Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye muligheter med Nærings-ph.d! Oktober 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye muligheter med Nærings-ph.d! Oktober 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye muligheter med Nærings-ph.d! Oktober 2012
Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon

2 Hva er Nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Hva er intensjonene bak ordningen? Øke forskningsaktiviteten i norske bedrifter Bidra til å øke kunnskapsintensiteten i næringslivet Styrke samspillet mellom næringsliv og akademia Gi bedrifter muligheten til å styrke forskningskompetansen uten å være med i et større prosjekt

3 Bygge- og anleggsnæringen og Nærings-ph.d.
Martin Skjelvareid i Breivoll Inspection Technologies har tatt en doktorgrad på inspeksjon av vannforsyningsnettverk med akustisk metode Prosjektet er nylig avsluttet og Martin har disputert Martin tok doktorgraden ved universitetet i Tromsø og hadde også bi-veiledning fra NORUT i prosjektet Martin søkte også om midler til utenlandsstipend : «…..it feels like going abroad really made a significant difference for my PhD project. I have learned a lot about my field, related to both theoretical and practical issues, and at the same time I have expanded my professional network.”

4 Rambøll har to Nærings-ph.d.- prosjekter:
Hallgrim Hjelmbrekke forsker på effektvurderinger av byggeprosjekter og konsekvenser for konsept og gjennomføring. Han tar graden ved NTNU og har meldt til oss at doktorgradsarbeidet har hatt stor effekt i bedriften allerede før det er avsluttet. Prosjektet er planlagt avsluttet til våren. Anita Woll forsker på utvikling av smarthusteknologi i tilknytning til det nye Kampen Omsorg + og smarte løsninger som muliggjør at eldre kan bo lenger i egen bolig. Anita startet i august i år og tar graden ved universitetet i Oslo Begge tar graden over fire år, og jobber 25 % i bedriften ved siden av doktorgradsarbeidet

5 Nærings ph.d innen/relatert til BAE i dag
Prosjekttittel Prosjektansvarlig Innovativ bruk av Syntetisk Aperture Sonar for inspeksjon av vannforsyningsnettverk Breivoll Inspection Technologies AS Managed Objects Paradigm applied to Infrastructure Data Interoperability ViaNova Systems AS Stipend til Ph.D. utdanning for Pascale Stang ved UMB og Aquateam - Utvikling av en ny biologisk prosess for rensing av avløpsvann Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Effektvurderinger av byggeprosjekter.Konsekvenser for konsept og gjennomføring Rambøll Norge AS Building Design Management Skanska Norge AS, Skanska Teknikk Engineeringprosjekter: Forbedring av kvaliteten gjennom Information Management Aker MH AS Acoustic Resonance Technology Det Norske Veritas AS CREATIVITY AS A DYNAMIC ORGANIZATIONAL CAPABILITY Norconsult AS BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV VANN- OG AVLØPSSYSTEMER URBAN SUSTAINABILITY ON THE BACKGROUND OF THE NEW NORWEGIAN PLANNING AND BUILDING LAW Asplan Viak AS, Avdeling Sandvika Raising the efficiency of drilling processes Verktøykasse for proporsjonering av betong med knust tilslag Norcem AS, Oslo

6 Bedriftsstørrelse

7 Kjennetegn ved ordningen
Bedriften er søker og mottaker av midler må ha personell og andre ressurser avsatt til egen FoU må ha et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon må dokumentere relevans for virksomheten Kandidaten er ansatt i bedriften fordeler sin tid mellom bedrift og gradsgivende institusjon skal ha veileder både fra gradsgivende institusjon og bedrift Gradsgivende institusjon Gir opptak til doktorgradsstudium etter vanlige kriterier Inngår forpliktende samarbeidsavtale med bedriften

8 Ingen tematiske, fag- eller bransjemessige begrensninger
130 kandidater har fått støtte hittil, ca 12 stk under revidering Hvor mye kan man få i støtte? Inntil 50% av stipendiatsats for 3 år (maks støtte for 2013 er Støtten kan ikke overstige 50 % av samlede prosjektkostnader Ekstra støtte til laboratorieforsøk for SMB inntil 50 %, maks per år) Utenlandsstipend (søkes i egen søknad)

9 Hvordan?

10 Vurderer din bedrift å søke Nærings-ph.d.?
Bedriften må ha midler til å delfinansiere prosjektet – må være villig til (og ha mulighet til) å investere i kompetanseheving. Arbeidet må være relevant for bedriftens virksomhet Må gå tidlig i dialog med universitetet, prosessen tar ofte lenger tid enn man tror Bedriften må skjerme kandidaten. Kandidaten oppholder seg i bedriften en del av tiden, men skal dedikere tilmålt tid til doktorgradsarbeidet

11 Viktige avklaringspunkter
Rettigheter/IPR Avtales mellom bedrift og universitet – må inkluderes i samarbeidsavtalen (opptaksavtalen) Forhandles mellom partene – ligger ikke føringer i ordningen Økonomi Bedriften skal sette opp reelt budsjett – Personal- og indirekte kostnader, innkjøp av FoU-tjenester og Andre driftskostnader Bedrift og universitet må bli enige om hva som eventuelt skal betales til universitetet Kvalitet Universitetets rolle som gradsgivende institusjon og kvalitetssikrer er sentral i prosjektet – prosjektbeskrivelse utarbeides i fellesskap Universitetet godkjenner faglig innhold i prosjektet/vitenskapelig kvalitet og bi-veileder fra bedriften

12 Snakk med oss! Annette Linda Vestlund, Telefon: 22 03 75 52
Mobiltelefon E-post: Ingeborg Guldal Mobiltelefon: E-post: Ingun Rolfsrud Mobiltelefon: E-post: Et siste råd: vi prøver å være tilstede der hvor målgruppene våre er. Kom og snakk med oss!


Laste ned ppt "Nye muligheter med Nærings-ph.d! Oktober 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google