Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fyrtårnprosjekt Individuell Plan Kongsvinger og Eidskog Kommune i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fyrtårnprosjekt Individuell Plan Kongsvinger og Eidskog Kommune i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fyrtårnprosjekt Individuell Plan Kongsvinger og Eidskog Kommune i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger

2 IP benyttes når bruker har behov for:  tidsavgrensede og planlagte prosesser  klare mål og virkemidler  at flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats Mål: Best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

3 3 Utfordringer  Mange aktører fra forskjellige enheter/organisasjoner som kun skal ha tilgang til de opplysninger som gjør at de kan ivareta sin jobb. (Ikke faste aktører)  Hva er et gyldig samtykke?  Hva med samtykke og barn?  Hvilke begrensinger/muligheter er det for tverrfaglig samarbeid?  Gir lovene åpning for tverrfaglig samarbeid? Eventuelt når?  Er det lover som er til hinder for brukerens behov?

4 4 Tilgangskontroll  Må ta hensyn til hvilken informasjon den enkelte kan/skal ha tilgang til.  Hvem skal ha tilgang til de forskjellige nivåene  Innsyn er gitt til person og ikke generelt til organisasjonen vedkommende jobber i.  Hvordan skal dette ivaretas i det nye systemet

5 5 Oppsummering  Opplysningene i en IP er sensitive personopplysninger.  Setter krav til sikker behandling  Administrative prosedyrer og rutiner må være på plass hos de som skal behandle disse opplysningene.  Datatekniske krav i.h.t Datatilsynets retningslinjer  Det skal være kommunikasjon mellom ulike organisasjoner med utveksling av personopplysninger som er hentet fra flere organisasjoner  Hvem eier opplysningene  Brukergrensesnitt (Bruker skal ha tilgang til sin IP)  Informert samtykke, er dette godt nok for utveksling av personopplysninger  Tilgjenglighet til opplysninger må være enkelt (For at det skal bli brukt)  Er IP en del av journalen? (I forhold til journalforskrifter)


Laste ned ppt "Fyrtårnprosjekt Individuell Plan Kongsvinger og Eidskog Kommune i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google