Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lånekassen Lån og stipend til utdanning i utlandet Mette Bakke Vi gjør utdanning mulig!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lånekassen Lån og stipend til utdanning i utlandet Mette Bakke Vi gjør utdanning mulig!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lånekassen Lån og stipend til utdanning i utlandet Mette Bakke Vi gjør utdanning mulig!

2 Lånekassen •Hovedkontor i Oslo •Regionkontor i Stavanger, Bergen, Ørsta, Trondheim og Tromsø •Inn- og utbetalinger på ca 27 milliarder per år •Forvalter en portefølje på vel 119 milliarder •900 000 kunder •Behandler årlig ca 1 million saker •314 årsverk

3 Lånekassen Skoleåret 2010-11: •14 154 studenter mottok støtte til hel grad i utlandet •7 657 studenter mottok støtte til deler av norsk utdanning i utlandet (delstudier) •1 015 elever mottok støtte til videregående skole •Mest populære fag er medisin (2 744) •Mest populære land for gradsstudenter er Storbritannia (3 527) •Mest populære land for delstudenter er USA (1 286)

4 Lånekassen Hvilke utdanninger gis det støtte til? •Utdanningen må gi generell godkjenning av NOKUT som tilsvarende norsk høyere utdanning. •Utdanningen må være nasjonalt offentlig godkjent i studielandet. •Må være fulltid og studenten må oppholde seg på lærestedet. •Ph.d.-utdanning. •Medisinutdanning: Europa, USA, Canada og Australia. •Yrkesfaglig opplæring når utdanning innenfor tilsvarende fagområde ikke finnes i Norge.

5 Lånekassen Hvilke utdanninger det ikke gis støtte til? •Forutdanning. •Utdanning på mellomnivå/fagskole. •1. året i en rekke land, for eksempel USA. •Videregående skole utenfor Norden. Unntak : ‒ etablerte opplegg, samarbeidsprogram og utveksling ‒ søkeren er bosatt i utlandet på grunn av egen sykdom, eller ‒ en av foreldrene eller ektefellen til søkeren er ‒ i norsk utenrikstjeneste ‒ i tjeneste for misjon eller norsk bistandsorganisasjon ‒ i tjeneste som norsk representant for en internasjonal organisasjon eller en offentlig institusjon ‒ I tjeneste for norsk næringsliv ‒ Bosatt i utlandet pga sykdom

6 Lånekassen Hvem kan få? •Norsk statsborger (EØS-/EFTA-borger kan ha rett) •Generell studiekompetanse i Norge (gsk) ‒ Unntak: søker som er over 25 år og som har fått studierett pga realkompetanse. ‒ Søker som har opptak til musikk-, ballett-, skuespiller- og bildende kunstutdanning ved fremstående lærested. ‒ Søker kan dokumentere at det på grunnlag av varig sykdom eller funksjonshemming eller lignende ikke har vært mulig å tilfredsstille enkelte av de kravene som normalt må stilles for å bli tilkjent gsk. •Må ha bodd i Norge i en sammenhengende periode på minst to av de siste fem årene før studiestart (unntak kan gjøres)

7 Lånekassen Støttebeløp og utbetaling •Gis støtte for 10 måneder per skoleår •Utbetaling hvert semester. •Studenten må signere gjeldsbrev hvert semester. •Basisstøtte – likt som i Norge (kr 90 800) ‒ Ved fullført utdanning gjøres 40% per år om til stipend. ‒ Studenter i utlandet må sende inn vitnemål etter endt utdanning. •Reisestøtte.

8 Lånekassen Hvor mye penger kan man få? •Skolepengestøtte ‒ Gis til å dekke skolepenger opp til maks kr 113 940 ‒ Første kr 58 260 fordeles slik: ‒ Bachelor: 50% stipend og 50% lån ‒ Master: 70% stipend og 30% lån ‒ Skolepengestøtte fra kr 58 260 opptil maks, altså kr 113 940 er kun lån ‒ Ph.d. - kun lån ‒ Tilleggsstipend ‒ Lærestedet/utdanningen må finnes på tilleggsstipendlisten (adm.av SIU og godkjennes av KD) ‒ Skolepengene må overskride satsene for vanlig skolepengestøtte ‒ Maks kr 61 600 per år

9 Lånekassen Toulouse-programmene •Språkstipend til gjennomføring av franskkurs ( kr 16 720) •Forberedende år ved UT1 gir rett til støtte •Tettere samarbeid mlm lærestedene, SIU og Lånekassen enn det som er vanlig

10 Lånekassen Praktisk informasjon •Lånekassen følger norsk studieår. •Studentene må søke hvert skoleår. •Studenten må ha MinID. •Nettsøknad – åpner hvert år i slutten av april. •Førstegangssøkere til utlandet skal ikke søke før all dokumentasjon er klar (opptakspapirer og gsk). •Gjennomsnittelig behandlingstid: ca 4 uker. •Utbetaling starter tidligst i juni.


Laste ned ppt "Lånekassen Lån og stipend til utdanning i utlandet Mette Bakke Vi gjør utdanning mulig!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google