Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte Jåtten skole klasse 2B Vibeke Løland og Inger Kveseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte Jåtten skole klasse 2B Vibeke Løland og Inger Kveseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte Jåtten skole klasse 2B Vibeke Løland og Inger Kveseth

2 Lenden skole og ressurssenter Ramsvik, Lysgården, Lunden Utagering Skolevegring Elev med spesielle vansker, diagnoser Traumer Mobbing Klassemiljø Klasseledelse EnkelteleverKlasse

3 Noen idemessige grunntanker Systemorientert tenking.  Det er først og fremst rammene rundt oss og barna som former oss. Det er her vi finner nøkkelen til endring.  Voksne må endre atferd for at barn skal endre atferd  Fokus på samspill og samspillsmønster

4 Noen idemessige grunntanker ( forts.) Inkluderende elevsyn Elevene har de beste utviklingsmuligheter så lenge de er inkludert i skole og nærmiljø. Liten hensikt å fokusere utelukkende på enkeltelever og deres problematferd. Elever i problemer eller med problemer? Viktig å fremme en pro-aktiv skolekultur a)tydelige forventninger til positiv atferd og sosial kompetanse b) voksne som legger vekt på positiv involvering, bruk av ros og oppmuntring og som gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd

5 Utgangspunktet for søknad Historikk – Lenden ble først søkt inn pga enkeltelev – Vi oppdaget fort at det var flere utfordringer enn en elev Utfordringer – overgangen skole-sfo – beskjeder – svarer frekt både medelever og voksne – Holdninger til hverandre – Uro i timen/sfo – Elever med utfordringer som ikke har de samme forutsetninger som andre – Friminutt, frilek

6 Skole og sfo Vår rolle Hva har vi sett – Det er flere elever som strever – Elever som utfordrer – Konflikter i friminuttene, verbalt og fysisk – Mangel på respekt – Elever som tar seg til rette – Elever som ikke følger klassereglene Enkeltelev(avsluttes) og klasse – – Syndebukk Veiledning ifht skole - hjemsamarbeid Veiledning både på skole og sfo

7 Sfo sine utfordringer: Opprop Måltid Regler/rutiner Gruppeledelse Organisering av sfo-tiden

8 Den autoritative voksne Balanse mellom kontroll og varme; – Tydelige regler/forventninger og relasjonsbygging Ingen motsetning mellom å være en tydelig voksen og det å bygge relasjoner til barna – Gjennom tydelig ledelse bygges også relasjonen til elevene Lenden skole og ressurssenter 2011

9 For å mestre den autoritative rollen bør en fokusere på; Regler og rutiner Gode beskjeder Riktig oppmerksomhet Lenden skole og ressurssenter 2011

10 Regler og rutiner Formuler regler positivt Må øves og vises Lag rutiner for skolehverdagen, gode rutiner hjelper elevene Oppstart – timen starter før timen starter Overgangssituasjoner Avslutninger Jobb systematisk med vedlikehold Lenden skole og ressurssenter 2011

11 Gode beskjeder Fokuser på de som følger beskjeden Oppmerksomhetssignaler – Sitte i lyttestilling (”Jeg skal gi en beskjed, vis meg at du er klar”) – Klapp rytme, elevene gjentar – Lærer: ”1-2-3”. Elever: ’’Nå kommer en beskjed” Vente til alle er klar Gi korte spesifikke beskjeder Unngå spørrende beskjeder Rekkefølgen av beskjeder: Ved seriebeskjeder; si det første først, og det siste sist Sjekk ut forståelsen ” En hånd i været hvis du er usikker på hva du skal gjøre” Vær vennlig, men bestemt Lenden skole og ressurssenter 2011

12 Riktig oppmerksomhet Ros ønsket atferd, ros øker sjansen for gjentakelse Gi konkret ros: – Kjempebra at du plukket opp papiret når du bomma, Stein. Du bidrar til å holde det ryddig her. – Flott at du klarer å sitte rolig og konsentrere deg om oppgaven, Siri. Da får du gjort mer i timen. Let etter det positive Hold rosen ren Bruk naboros ”Jeg ser at Kristin og Henrik er klare til å starte. Det er kjempebra. Anders holder på å gjøre seg klar. Det er flott, for da begynner vi straks å bli klare.” Belønning - sosialbelønning Lenden skole og ressurssenter 2011

13 Sats på få og enkle standarder (regler) I 2B kom de voksne fram til at følgende 3 standarder skal være i fokus: -Du skal sitte ved plassen din -Du skal rekke opp hånden -Vi snakker fint til hverandre

14 Konsekvenser Skole – hjem-samarbeid Samtale med foreldre Hva kan dere foreldre gjør? – Framsnakke skolen og de andre elevene/foreldrene – Snakke med ungene deres – Passe på at ungene deres kommer tidsnok på skolen – Vennegrupper hvor kanskje dere også bør involvere dere… – Felles aktiviteter på fritiden foreldre og barn sammen – Ikke tenke at dette gjelder ikke mitt barn – Kollektiv ansvar

15 Jåtten skoles forventninger til foreldrene Elevene er uthvilte, har spist frokost og har med sunn og god mat med på skolen Elevene møter forberedt til undervisning og har orden i skolesaker Elevene kommer tidsnok til skolen Elevene har klær tilpasset været Foreldre deltar aktivt i elevenes læringsarbeid, legger til rette og følger opp læringsarbeidet hjemme Foreldre snakker alltid positivt om skolen, lærerne og medelever når barn hører på. Foreldre møter opp på foreldremøter, utviklingssamtaler, svarer på foreldreundersøkelser og er aktive brukere av skolens hjemmesider Foreldre holder seg godt orientert om elevenes skolehverdag

16 Våre forventninger til skolen Skolen tilrettelegger for samtaler og aktiviteter Skolen følger opp de iverksatte tiltak Skolen informerer foreldrene fortløpende om de mål og tiltak som det skal jobbes med

17 Våre forventninger til dere foreldre Snakk positivt om skolen og læring Snakk med ditt barn om klassemiljøet og hvordan ditt barn opplever å ha det på skolen Ha lav terskel for å ta kontakt med oss eller skolen dersom det er noe dere lurer på

18 Ta kontakt: Inger Kveseth 40622776 inger.kveseth@stavanger.kommune.no Vibeke Løland 41258259 vibeke.loeland@stavanger.kommune.no


Laste ned ppt "Foreldremøte Jåtten skole klasse 2B Vibeke Løland og Inger Kveseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google