Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visma Unique Integrasjon med fagsystem i sikra sone sett fra leverandørståstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visma Unique Integrasjon med fagsystem i sikra sone sett fra leverandørståstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Visma Unique Integrasjon med fagsystem i sikra sone sett fra leverandørståstad

2 BAKGRUNN • Med bakgrunn i Noark-5 er kravet fra markedet om arkivering for fagsystemene blitt tydelig • Med Noark-5 er arkivet skilt fra saksbehandlingen (ikke lenger sak/arkiv sammensmeltet som i Noark4) • FAKS og FAOS • Effektivisering gjennom hel-elektronisk saksbehandling og arkiv slik at kundene kan ”kaste papiret” • Gjennomgang av hele verdikjeden • Prioritert oppgave for Visma å tilby Noark-arkivering for sine fagsystemer Det viktigste utgangspunktet for Noark 5 var behov i tilknytning til integrasjon mot fagsystemer

3 BAKGRUNN • Tradisjonelt har arkivering blitt håndtert gjennom sak- /arkivløsninger • Komplekse løsninger som leverandør-eide siloer • Noark-4 har vanskeliggjort integrasjon – til tross for N4WS • Sak-arkiv som regel i intern sone • Integrering mellom fagsystemer og arkivløsninger har vært omfattende prosjekter (med mange involverte parter) som har gitt liten verdi ettersom mye metadata blir borte i overførselen

4 UTGANGSPUNKT • Antall installasjoner i sikker sone

5 VISMA OG ARKIV

6 OM PROSJEKTET •Forprosjekt gjennomført andre halvår 2009 •Hvordan håndtere Noark-arkivering for fagsystemer i sikker sone •Dialog med utvalgte kunder, Riksarkivet, Datatilsynet og KITH •Etableringsprosjektet startet 01.02.10 •Detaljert kartlegging av det enkelte fagsystems behov for arkivering •Definere krav til arkivløsning •Utarbeide salgs- og markedsplan •Definere krav til intern organisasjon i Visma •Utviklingsprosjektet starer 01.06.10 •Endelig fremdriftsplan klarlagt ca 01.06

7 MAPPING AV FELTER

8 EKSEMPLER PÅ ARKIVFAGLIGE AVKLARINGER • Har som et utgangspunkt at løsningen gjelder både elektronisk arkiv og fysisk arkiv • Det tas utgangspunkt i at alle fagsystemer (i samme sone) kan arkivere sine dokumenter i samme arkiv, men i hver sin arkivdel • Funksjonsbasert / objektbasert klassifikasjon og krav til sekundær klassifisering • Dossiermappe / saksmappe og behov for undermapper

9 MÅLSETNINGER • Fagsystemene skal fungere uten Noark-arkiv, og alle dokumenter skal være elektronisk tilgjengelige for saksbehandlere i fagsystemet • Innføring av Noark- arkivfunksjonalitet bør ikke påvirke flyten i fagsystemet • Løsningen støtter hel-elektronisk saksbehandling og arkiv • Både Noark-arkivet og fagsystemenes integrasjonsgrensesnitt baseres på åpenhet og gjeldende standarder for offentlig sektor i Norge

10 TILBAKEMELDING FRA FIRE KUNDER • Ser fram til at Visma får på plass arkivfunksjonalitet ila 2010/2011 • Opptatt av avlevering til arkivdepot og at det er godkjent av Riksarkivet • Ser på dette som en del av en helelektronisk strategi som også innbefatter datafangst som f.eks. skanning • Minst mulig arkivfunksjonalitet for saksbehandlere (i fagsystem) • Opptatt av forholdene rundt EPJ og Noark

11 B.hage System X Arkiv Sakarkiv Byggesak/Møte – utvalg, skanning m.m.) … webservices Arkivdel X Arkivdel Y Arkivdel B.hage Integrasjonslag Lønn & HRM Log & innkjøp Øk. styring Intern sone VelferdFamiliaProfil … Sikker sone

12 B.hage System X Arkiv Sakarkiv Byggesak/Møte – utvalg, skanning m.m.) … webservices Arkivdel X Arkivdel Y Arkivdel B.hage Integrasjonslag Lønn & HRM Log & innkjøp Øk. styring VelferdFamilia Arkivkomponent Profil … webservices Arkivdel Profil Arkivdel Velferd Arkivdel Familia Integrasjonslag System Y Integrasjonslag Arkivdel Sys Y Intern soneSikker sone

13 JOBBEN I HVERT FAGSYSTEM Fagsystem Mappe datafelt Noark-5 standard Analyse datastruktur i hvert fagsystem •Koble (mappe) dataelement opp mot metadata i Noark-5 •Gjennomført for Profil, Familia, Velferd og Flyktning/Voksenopplæring. •”Nye” HsPro står for tur…

14 Fagsystem Felles begrepsbruk som arkivarer forstår •Tilpasse ledetekster i postjournal og journalnotat / vedtak etc.. (journalnr, registreringsnr, saksnr etc..) •Søke å standardisere visning av ”arkiv-data” i alle fagsystemene Felles begrepsbruk Noark-5 begrep JOBBEN I HVERT FAGSYSTEM

15 Fagsystem Kommunisere med webtjenesten (N5WS) •Behandlingsregler for arkivering (ved ferdigmelding i fagsystem) •Behandlingsregler for arkivverdig informasjon som ikke ligger som dokumenter/journaler i dag (eks. melding i Familia) Integrasjonslag Noark-5-arkiv N5WS JOBBEN I HVERT FAGSYSTEM

16 Fagsystem Visualisere om arkivert eller ikke… •Ved arkivering formatteres word-dok til PDF/A format •Vurdere om vi bør ”vise” pdf-dokumentet direkte i fagsystemet også som ”bevis” på at arkiveringen har gått ok •Muliggjør å rydde (slette) word-dok som er arkiverte i fagsystemet for å spare plass Noark-5-arkiv N5WS JOBBEN I HVERT FAGSYSTEM

17 Fagsystem Mottaksfunksjon med skanning… •Skanning til riktig område/katalog (Profil, Familia, Velferd etc..) •Fagsystem henter skannet dokument inn i postjournal og påfører utfyllende informasjon •Arkiveres igjen i riktig mappe ved ferdigmelding Noark-5-arkiv N5WS PixEdit? JOBBEN I HVERT FAGSYSTEM

18 SKANNING – POSTMOTTAK • Nødvendig for å tilfredsstille kundenes krav om hel-elektronisk saksbehandling • PixEdit fra Techsoft har tilnærmet 100% av kommunemarkedet • Integrert med de fire sakarkiv-leverandørene • Ønsker kundene at skanning også for fagsystemene løses vha PixEdit?

19 FOR VISMA ER DETTE Mye mer enn bare et utviklingsprosjekt… • Nytt fagområde • Bygger leveranse/konsulent/s upport - kompetansebygging - riktig kapasitet • Sterk fokus fra ledelsen - skal lykkes!

20 Visma Unique


Laste ned ppt "Visma Unique Integrasjon med fagsystem i sikra sone sett fra leverandørståstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google