uganda 80.3 - Etiopia 45.7 Botswana 10.7 Namibia 9.2 Polen 38.3 36.0 Russland 50.3 55.3 Ukraina 44.8 57.8 Brasil 50.0 49.7 Chile 24.5 23.0 Peru 62.1 60.4 Kina 31.2 38.8 Indonesia 49.0 61.9 Singapore 8.0 20.6 Bangladesh 91.7 57.5 Tabellen: Andel som mener hhv. at korrupsjon er et hinder for handel og at og reguleringspolitikk/ konkurransetilsyn fungerer dårlig. Utvalgte land. G. Batra, D. Kaufmann, A.H.W. Stone (2003) Investment climate around the world:Voices of the firms from the world business environment survey, The World Bank.

17 Nyetablering, kartellvirksomhet og korrupsjon
Nyetablering, kartellvirksomhet og korrupsjon Profitt/N Oligopol-konkurranse Lønner seg å ta del i kartellet Lønner seg å reagere Kartell- profitt N = antall bedrifter i markedet 3 4 5 6 7 Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også. En reaksjon mot et kartell krever forventet oppfølging for at det skal være strategisk rasjonelt. En slik forventning henger sammen med antatt korrupsjonsnivå. Oppfølging må innebære sanksjoner, eks. svartelisting eller betydelige bøter. -

18 Offentlig salg, korrupsjon og markedsmakt
Offentlig salg, korrupsjon og markedsmakt Politikere/byråkrater – selger store verdier og viktige konsesjoner som de oftest ikke har direkte tilknytning til personlig. Salget kan ha betydelig påvirkning på den lokale markedsstrukturen Selve salgsprosessen kan dermed påvirke hvordan markedene vil fungere Innebærer en MS-risiko for øvrig næringsliv (økte kostnader) og kan hindre at interesserte bedrifter kommer inn i et marked (får ikke nødvendig konsesjon). Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også. Men hva er egentlig sammenhengen mellom korrupsjon og markedsmakt i denne salgsprosessen?

19 Offentlig salg, korrupsjon og markedsmakt
Offentlig salg, korrupsjon og markedsmakt 1. Hva er vanlige politiske mål ved markedsreformer, offentlig salg og privatisering? - Økonomisk effektivitet, bedret konkurranse, lavere priser, økt privat velferd og produktivitet, statlige inntekter. 2. Hvem er villig til å betale mest for konsesjoner, lisenser eller statlige selskaper? a) De som sikrer lave priser og nettopp velferd og økonomisk effektivitet? b) De som kan oppnå en form for markedsmakt ved kjøpet, og dermed høyere profitt? - Opplagt. Betalingsviljen er høyest i den andre kategorien. Dermed… Gitt at valg av kjøper innebærer markedsstrukturelle endringer Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også.

20 Offentlig salg, korrupsjon og markedsmakt
Offentlig salg, korrupsjon og markedsmakt Avgjørende i salgsprosessen: Vektleggingen av A) lokal velferd og fordeler for næringslivet for øvrig versus B) inntekter – over eller under bordet Det må ikke være korrupsjon for at B blir valgt, men B blir valgt dersom salgsprossessen er påvirket av korrupsjon. Det er dermed en direkte kobling mellom korrupsjon, markedsstruktur, priser i markedet, muligheten for å etablere seg og risikoen for at lokale bedrifter opererer som et kartell. Rusiske myndigheter blir stadig minnet om behovet for strukturelle reformer og institusjonelle forandringer for å skape langsiktig vekst. Ender ofte opp i en diskusjon om hvor langt staten skal være villig til å liberalisere. Hvis spådommer om lavere oljepriser er riktige, kan vi forvente lavere vekst i rUssland til tross for reformer. Kan ikke forvente store forandringe på kort sikt. Mest fokus på å sanksjonere etablertes atferd, heller enn å påvirke markedsstrukturene. Behov for et mye mer effetkivt kontroll-apparat her. Kan klare å bli medlem av WTO i løpet av et år. Etter ti år med forhandlinger. Ikke klarhet når det gjelder avgifter, jordbruk eller GATS – men det er visst grunn til optimisme. GATS kan jo forhandles etter WTO-medlemskap også.

21 Relevant litteratur tina.soreide@cmi.no
Relevant litteratur Peter Z.Grossmann, ed. (2004) How cartels endure and how they fail: Studies of industrial collusion, Edward Elgar Publishing, USA Debora L. Spar (1994) The internal politics of international cartels, Cornell, USA Kurt Eichenwald (2000) The Informant, Broadway Books Jean Tirole (1997) The theory of Industrial organization, The MIT Press Ariane Lambert-Mogiliansky and Konstatin Lambert (2005) “Collusive market-sharing and corruption in procurement”, Paris-Jourdan Sicences Economiques, Working Paper 25. Rose-Ackerman, ed. (2006) The Handbook of Economic Corruption, Edward Elgar Publishing, USA, kommer i januar (med studiet av norske bedrifter) Rapporten om korrupsjonssurvey’en: Søreide (2004) Corruption in international business transactions: The perspective of Norwegian firms, U.S. Securities and Exchange Commission: Transparency International: Verdensbanken: , flere aktuelle sider - Anti-Corruption under Topics in development (på førstesiden) Doing Business: Governance: AC Readings: OECD: , by topic/ corruption – flere linker. FN (UNODC) UNICORN: U4 Anti-corruption Resource Centre:


Laste ned ppt "Korrupsjon, markedsmakt og kartellvirksomhet:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google