Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgivning og innovasjon Master i spesialpedagogikk høst 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgivning og innovasjon Master i spesialpedagogikk høst 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgivning og innovasjon Master i spesialpedagogikk høst 2004
Trening av kommunikasjonsferdigheter Pedagogiske rollespill & refleksjon

2 Rollespill & refleksjon
Simulering av spesialpedagogisk rådgivningssituasjoner ved kasusbasert rollespill Gir muligheter til: å erfare seg selv som rådgiver i en trygg setting å prøve ut nye sider med seg selv å få bekreftelse på sine styrker å få hjelp til å videreutvikle nye sider med seg selv å reflektere med medstudenter og veileder om de etiske & faglige dilemmaene i din profesjonell rolle Liv M. Lassen, ISP 2003

3 Kasusbasert trening Meningsfullt for rådgiver
Kasus som det er aktuelt for rådgiveren å arbeide med ut fra hans/hennes praksis Utgangspunktet for valg av kasus bør være at det gir mulighet til videreutvikling av egne egenskaper og/eller kommunikative ferdigheter. Fokus som rådgiveren ønsker å trene på blir utgangspunktet for observatørenes og veilederens oppmerksomhet og tilbakemeldinger Liv M. Lassen, ISP 2003

4 Kasusbasert trening Overkommelig for simulering i gruppen
Realistisk innen spesialpedagogiske arbeid Områder som er såpass kjent for gruppedeltagerne at de kan delta som rådsøkere En eller to rådsøkere som kan fanges av kamera Eksempler: rådgivning til elever, foreldre eller lærer veiledning til lærer, førskolelærer, assistenter,osv. ift praksis konsultasjon til dem som skal gjennomføre oppfølging Liv M. Lassen, ISP 2003

5 Forarbeid i gruppen Rådgiver forklarer sitt kasus til gruppen
Muntlig og/ eller skriftlig Andre trening kan ta utgangspunkt i samme kasus eller et annet Rådgiveren velger hvor i prosessen han er 1. møte - sentralt for oppmerksomhetsferdigheter 2./ 3. møtene - responsferdigheter & “eierskap” Senere møter - valg av tiltak &/ eller igangsetting Rådgiver forklarer sin ønsket fokusering Egenskapene; ferdighetene; prosessens gang; flere perspektiver Liv M. Lassen, ISP 2003

6 Fordeling av de øvrige rollene
Rådsøker (e) - Trenger nok informasjon til å kunne være en ”realistisk nok” rådsøker Ikke mulig å gi alle detaljene En empatisk utfordring å være den som rådgiveren beskriver men allikevel være deg selv i den situasjonen som er beskrevet Hva hvis rådsøker har et ønske om rådgivning ! Observatørene - samme eller forskjellig fokus et reflekterende team (refleksjoner underveis) Liv M. Lassen, ISP 2003

7 Trening Video opptak - korte nok til å kunne gjennomgås ved veiledning; lange nok til å kunne gi en treningsmulighet MI: minutters opptak; 30 minutter veiledning CE: minutters opptak; 45 minutters veiledning Gjennomføring hele prosessen uten pause dynamiske stopp underveis hvis man vil diskutere med gruppen, prøve på nytt, står fast, osv. avslutning etter rådgivers ønske med oppsummering Liv M. Lassen, ISP 2003

8 Muligheter til videreutvikling ved alle treningsposisjonene
Rådgiver - å se seg selv utenfra (bevissthet; trygghet) fange både verbale og ikke verbale responser kongruens metaperspektiv på sin profesjonell handling Rådsøker - arbeide med å utvide empatiske evner oppleve å bli møtt som hjelpesøker Observatør-oppmerksomhet- & responsgivningstrening å fange deler av og hele prosessen å dele refleksjoner fra et metateoretisk perspektiv Liv M. Lassen, ISP 2003

9 Etterarbeid og veiledning
Diskusjon om rådgivningsprosessen Rådgiver får først ordet før gjennomsyn av video Hvordan erfarte hun/han rådgivningsprosessen? Var det punkter i kommunikasjonen hun ønsker belyst? Før gjennomgang av videoen kan gruppens deltagere bidra med sine umiddelbare refleksjoner. Video gjennomgang Videoen gjennomgås ut fra rådgivers ønsket fokus Den kan stoppes underveis der hvor rådgiver, rådsøker, obs., veileder ønsker å belyse positive & utfordrende aspekter Liv M. Lassen, ISP 2003

10 Responsgivning Gå ut fra rådgivers ønsker/ behov
Bemerk det positive i prosessen Vær konkret i dine beskrivelse Bruk videoen til å belyse dine observasjoner Rett kommentarene i forhold til det vedkommende har kontroll over Sjekk mottagers forståelse &/eller enighet ved responsen Undre høyt sammen over alternativer Liv M. Lassen, ISP 2003

11 Å motta respons Bruk anledningen til egenvekst
Velg det du ønsker å få respons i forhold til Lytt til andres kommentarer Godta positiv tilbakemelding Noter ned det som er viktig for din utvikling Be om beskrivelser hvis responser er uklare Hvis uenig si ifra !!! Liv M. Lassen, ISP 2003

12 Observasjonsskjema 1 Kontaktetablering: Kartlegging:
Nonverbal komm.: plassering, øyekontakt, gester & ansiktsuttrykk Verbal komm. ift : uttrykk, tonefall & tempo samstemmighet Oppnådde rådgiver kontakt? Når ? Hvordan? Kartlegging: Spørsmål: åpne/ lukket ? spesifikke ? hypotetiske /positive ? undring / unntak ? Speilinger: Omformuleringer: Oppsummeringer: Hva ble kartlagt? Kontekst, følelser, mening, blinde flekker, økologiske aspekter, osv. Liv M. Lassen, ISP 2003

13 Observasjonsskjema 2 Kartlegging-“Eierskap” Igangsetting av tiltak-
Resurser & muligheter: Hindringer & mangler: Forpliktelser & ansvar: Bruk av: utvidet speiling utfordringer konfrontasjoner Hva ga positive resultat? Igangsetting av tiltak- Målavklaring - mening, mulighet, målbar Analyse av alternativer- Vurdering ift verdier- Valg av tiltak- klarhet i steg, forsterkninger Evaluering & justering Resirkulere / avslutte ? Liv M. Lassen, ISP 2003

14 Loggføring dato: (grunnlag for Mappeoppgaven (MI); eksamen (CE)
Erfaringer som rådgiver Fokusering: Tilbakemeldinger: styrker - utviklingsområder videre- sammenheng mellom holdninger & ferdigheter- Refleksjoner: Erfaringer som rådsøker Å bli møtt (når, hvordan ?) Å være hjelpesøkene - Refleksjoner: Erfaringer som observatør Prosessanalyse - Delanalyse- Sammenheng (mellom holdninger/ ferdigheter ved å gi respons) Liv M. Lassen, ISP 2003

15 Gruppeoppgave1 1. Gruppeetablering & premissgrunnlag
Presentasjon runde: -bakgrunn innen spes. ped. utdannelse & rådgivningserfaring. Ønsker: -etikk & troverdighet i gruppen -hvordan hver ønsker tilbakemeldning -tanker om utviklingsønsker Fordeling av oppgaver: -teknisk ansvarlig -nøkkel ansvarlige -sosial ansvarlige Liv M. Lassen, ISP 2003

16 Gruppeoppgave 2 2. Planlegging av videotrening (møte med sin veileder hvis mulig) Tidskjema - Hvem begynner som rådgiver? - Hvordan sørge for at alle få være rådgiver og rådsøker minst 2 ganger Rekkefølge i forhold til planen. Møte tidspunkter! - Hva må gjøres før veilederen komme? - Er det noen tidspunkter som er umulig for gruppen? Liv M. Lassen, ISP 2003

17 Praktisk Informasjon Gruppenes deltagere Gruppenes veiledere
Gruppenes romfordeling, utstyr (kamera & kassetter), viktigheten av å lase dørene også i pausene pga tyveri. Teksniske kontaktpersoner hvis noe går galt: Siri Kroghdal (3. etasje / klinisk avdeling) Liv M. Lassen, ISP 2003

18 Referanser Johannessen, E., Kokkersvold, E., Vedeler, L. (2001), Rådgivning - Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, side Lassen, L (2002) Rådgivning- kunsten å hjelpe, Oslo: Universitetsforlaget, Aschehoug, s , Liv M. Lassen, ISP 2003


Laste ned ppt "Rådgivning og innovasjon Master i spesialpedagogikk høst 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google