Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilfredshetsundersøkelsen 2009 Campus RENA. Tilfredshetsundersøkelsen 2009-Campus RENA Undersøkelsen 2007 I 2007 valgte avdelingen følgende fokusområder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilfredshetsundersøkelsen 2009 Campus RENA. Tilfredshetsundersøkelsen 2009-Campus RENA Undersøkelsen 2007 I 2007 valgte avdelingen følgende fokusområder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilfredshetsundersøkelsen 2009 Campus RENA

2 Tilfredshetsundersøkelsen 2009-Campus RENA Undersøkelsen 2007 I 2007 valgte avdelingen følgende fokusområder på bakgrunn av undersøkelsen: •Pedagogisk utvikling – faglig ansatte •PC-løsning for Informatikk/DIGME-studenter •Utvikling av trådløst nettverk hovedbygg Hva ble utført: •Personalseminar med fokus på pedagogikk – med videre oppfølging •Leasing-ordning for spill- og DIGME-studenter iverksatt •Trådløst nettverk i hovedbygg – utvidet kapasitet (tiltak gjennom LMU for hele HH) Historikk

3 Tilfredshetsundersøkelsen 2009-Campus RENA Undersøkelsen 2008 I 2008 valgte avdelingen følgende fokusområder på bakgrunn av undersøkelsen: •Kollegaveiledning blant vitenskapelig ansatte (videreføring fra 07) •Oppgradering av auditorier (strømuttak bærbar) •Støtte til Studentrådet •Administrativ tilrettelegging overfor studentene og mellom vitenskapelig tilsatte og administrasjonen Hva ble utført: •Pedagogiske dager ble gjennomført for vitenskapelig ansatte •Montert strømuttak i flere auditorier, datalab V006 ble oppgradert med nye PC og fremviser •Årshjul for vitenskapelig ansatte ble utviklet, oppgaver/ansvar/tidsplan for sommer/høst 2008 ble utviklet og fordelt til ansatte •Avdelingen har hatt jevn og god dialog med studentråd/samfunn •Studentråd og Studentsamfunn har hatt god og stabil bemanning, med god og aktiv drift Historikk

4 Tilfredshetsundersøkelsen 2009-Campus RENA Innledning - 2009 •Svarprosent 2009: ca 32 % (en dobling fra 2008) BRA  Årsaken var blant annet et fantastisk innsats fra Kirsti, Martina og Hanne •Fortsatt flest heltidsstudenter (ca 80%) /deltidsstudenter (ca 20%)  Vi har en økning av svar fra deltidsstudenter (som var vårt mål i forhold til 2008) •Fordeling på kjønn – stabil som før – Kvinner(56%) / Menn (44%) Vurdering: Gledelig med så markant økning i svarprosent, men det er mer å gå på….

5 Tilfredshetsundersøkelsen 2009-Campus RENA Inndeling av undersøkelsen 1.Faglige forhold 2.Sosiale forhold 3.Fysiske forhold 4.Service og informasjon

6 Tilfredshetsundersøkelsen 2009-Campus RENA 200820092007 1 Faglige forhold •Kommentarene fra studentene spriker fra ros til ris •Vanskelig å følge kommentarene til det studiet de peker tilbake på. •Studentene synes jevnt over å være fornøyd med Fronter •Kontakt med faglærere har en relativt stor økning – BRA •Økning – men fortsatt lavt på opplevd faglig veiledning Vurdering: •Totalt sett en jevn stigning på de fleste områder •Avdelingen har fortsatt et potensiale innen faglig veiledning Mulige tiltak: •Fokus og økt tilgjengelighet på faglig veiledning

7 Tilfredshetsundersøkelsen 2009-Campus RENA 2009 2 Sosiale forhold •Kommentarene går først og fremst mot åpningstider i kantina. Over 30% av kommentarene er misnøye med reduserte åpningstider •I tillegg kommenteres studenthybler – dårlig standard – stor avstand mellom hybel og studiested – og pris Vurdering: •Åpningstider/tilbud i kantina oppleves som ikke tilfredstillende •Tilbud på studenthybler – oppleves som dårlig – pris/avstand/standard •Fornøyd med det sosiale miljøet i klasse/kull •Få som er misfornøyd – mange svarer ”Verken/eller” – dvs utfordringen ligger i å engasjere studentene Mulige tiltak: •Tett dialog med studentene og SiH om kantinetilbudet – med klar ambisjon om å øke tilgangen til åpen kantine •Avdelingen – være pådriver i prosjekt nye hybler Rena Syd •Videreføre prosjekt Hybelformidling – ”sivile” hybler - formidling •Fortsette støtten til Studentråd og Studentsamfunn *) Spm nytt i 2009

8 Tilfredshetsundersøkelsen 2009-Campus RENA 2007 20082009 3 Fysiske forhold •Kommentarene går hovedsakelig mot følgende områder:  PC’er i lab/bibliotek – og printere / gammelt og mye feil  Mangler trådløst i Tømmerbygg  Temperatur – (kaldt) – både Tømmerbygg og Hovedbygg •Renhold får også denne gangen ekstra ros for sitt arbeid – BRA Vurdering: •Det bør tas en gjennomgang av omfang og tilgjengelighet på PC på våre lab’er. •Temperatur på forelesningssaler – bør være mulig å tilpasse – teknisk Mulige tiltak: •Vurdering av hvor mange PC som skal stå rundt om på skolen •Etabler trådløst i Tømmerbygg •Skifte ut printer for studenter ved datalab. •Gjennomgang med Statsbygg vedrørende temperatur i hovedbygg

9 Tilfredshetsundersøkelsen 2009-Campus RENA 2007 20082009 4 Service og informasjon •Flere føler behov for opplæring i Fronter •Ønskelig å få ut timeplanen tidligere •Tilgjengelighet på studieveiledere Vurdering: •Biblioteket er de som scorer ”best” på service •Avdelingen har en nedgang på opplevd service hos IT og studieadm Mulige tiltak: •Vurder opplæringstilbud på Fronter •IT – service – kan henge sammen med kommentarer på forrige pkt •Studieadministrasjon oppleves som viktig – derfor bør tilgjengelighet og kapasitet tilpasses (sammenheng med punktet faglig veiledning?) •Ambisjon om å få timeplanen klar tidligere enn før

10 Tilfredshetsundersøkelsen 2009-Campus RENA 200720082009 Totalt •Campus Rena har en jevn og fin positiv utvikling på hvor fornøyd studentene totalt sett er med sitt studium og studiested •Det er en halvering av de som sier de er misfornøyd

11 Tilfredshetsundersøkelsen 2009-Campus RENA Totalvurdering •Campus Rena viser totalt sett en fin utvikling på de fleste områder, men det er dog noen områder som det bør tas tak i. Fokusområder etter undersøkelsen: •Tekniske forhold – PC, printere, trådløst nett Tømmerbygg, temperatur i UV-rom •Tilgjengelighet studieadministrasjonen •Åpningstider/tilbud på kantina, samt hybelsituasjonen •Øke tilgjengelighet på faglig veiledning


Laste ned ppt "Tilfredshetsundersøkelsen 2009 Campus RENA. Tilfredshetsundersøkelsen 2009-Campus RENA Undersøkelsen 2007 I 2007 valgte avdelingen følgende fokusområder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google