Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgivnings- og innovasjonsprosesser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgivnings- og innovasjonsprosesser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg
Rådgivnings- og innovasjonsprosesser Spesialpedagogisk arbeid innebærer innovative prosesser hvor rådgivning er sentralt og inneholder tre del elementer: Planlagte endringer og forbedringer i fokus – Innovasjon Formidling av spesialpedagogisk fagkunnskap til praksisfeltet er målet – Rådgivning Hensiktsmessige strategier for å formidle fagkunnskapen på til praksisfeltet slik at den blir forstått og forsøkes anvendt - Kommunikasjon

2 Faser i en rådgivnings- og innovasjonsprosess:
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Faser i en rådgivnings- og innovasjonsprosess: Fase 1. Introduksjons- og kartleggingsfasen knytte kontakt og etablere tillitsforhold avdekke behov og konkretiser endringsbehovet Fase 2. Tiltaks- og aktivitetssfasen finne fram til tiltak i fellesskap som er realistiske å gjennomføre i praksis iverksette og undeveisevaluere tiltakene Fase 3. Avslutnings- og vurderingsfasen komme fram til felles forståelse om at rådgivningsforholdet er avsluttet og forhåpentligvis etablert som en varig endring av praksis vurdere sluttresultat og hjelpe rådsøker til å forstette arbeide selv

3 Prosessmodell i spesialpedagogisk arbeid
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Prosessmodell i spesialpedagogisk arbeid SPA modellen (Holmberg og Lyster 1998) Kartleggingsfasen Planleggingsfasen Gjennomføringsfasen Evalueringsfasen Rapporteringsfasen

4 Prosessmodell – Innovasjon
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Prosessmodell – Innovasjon Fase 1. Følt behov Fase 2. Problemdiagnose Fase 3. Ideer, erfaringer og informasjon Fase 4. Løsningsforslag Fase 5. Anvendelse

5 Prosessmodeller rådgivning: Carkhuffs modell (1986)
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Prosessmodeller rådgivning: Carkhuffs modell (1986) Involveringsfasen - møte opp og slappe av - uttrykke seg i personlige vendinger, verbalt og nonverbalt Utforskningsfasen - kartlegge her og nåsituasjonen - avdekke følslesene, meningen og årsaken til probemet Personliggjøringsfasen - forstå sine personlige problemer, meninger, følelser og mål Igangsettingsfasen - definere konkrete mål, velge tiltak i forhold til verdier, handle i forhold til plan og evaluerer og justere plan

6 Prosessmodeller rådgivning: Egans modelle (1998)
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg Prosessmodeller rådgivning: Egans modelle (1998) 1.steg. Nåværende situasjon - historien - blinde flekker - vekting 2.steg. Ønsket sistuasjon - muligheter - løsningsagendaer - forpliktelser 3.steg. Strategier for å nå ønsket situasjon - potensiell mulig handling - best egnet strategi - plan

7 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg
Kommunikative rådgivningsferdigheter Rådgivnings mål: ”Hjelp til selvhjelp” bestyrke de som søker hjelp vektlegge mestringsopplevelser fremme den enkeltes utvikling og ressurser bidra til optimale vekstvilkår og livskvalitet

8 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg
To nye tradisjoner Salutgenese (Antonovsky og Cederblad) - helsefremmbringende Empowerment (Dunst, Trivette, Deal og Lassen) - mestringsfokus

9 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg
Relasjonsbygging Grunnleggende holdninger legger rammer for møtet mellom rådsøker og rådgiver slik at interaksjon kan skje (Lassen 2002) Relasjonen kommer først for at kommunikasjonen skal flyte (Bateson)

10 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg
Den profesjonelle samtalen Davis 1995: Rådgiving er å lyttet til og snakke med mennesker Lassen 2000: Rådgivning er en kommunikativ prosess med mennesker hvor samspillet er definert i klare rammer med hensyn til forholdets karakter, dets innhold og tidsberensninger

11 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg
Kommunikative ferdigheter i rådgivingsprosessen Rådgivers evner fremmer rådsøkerens Genuin oppmerksomhet involvering og kontakt Anerkjennende respons utforsking Personliggjøring innsikt og eierskap Igangsetting av forsøk handling og bestryking

12 Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg
Kommunikasjonsferdigheter Etablering av kontakt - legg opp til tilpasset dialog og få til en avslappet relasjon - iaktta atferd og tilpasse kommunikasjon Aktiv lytting - iaktta verbal og noverbale uttrykk - bruk åpne og oppfølgende spørsmål for å få tak i behov, mening og forståelse Speiling av innhold - reformuler det som blir uttrykt muntlig Speiling av følelser - iaktta følelser som blir uttrykt verbalt og nonverbalt - vis eller snakk om det du tror du ser Ny innramming - forsøk å bryte fastlåste mønstre ved å prøve noe nytt


Laste ned ppt "Rådgivnings- og innovasjonsprosesser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google