Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye muligheter med Nærings-ph.d! Oktober 2012 Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye muligheter med Nærings-ph.d! Oktober 2012 Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye muligheter med Nærings-ph.d! Oktober 2012 Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon

2 Hva er Nærings-ph.d?  En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad  Hva er intensjonene bak ordningen?  Øke forskningsaktiviteten i norske bedrifter  Bidra til å øke kunnskapsintensiteten i næringslivet  Styrke samspillet mellom næringsliv og akademia  Gi bedrifter muligheten til å styrke forskningskompetansen uten å være med i et større prosjekt

3 Bygge- og anleggsnæringen og Nærings-ph.d.  Martin Skjelvareid i Breivoll Inspection Technologies har tatt en doktorgrad på inspeksjon av vannforsyningsnettverk med akustisk metode  Prosjektet er nylig avsluttet og Martin har disputert  Martin tok doktorgraden ved universitetet i Tromsø og hadde også bi-veiledning fra NORUT i prosjektet  Martin søkte også om midler til utenlandsstipend : «…..it feels like going abroad really made a significant difference for my PhD project. I have learned a lot about my field, related to both theoretical and practical issues, and at the same time I have expanded my professional network.”

4  Rambøll har to Nærings-ph.d.- prosjekter:  Hallgrim Hjelmbrekke forsker på effektvurderinger av byggeprosjekter og konsekvenser for konsept og gjennomføring.  Han tar graden ved NTNU og har meldt til oss at doktorgradsarbeidet har hatt stor effekt i bedriften allerede før det er avsluttet. Prosjektet er planlagt avsluttet til våren.  Anita Woll forsker på utvikling av smarthusteknologi i tilknytning til det nye Kampen Omsorg + og smarte løsninger som muliggjør at eldre kan bo lenger i egen bolig.  Anita startet i august i år og tar graden ved universitetet i Oslo  Begge tar graden over fire år, og jobber 25 % i bedriften ved siden av doktorgradsarbeidet

5 Nærings ph.d innen/relatert til BAE i dag ProsjekttittelProsjektansvarlig Innovativ bruk av Syntetisk Aperture Sonar for inspeksjon av vannforsyningsnettverk Breivoll Inspection Technologies AS Managed Objects Paradigm applied to Infrastructure Data Interoperability ViaNova Systems AS Stipend til Ph.D. utdanning for Pascale Stang ved UMB og Aquateam - Utvikling av en ny biologisk prosess for rensing av avløpsvann Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Effektvurderinger av byggeprosjekter.Konsekvenser for konsept og gjennomføring Rambøll Norge AS Building Design Management Skanska Norge AS, Skanska Teknikk Engineeringprosjekter: Forbedring av kvaliteten gjennom Information Management Aker MH AS Acoustic Resonance TechnologyDet Norske Veritas AS CREATIVITY AS A DYNAMIC ORGANIZATIONAL CAPABILITYNorconsult AS BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV VANN- OG AVLØPSSYSTEMER Norconsult AS URBAN SUSTAINABILITY ON THE BACKGROUND OF THE NEW NORWEGIAN PLANNING AND BUILDING LAW Asplan Viak AS, Avdeling Sandvika Raising the efficiency of drilling processesAker MH AS Verktøykasse for proporsjonering av betong med knust tilslagNorcem AS, Oslo

6 Bedriftsstørrelse

7 Kjennetegn ved ordningen Bedriften  er søker og mottaker av midler  må ha personell og andre ressurser avsatt til egen FoU  må ha et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon  må dokumentere relevans for virksomheten Kandidaten  er ansatt i bedriften  fordeler sin tid mellom bedrift og gradsgivende institusjon  skal ha veileder både fra gradsgivende institusjon og bedrift Gradsgivende institusjon  Gir opptak til doktorgradsstudium etter vanlige kriterier  Inngår forpliktende samarbeidsavtale med bedriften

8  Ingen tematiske, fag- eller bransjemessige begrensninger  130 kandidater har fått støtte hittil, ca 12 stk under revidering  Hvor mye kan man få i støtte?  Inntil 50% av stipendiatsats for 3 år (maks støtte for 2013 er 452 000 Støtten kan ikke overstige 50 % av samlede prosjektkostnader  Ekstra støtte til laboratorieforsøk for SMB  inntil 50 %, maks 200 000 per år)  Utenlandsstipend (søkes i egen søknad)

9 Hvordan?

10 Vurderer din bedrift å søke Nærings-ph.d.?  Bedriften må ha midler til å delfinansiere prosjektet – må være villig til (og ha mulighet til) å investere i kompetanseheving.  Arbeidet må være relevant for bedriftens virksomhet  Må gå tidlig i dialog med universitetet, prosessen tar ofte lenger tid enn man tror  Bedriften må skjerme kandidaten. Kandidaten oppholder seg i bedriften en del av tiden, men skal dedikere tilmålt tid til doktorgradsarbeidet

11 Viktige avklaringspunkter  Rettigheter/IPR  Avtales mellom bedrift og universitet – må inkluderes i samarbeidsavtalen (opptaksavtalen)  Forhandles mellom partene – ligger ikke føringer i ordningen  Økonomi  Bedriften skal sette opp reelt budsjett – Personal- og indirekte kostnader, innkjøp av FoU-tjenester og Andre driftskostnader  Bedrift og universitet må bli enige om hva som eventuelt skal betales til universitetet  Kvalitet  Universitetets rolle som gradsgivende institusjon og kvalitetssikrer er sentral i prosjektet – prosjektbeskrivelse utarbeides i fellesskap  Universitetet godkjenner faglig innhold i prosjektet/vitenskapelig kvalitet og bi-veileder fra bedriften

12 Snakk med oss!  Annette Linda Vestlund,  Telefon: 22 03 75 52  Mobiltelefon 982 23 568  E-post: alv@forskningsradet.noalv@forskningsradet.no  Ingeborg Guldal  Mobiltelefon: 416 03 565  E-post: igu@forskningsradet.noigu@forskningsradet.no  Ingun Rolfsrud  Mobiltelefon: 97 69 36 63  E-post: inr@forskningsradet.noinr@forskningsradet.no


Laste ned ppt "Nye muligheter med Nærings-ph.d! Oktober 2012 Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google