Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storhamar videregående skole - former framtida - Organisering av PTF Vg1RM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storhamar videregående skole - former framtida - Organisering av PTF Vg1RM."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storhamar videregående skole - former framtida - Organisering av PTF Vg1RM

2 Hva ønsker vi å oppnå med PTF, - hva fokuserer vi på?  gi elevene et bedre utgangspunkt for yrkesvalg gjennom karriereveiledning, praksis og refleksjon  øke lærersamarbeid rundt enkeltelever, og i elevgruppene  dra nytte av den enkelte lærers kompetanse  utvide nettverket i fht. de ulike bransjene i næringslivet  bedre dialogen med samarbeidspartnere  øke kompetansen mht. karriereveiledning

3  60 (70) elever påVg1 RM  45 (60) elever på Vg2  Få utplasseringssteder i forhold til behov  Stram timeplan og mangel på praksisrom  Utnyttelse av kompetanse i organisasjonen  Elever har liten innsikt / gjør lite reflekterte valg vedrørende et fremtidig yrke Skolens utfordringer

4 Elevens utfordring:

5 Mange valgmuligheter………

6 De fleste elevene som begynner på Restaurant- og matfag sier de kan tenke seg å bli………?

7 Kokkefagene og servitør Kjøttfagene Industriell Matproduksjon IMP Baker og konditor Andre ( f.eks sjømatprod.) - Valg av PTF Du skal nå sette opp, i prioritert rekkefølge, områder du ønsker å fordype deg i. Første prioritet er nr. 1 Andre prioritet er nr. 2 …osv. 75 - 85% 5 - 8 % 5 % 5 - 8 %

8 Karriereveiledning/samtaler/ søkeruke5 uker30t Prosjekt til fordypning/utplassering valg A5 uker30 t Prosjekt til fordypning/utplassering valg B5 uker30 t Prosjekt til fordypning/utplassering valg C5 uker30 t Rapportering fra prosjektperiode/ evaluering 6 uker36t Fordypning i et av tre valg fra tidligere Teoretisk fordypning, etikk, moral, arbeidsliv. 11 uker66 -72t Totalt: 222 -228timer

9

10

11 Alternative læringsmuligheter i PTF : • Benytte mulighetene i ungt entreprenørskap/elevbedrifter • Bruke kompetanse fra ulike aktører i næringslivet • Ta imot oppdrag fra næringslivet /private kunder • Tilby tjenester / motta oppdrag internt i Fylkeskommunen • Produsere til intern omsetning, - f eks kantine og butikk • Arrangere mesterskap og delta i konkurranser

12 Alternative læringsopplegg kan gi positiv effekt : Storhamar - baker`n UB Besøk av konditor Oppdrag Oppdrag 150 års jubileum

13 Alternative læringsmuligheter i PTF forts… Rally-VM NM i kjøttskjæring Barnekostholds - dagen Pølseproduksjon Kokebokens dag

14 Når rom-kapasiteten er en utfordring tar vi i bruk alternative læringsarenaer • Utplassering/yrkespraksis i bedrifter når det er mulig • Oppdrag utenfor skolen i andre lokaler • Bruke skolens lokaler på kveldstid • Fagrelaterte ekskursjoner / turer /hospitering

15 Alternative læringsarenaer

16 Alternative læringsarenaer forts…

17 - fått bedre kjennskap til ulike yrker - har vært med på ”ordentlig” jobbing - blitt i stand til å gjøre mer reflekterte valg - vet hva de ikke skal bli - har fått et positivt møte med aktuelle arbeidsplasser - er blitt kjent med alle elever på samme trinn - blitt kjent med mange lærere Hva er elevenes egen vurdering?

18 Hvordan fordeler elevene seg mht. valg av videre utdanningsløp 1. Mars ? 50-60 % søker Vg2 Kokk- servitør 40-50% søker Vg2 Matfag

19  Gjennomføre møter med flere samarbeidspartnere der det fokuseres på erfaringsdeling,vurdering og formålstjenlige avtaler  Sørge for god organisering og informasjonsflyt  Behov for overordnet intern koordinering  Justere kursen når det er nødvendig  Fortsette å motivere elevene til å ta initiativ, tenke læreplass og fremtidig yrkeskarriere. Veien videre

20 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Storhamar videregående skole - former framtida - Organisering av PTF Vg1RM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google