Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Rådgivnings- og innovasjonsprosesser Spesialpedagogisk arbeid innebærer innovative.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Rådgivnings- og innovasjonsprosesser Spesialpedagogisk arbeid innebærer innovative."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Rådgivnings- og innovasjonsprosesser Spesialpedagogisk arbeid innebærer innovative prosesser hvor rådgivning er sentralt og inneholder tre del elementer: 1.Planlagte endringer og forbedringer i fokus – Innovasjon 2.Formidling av spesialpedagogisk fagkunnskap til praksisfeltet er målet – Rådgivning 3.Hensiktsmessige strategier for å formidle fagkunnskapen på til praksisfeltet slik at den blir forstått og forsøkes anvendt - Kommunikasjon

2 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Faser i en rådgivnings- og innovasjonsprosess: Fase 1. Introduksjons- og kartleggingsfasen -knytte kontakt og etablere tillitsforhold -avdekke behov og konkretiser endringsbehovet Fase 2. Tiltaks- og aktivitetssfasen -finne fram til tiltak i fellesskap som er realistiske å gjennomføre i praksis -iverksette og undeveisevaluere tiltakene Fase 3. Avslutnings- og vurderingsfasen -komme fram til felles forståelse om at rådgivningsforholdet er avsluttet og forhåpentligvis etablert som en varig endring av praksis -vurdere sluttresultat og hjelpe rådsøker til å forstette arbeide selv

3 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Prosessmodell i spesialpedagogisk arbeid SPA modellen (Holmberg og Lyster 1998) Kartleggingsfasen Planleggingsfasen Gjennomføringsfasen Evalueringsfasen Rapporteringsfasen

4 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Prosessmodell – Innovasjon Fase 1. Følt behov Fase 2. Problemdiagnose Fase 3. Ideer, erfaringer og informasjon Fase 4. Løsningsforslag Fase 5. Anvendelse

5 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Prosessmodeller rådgivning: Carkhuffs modell (1986) Involveringsfasen - møte opp og slappe av - uttrykke seg i personlige vendinger, verbalt og nonverbalt Utforskningsfasen - kartlegge her og nåsituasjonen - avdekke følslesene, meningen og årsaken til probemet Personliggjøringsfasen - forstå sine personlige problemer, meninger, følelser og mål Igangsettingsfasen - definere konkrete mål, velge tiltak i forhold til verdier, handle i forhold til plan og evaluerer og justere plan

6 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Prosessmodeller rådgivning: Egans modelle (1998) 1.steg. Nåværende situasjon - historien - blinde flekker - vekting 2.steg. Ønsket sistuasjon - muligheter - løsningsagendaer - forpliktelser 3.steg. Strategier for å nå ønsket situasjon - potensiell mulig handling - best egnet strategi - plan

7 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Kommunikative rådgivningsferdigheter Rådgivnings mål: ”Hjelp til selvhjelp” -bestyrke de som søker hjelp -vektlegge mestringsopplevelser -fremme den enkeltes utvikling og ressurser -bidra til optimale vekstvilkår og livskvalitet

8 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg To nye tradisjoner Salutgenese (Antonovsky og Cederblad) - helsefremmbringende Empowerment (Dunst, Trivette, Deal og Lassen) - mestringsfokus

9 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Relasjonsbygging Grunnleggende holdninger legger rammer for møtet mellom rådsøker og rådgiver slik at interaksjon kan skje (Lassen 2002 ) Relasjonen kommer først for at kommunikasjonen skal flyte (Bateson)

10 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Den profesjonelle samtalen Davis 1995: Rådgiving er å lyttet til og snakke med mennesker Lassen 2000: Rådgivning er en kommunikativ prosess med mennesker hvor samspillet er definert i klare rammer med hensyn til forholdets karakter, dets innhold og tidsberensninger

11 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Kommunikative ferdigheter i rådgivingsprosessen Rådgivers evner fremmer rådsøkerens Genuin oppmerksomhetinvolvering og kontakt Anerkjennende responsutforsking Personliggjøringinnsikt og eierskap Igangsetting av forsøkhandling og bestryking

12 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Kommunikasjonsferdigheter Etablering av kontakt - legg opp til tilpasset dialog og få til en avslappet relasjon - iaktta atferd og tilpasse kommunikasjon Aktiv lytting - iaktta verbal og noverbale uttrykk - bruk åpne og oppfølgende spørsmål for å få tak i behov, mening og forståelse Speiling av innhold - reformuler det som blir uttrykt muntlig Speiling av følelser - iaktta følelser som blir uttrykt verbalt og nonverbalt - vis eller snakk om det du tror du ser Ny innramming - forsøk å bryte fastlåste mønstre ved å prøve noe nytt


Laste ned ppt "Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Rådgivnings- og innovasjonsprosesser Spesialpedagogisk arbeid innebærer innovative."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google