Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nærings-ph.d.-ordningen Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nærings-ph.d.-ordningen Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nærings-ph.d.-ordningen Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon

2 Doktorgrad i bedriften – Nærings-ph.d.  En forskerutdannelse med kandidater ansatt i næringslivet (3/4 år)  Åpent for alle bransjer og næringer.  Kan være et godt alternativ til større FoU-prosjekter Hva er intensjonene bak ordningen?  Øke forskningsaktiviteten i norske bedrifter  Øke forskerrekruttering til næringslivet  Styrke samspillet mellom næringsliv og akademia  Bedriften får opptil 485 000 i støtte per år – aldri over 50 % av kostnadene  SMBer kan få ekstra støtte til kostbare laboratorieforsøk  Bedriften kan søke ekstra støtte til utenlandsopphold for kandidaten (3-12 mnd)

3 Kjennetegn ved ordningen Bedriften  er søker og mottaker av midler  må ha personell og andre ressurser avsatt til egen FoU  må ha et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon  må vise at prosjektet er relevant for virksomheten Kandidaten  er ansatt i bedriften  fordeler sin tid mellom bedrift og lærested  har veileder både fra bedrift og lærested Gradsgivende institusjon  Gir opptak til doktorgradsstudium etter vanlige kriterier  Inngår forpliktende samarbeidsavtale med bedriften

4  Nærings-ph.d-prosjektet ved Rana Gruber - Et godt eksempel på hvordan Nærings-ph.d fungerer i praksis:

5 Utvikling i ordningen  Til sammen 233 prosjekter har fått støtte (2008-)  Ca 55 prosjekter har avsluttet  Søknadstallene varierer fra år til år, men 2014 var et foreløpig topp-år når det gjaldt innkomne søknader.  Ca 65 % har prosjektperiode på 3 år (100 %) og ca 35 % har prosjektperiode på 4 år (75 %). Dette tallet har holdt seg relativt stabilt gjennom ordningens levetid, svak økning i 4- årige prosjekter.  70 % av de mannlige kandidatene tar doktorgraden over tre år, mens det tilsvarende tallet for kvinner er 55 %.  Kvinneandelen totalt er 36 %.  34 bedrifter har søkt om mer enn ett Nærings-ph.d- prosjekt  16 bedrifter har søkt om mer enn to Nærings-ph.d.- prosjekter  Bedriftene med flest prosjekter er Tine, Statoil og Skretting

6 Fagområder

7 Fagområde kvinner Fagområde menn

8 Gradsgivende institusjoners rolle  Gradsgivende institusjon vurderer det vitenskapelige innholdet i prosjektet og gir opptak til doktorgradsprogram  Ca 15 % av bedriftene i ordningen har valgt å samarbeide med en gradsgivende institusjon i utlandet  Gradsgivende institusjon må inngå en skriftlig samarbeidsavtale med bedriften som har søkt midler. Avtalen må inneholde punkter vedrørende:  Rett til resultater  Kandidatens rett til å publisere innholdet og forsvare avhandlingen offentlig  Veiledere for kandidaten  Krav om opphold minst ett år ved hhv lærested og bedrift  Kandidatens arbeidsplikt (3 eller 4-årig prosjekt)

9 Fordeling av prosjekter på læresteder

10 Evaluering  NIFU : «Nærings-ph.d.-ordningen ser i hovedtrekk ut til å fungere bra, deltakerne er fornøyd med ordningen og intensjonene med ordningen ser ut til å bli oppfylt.  « Vi vurderer derfor Nærings-ph.d.-ordningen som et godt virkemiddel for å fremme forskning og langsiktig kompetanseutvikling i næringslivet.» Brukerne av ordningen uttrykte gjennom evalueringen at de var svært fornøyde med den, dette gjaldt både bedrifter, kandidater og gradsgivende institusjoner.

11 Institusjonenes perspektiv:  Motivasjon  Spesifikt ønske om å jobbe med næringslivet  Spennende/interessant prosjekt  Styrke institusjonens kompetanse på kandidatens område  Gjennomføring  Bruker like mye tid på disse kandidatene som på andre doktorgradskandidater  Mener kvaliteten på prosjektene er like god som i andre doktorgrader  Utbytte  Deltakelse styrker bånd til næringslivet  Positive ringvirkninger som bedre rekrutteringsmuligheter og økte forskningsressurser

12 Møt noen av våre kandidater Sofie Blich - Norgesmøllene Soffi Westin - Aker Solutions Hanne Narvestad - Norske Skog Cathrine Pedersen - Posten Guro Helgesdotter Rognså – Gastronomisk institutt

13  Mange kandidater fortsetter i bedriften etter fullført doktorgrad  Doktorgraden gir også muligheter til å fortsette innenfor akademia dersom man ønsker det: Shale Rosen – postdoktor ved Havforskningsinstituttet – tidligere Nærings-ph.d. i Scantrol Ola Løvsletten – postdoktor ved Universitetet i Tromsø, tidligere Nærings-ph.d. i Sparebank 1 Nord-Norge

14


Laste ned ppt "Nærings-ph.d.-ordningen Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google