Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddelindustri som norsk vekstnæring LMIs Næringspolitisk seminar 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddelindustri som norsk vekstnæring LMIs Næringspolitisk seminar 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelindustri som norsk vekstnæring LMIs Næringspolitisk seminar 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri -

2 2 Norsk Industri: Tall og fakta 2007 • 2 000 medlemsbedrifter • 110 000 ansatte i bedriftene • Omsetning:370 mrd kroner • Eksport:205 mrd kroner

3 3 Bransjene som inngår i Norsk Industri • Prosessindustrien med treforedling, metall, kjemi (flere bransjer), farmasøytisk, biotek, oljeraffinering, plast, gjenvinning, bergverk, emballasje • Verkstedsindustri, herunder maskin, elektro, metallvare, metallstøperier, transportmidler • Bygging av skip og plattformer • Møbel, teko og diverse • En servicebransje: Vaskeri og renseri

4 4 Produksjonsverdi 2007 Norsk IndustriØvrig industri Kilde: SSB/ Norsk Industri

5 5 Norsk eksport 2007 Eksport fra fastlands- Norge

6 6 Utgangspunkt • Felles næringspolitiske utspill Norsk Industri– Spekter–LMI • Forutsetninger for samspill mellom den internasjonale legemiddelindustri og norsk FoU • Særlig vekt på tiltak for å styrke etterspørselsiden

7 7 Global bransjeutfordring • Økt forskningsinnsats, men færre nye medisiner • Kostnaden for å få frem nye preparater i kraftig vekst • Avkastningen og kapitaldannelsen stagnerer • Markedsverdien av biotekselskaper øker

8 8 Samspill mellom farma og biotek: Partnering øker kraftig • Partnering stadig viktigere – >17 mrd $ verdioverføring i 2005 • Kraftig økning i gjennomsnittlig verdi av Fase I- avtaler – 57 mill $ i 2004 til 82 mill $ i 2005 • Big Pharma fortsetter partnering tidlig for tilgang nøkkelteknologi og produkter

9 9 Norsk bioteknologi/farma - Hvordan måle status? • Antall bedrifter? Hvordan definere bioteknologi, støtteordninger etc? • Verdien av de børsnoterte ”life science”- bedriftene? • Kartlegging av ”pipeline” for nye legemidler basert på norsk FoU?

10 10

11 11

12 12

13 13 Hva viser kartleggingen av norsk ”pipeline”? • 31 nye legemidler under utvikling (fase I-IV) utført av 12 bedrifter i 2007 • 15 i sen preklinisk fase og vil være i fase I i løpet av 2008 => antallet legemidler under klinisk utprøving kunne øke med ca 50 % i 2008. • 12 av 31 prosjekter innen cancer • Norge hevder seg relativt godt sammenliknet med Sverige per capita. Norge har 12 innen cancer mot Sveriges 19

14 14 Tiltak for å styrke aktører som etterspør forskning • Skatteinsentiv for forskningsintensive unge bedrifter. Heving av støttesatsen i SkatteFUNN fra 20 % til 30 % og heving av taket til 50/100 mill kroner • Etablering av Nærings PhD med offentlig delfinansiering av doktorgrader i næringslivet • Evaluere ordningen med TTO-kontorer på alle universiteter for bl.a. å hindre at oppfinnernes rettigheter blir for tidlig utvannet. Fagspesifikke enheter i stedet for geografiske? • Støtteordning for etablering av internasjonale kontakter (partnering), jfr den finske ordningen ”Stød til branchvis exportfrämjande”

15 15 Mekanismer • Risikoavlastning for investeringer i mellom- og senfasen som former selskapets internasjonale struktur og bestemmer lokalisering av de operasjonelle enhetene • En refusjonspolitikk som raskt belønner medisinske innovasjoner – på linje med ordningene i andre markeder • Et effektivt patentvern

16 16 Et effektivt patentvern for oppfinnelser er en forutsetning for kommersialisering av norsk forskning • Norske bioteknologibedrifter er avhengig av samarbeidsavtaler med de store internasjonale farmasøytiske selskapene for å lykkes • Norge vil være et lite attraktivt land for ”big pharma” når legemidler som har kostet 1 mrd dollar å utvikle blir møtt med generisk konkurranse i Norge, men ikke i resten av Norden • Harmonisering av norsk patentpolitikk vil gjøre det mer attraktivt for norske og utenlandske virksomheter å etablere forskningsbasert virksomhet i Norge eller inngå avtaler med norske bioteknologibedrifter

17 17 Behov for bedre forståelse av næringens dynamikk, forutsetninger og muligheter og et nærmere samspill mellom HOD, NHD og FIN


Laste ned ppt "Legemiddelindustri som norsk vekstnæring LMIs Næringspolitisk seminar 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google