Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreren som leder Assertive Discipline.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreren som leder Assertive Discipline."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreren som leder Assertive Discipline

2 Program: Hva er ”Assertive Discipline”? Grunnprinsipper
Eksempler på klasseregler/ teknikker/ strategier Den ”vanskelige” eleven

3 ”Catch them being good”!!!!

4 Hva er Assertive Discipline?
Program for grunnskole Forebyggende / adferdsregulerende med vekt på positiv forsterking Et program som skal øke bevisstheten om egen adferd i klasserommet

5 Hva sier forskning? Lærere blir mer positive overfor elever
Lærere gir mer positive kommentarer Oppgaveorientert adferd stiger Adferdsforstyrrelser reduseres betraktelig

6 Eleven velger en adferd
Du kan hjelpe eleven til ”å oppføre seg” ved å lage tydelig regler for adferd Eleven må LÆRE å velge riktig adferd Du må jobbe aktivt med adferd for å komme i posisjon til å lære elevene fag.

7 Hva vil vi oppnå? Fremme selvfølelse/ redusere stress hos elever
Gi elever mer kontroll over egen adferd og innlæring ved å gjøre gode valg Å øke grad av positiv forsterking Å styrke forholdet mellom elev og lærer Å gi et verktøy for å håndtere og evaluere strategier for adferdskorrigering

8 Læreradferd er viktigste determinant for elevadferd:
Er instruksjonene dine tydelig nok? Belønner du positiv adferd i tilstrekkelig grad? Bruker du nok tid på å redigere adferd? Setter du grenser for negativ adferd?

9 Den tydelige læreren Samsvar mellom kroppsspråk og utsagn
Har positive forventninger Forsterker forventet adferd Rolig og konsekvent bruk av sanksjoner Har ADFERDSPLAN

10 Innhold i adferdsplan:
REGLER KONSEKVENSER POSITIV ANERKJENNELSE/ BELØNNING

11 Adferdsplan Reduserer impulsive reaksjoner
Fremmer konsistent og rettferdig behandling av elevene Fremmer tillit og støtte fra administrasjon og foreldre

12 Regler: Ha reglene, samt oversikt over belønning godt synlig i klasserommet Klassereglene bør utformes sammen med elevene Bruk tid på å lære inn og vedlikeholde regler for adferd Reglene endres sammen med klassen etter behov Informasjon til foreldrene

13 Retningslinjer for regler:
Max 5 regler, gjerne færre Reglene må beskrive observerbar adferd Reglene må være enkle å håndheve Reglene må være positivt formulert Bruk tid på innlæring av reglene Reglene skal være til beste for eleven

14 Regler 10.klasse SAMARBEID Vi følger instruks Vi snakker dempet
Vi bidrar med ideer Vi er hyggelige Vi gjør avtaler ARBEIDSRO Vi kommer tidsnok til timen Vi er stille når noen har ordet Vi følger instruks Vi rekker opp hånden

15 Konsekvenser/ sanksjoner
Velg noe elevene ikke liker Må aldri skade – fysisk eller psykisk Elevene må kjenne konsekvensene på forhånd Må presenteres som et valg Fortsett ikke med konsekvenser som ikke virker

16 Konsekvenser ved brudd, 10.kl
Muntlig advarsel Navn å tavlen Anmerkning Bli igjen for å gjøre noe til klassens beste Melding hjem Innkalle til samtale m. foreldre

17 Eli, 5. klasse: Hvorfor jeg startet med Assertive Dicipline

18 Hvordan starte opp?

19 Regler Signaler Konsekvenser

20 Regler/ sanksjoner 5. klasse
SAMARBEIDSSONE 1. Bruke hviskestemme 2. Snakke fagprat SANKSJONER: Eleven blir notert Eleven flyttes resten av timen Eleven flyttes resten av dagen

21 Regler/ sanksjoner, 5.klasse
STILLESONE 1. I klasse 5B rekker vi opp hånden og snakker en og en. 2.Vi sitter i ro på pultene våre Sanksjoner 1. Eleven blir notert 2. Eleven bli notert 3. Sitte v. egen ”skammepult” og skrive hvorfor 4. Melding hjem 5. Parade – møte kl.8. 6. Ringe hjem

22 Positiv anerkjennelse
Motiverer elevene til å velge rett Øker elevenes selvfølelse Reduserer problemadferd Fremmer positive relasjoner

23 Positiv repetisjon Gi en beskjed
Finn umiddelbart minst to elever som følger beskjeden Si elevens navn, sett ord på hva eleven gjør – dvs. gjenta beskjeden

24 Retningslinjer for bruk av ros:
Effektiv ros er personlig – bruk elevens navn Effektiv ros må være ekte – mene det du sier Effektiv ros er beskrivende og konkret – benevne hva eleven gjør som er bra Effektiv ros er tilpasset elevens alder

25 Belønning Barnetrinn Ungdomstrinn

26 KLINKEKULEBELØNNING, 5. KLASSE
Når du gjør en positiv handling Når klassen har en god time Når du ”anstrenger” deg Når du viser ansvar Når du viser omsorg Når klassereglene blir fulgt NÅR GLASSET ER FULLT, SKAL VI…….

27 Belønning -10. klasse Ros Adgangskort Hyggelig melding hjem
Klassepremie – spilltime - og et godt utgangspunkt for læring

28 ADGANGS-KORTET Jeg har ADGANGSKORTET fordi:
ADGANGSKORTET KJØKKELVIK SKOLE ADGANGS-KORTET Gir meg rett til å arbeide i studiesal/ bibliotek/ datarom så lenge jeg overholder betingelsene _______________________ ________________ Navn/ klasse klassestyrer Jeg har ADGANGSKORTET fordi: jeg snakker lavt når jeg samarbeider jeg holder meg på plassen min jeg forflytter meg stille jeg rydder etter meg jeg har plan/ oversikt over arbeidet mitt jeg holder meg til oppgaven jeg kan forklare hva jeg har gjort/ lært

29 Instruksjon Gi korte, tydelige og konkrete beskjeder
I arbeidssituasjoner Ved rutiner Ved spesielle prosedyrer Sjekk elevens forståelse

30 Teknikker: Å ”scanne” klasserommet Å sirkulere i klasserommet
”Catch them being good”!!! Hver dag starter med blanke ark

31 Husk positiv bekreftelse!!
Lag visuelle påminnere : Klassekart – hver elev markeres når hun/ han har fått positiv kommentar Sett mål: 15 navn på tavlen 2 gladmeldinger hjem ”Ukens pokal” 20 klinkekuler på glasset

32 Den ”vanskelige” eleven
Ikke-forstyrrende adferd Forstyrrende adferd

33 Forstyrrende adferd: Gi konsekvenser på en rolig, saklig måte
Beskriv de faktiske forhold Vær konsekvent i forhold til gjeldende avtaler Bruk første mulighet til å bekrefte positiv adferd

34 Elever som fortsetter å forstyrre:
Vær rolig – unngå konfrontasjoner Fokuser på ønsket adferd Legg skyld på adferd, ikke på barnet Bruk ”jeg - utsagn” Avtaler Individuell adferdsplan

35 Eksempler: Regelbruk Avtaler Symboler Foreldresamarbeid

36 Erfaringer: Vær en tydelig klasseleder
Ha positive forventninger til elevene Still tydelige krav Ha strategier for belønning og sanksjoner Repeter strategiene

37 Erfaringer: Elevene må kunne skolens regler ”på fingrene”
Elevene må kjenne ” gulrot” og konsekvenser Skolens ledelse og kollegiet må være aktivt støttende Prinsippene må repeteres ofte Årlig evaluering av adferdsplan

38 ”Catch them being good”!!!!


Laste ned ppt "Læreren som leder Assertive Discipline."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google