Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg

2 Hva er synkron overføring? Kjært barn har mange navn… -Arkivskyen -IKA-kjernen -Synkron overføring av digitalt skapt materiale -Synkron overføring – pilot kommune

3 Hva er synkron overføring? «… forenkle og effektivisere prosessene rundt arkivdanning i kommunal sektor…» Hegna. S: «En interkommunal Arkivkjerne»; 2014

4 Situasjonen i dag -Lang rekke ulike proprietære systemer -Stor forskjell på, og liten integrasjon mellom, sak/arkiv-system og fagsystem -Stor leverandøravhengighet -Store konsulentkostnader

5 Ideen -Å unngå en digitalisert versjon av dette… -Skille mellom saksbehandling og arkivering -Arkivere til åpen og offentlig eid arkivkjerne -Kutte tidsskillet mellom arkivdanning og deponering

6 Danning Skille arkiv fra sakssystem Sikre at kommunen kan bytte leverandør

7 Overføring Kutte tidsskille Tilbakemelding om feil/mangler umiddelbart Automatisert kvalitetssikring

8 Sikring og bevaring Sikre data/metadata uavhengig av system/leverandør Backup med kopi hos KDRS Fri og offentlig eid kjerne – sikre eierskap Opprettholde datakvalitet over tid

9 Forstudien IKA Kongsbergs 39 eierkommuner Utført av Ståle Hegna, Midt-Telemarkrådet Viser klart at kommunene er interessert i prosjektet Velvilje for å være med på pilot

10 Spørreundersøkelsen Har sak-/arkivsystemet som kommunen bruker, en egen uttrekksmulighet? (Gjelder NOARK4-systemer)

11 Spørreundersøkelsen Har noen av fagsystemene en integrasjon mot sak-/arkivsystemet?

12 Gevinstpotensialet i en sentralisert løsning? 1.Kompetanse -Database -Uttrekk ved periodisering

13 Gevinstpotensialet i en sentralisert løsning? 1.Kompetanse 2.Datakvalitet -Teknisk arkivkunnskap samles i arkivet -Uavhengighet

14 Gevinstpotensialet i en sentralisert løsning? 1.Kompetanse 2.Datakvalitet 3.Kostnader -Saksbehandler trenger ikke kompetanse på mer enn saksbehandlingen -Hardware og software

15 Gevinstpotensialet i en sentralisert løsning? 1.Kompetanse 2.Datakvalitet 3.Kostnader 4.Eierskap til arkivdata -Fullt eierskap til dataene -Leverandøruavhengig uttrekk og lagring

16 Gevinstpotensialet i en sentralisert løsning? 1.Kompetanse 2.Datakvalitet 3.Kostnader 4.Eierskap til arkivdata 5.Tilgjengeliggjøring

17 Oppsett og spesifisering 1. Tjenesteorientert arkitektur 2. Interoperabilitet 3. Tilgjengelighet 4. Trygghet 5. Åpenhet 6. Fleksibilitet 7. Skalerbarhet

18 Prosjektet i dag og veien videre Bredt sammensatt prosjektgruppe –Medlemmer fra Riksarkivet/SAMDOK, KS KommIT, KDRS og KAI-miljøet. –Bidrag fra Midt-Telemarkrådet og HiOA

19 Prosjektet i dag og veien videre Prosjektmål – forprosjekt –Utarbeide en teknisk kravspesifikasjon for å teste løsningen i praksis –Tett samarbeid med lignende prosjekter som blir gjennomført på statlig nivå –Gjøre alle nødvendige avklaringer rundt organisering, juss og økonomi for et hovedprosjekt

20 Prosjektet i dag og veien videre Tidsramme – forprosjekt –Krav.spek ønsket ferdig til mai 2015, og hovedprosjekt med test og gjennomføring fra høsten.

21 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google