Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon og personlig kompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon og personlig kompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon og personlig kompetanse
Internundervisning Hilde Tyvoll Spesialpsykolog NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

2 Disposisjon Hva innebærer det å kommunisere som helsearbeider?
Ulike former for kommunikasjon Hva fremmer/hemmer kommunikasjon? Hva menes med personlig kompetanse? Kompetansetrekanten- en modell for profesjonalitet

3 Hva innebærer det å kommunisere som helsearbeider?
Som helsearbeidere ”lever” vi av å møte andre: - enkeltpersoner, grupper, undervisning, behandling, pleie, veiledning og rådgivning. Vi kommuniserer med en eller flere for å bidra til en endring av andres livssituasjon, helse, livskvalitet eller kunnskapsnivå. Våre yrkesroller kan ikke realiseres uten å kommunisere, og vår kommunikative kompetanse er avgjørende for hva vi får oppnådd i vårt arbeide. Det er derfor nødvendig å kunne: - være i stand til å lytte - uttrykke seg forståelig og hensiktsmessig

4 Ulike former for kommunikasjon
Verbal kommunikasjon (språklig kommunikasjon) - valg av ord - Hva ønsker vi å formidle? - Hvem skal vi formidle til? - Hvordan ønsker vi å fremstå? Non verbal kommunikasjon (kroppsspråk) - mindre bevisst kontrollert enn verbal kommunikasjon - bekrefter, svekker eller styrker det verbale budskapet

5 Non verbal kommunikasjon
Paraspråk (vokale aspekt ved talen vår) - stemmebakgrunn (bakgrunnsfaktorer) - vokale kvaliteter (tonehøyde, rytmekontroll) - vokalisering (latter) - trykk - stillhet

6 Non verbal kommunikasjon
Kinetisk kommunikasjon (bevegelse) - gester - kroppsholdning - ansiktsuttrykk - øyebevegelser - gange

7 Non verbal kommunikasjon
Fysisk utseende Berøring Fysisk miljø Plassering/avstand

8 Kompetansetrekanten -en modell for profesjonalitet (Skau, 2005)
Kompetansebegrepet deles inn i tre deler: - teoretisk kunnskap - yrkesspesifikke ferdigheter - personlig kompetanse

9 Teoretisk kunnskap Faktakunnskap og allmennbasert viten
Kunnskap om relevante begrep, modeller, teorier og kjennskap til lover og regler som berører de ulike fagområdene Veier ofte tungt i eksamenssammenheng Tegn på ”flinkhet” En kunnskapsform som i en del tilfeller foreldes ganske raskt.

10 Yrkesspesifikke ferdigheter
Praktiske, tekniske og metodiske ferdigheter I en del grupper utgjør disse ferdighetene en stor del av samlet kompetanse. I en del yrker finnes både ”teoretikere” og praktikere”, der gruppene vil være gjensidig avhengig av hverandre.

11 Personlig kompetanse Handler om hvem vi er som person, hvem vi lar andre får være i møte med oss, og hva vi har å gi på et mellommenneskelig plan. Tradisjonelt lite fokusert på i utdanningsinstitusjoner. Kombinasjon av menneskelige verdier, egenskaper og ferdigheter som tilpasses profesjonelle forbindelser En type kunnskap som er personlig og knyttet til egne erfaringer vi gjør i livet og hvordan vi bruker disse.

12 Litteratur Greta Marie Skau: Gode fagfolk vokser
Kjell Underlid: Gruppepsykologi


Laste ned ppt "Kommunikasjon og personlig kompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google