Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav til samtykke og informasjon. Kim Ellertsen. Person(opplysings)vern • EUs personverndirektiv (direktiv 95/46/EF) • Lov om behandling av personopplysninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav til samtykke og informasjon. Kim Ellertsen. Person(opplysings)vern • EUs personverndirektiv (direktiv 95/46/EF) • Lov om behandling av personopplysninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav til samtykke og informasjon. Kim Ellertsen

2 Person(opplysings)vern • EUs personverndirektiv (direktiv 95/46/EF) • Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 (personopplysningsloven) • Forskrift til personopplysningsloven (om informasjonssikkerhet mv) Menneskerettskonvensjonens artikkel 8: "1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse."

3 Hva er personvern? •Beskyttelse av privatlivets fred •Ivaretakelse av den personlige integritet •Retten til å bestemme over egne personopplysninger Retten til å være i fred

4 Forskning på Internett Forutsetninger: Personopplysinger – ”loven gjelder” ”Allment tilgjengelig” – spiller det noen rolle? Hvor opplysingene kommer fra er egentlig ikke interessant etter personopplysingsloven Utgangspunktet er personvernets intensjon ! -Formålsavgrensning 11 b) -§ 11 c) i personopplysingsloven Offentleglova § 7. Bruk av offentleg informasjon Informasjon som det er gitt tilgang til etter lova her eller anna lovgiving som gir ålmenta rett til innsyn i offentleg verksemd, kan brukast til eitkvart formål dersom ikkje anna lovgiving eller retten til ein tredjeperson er til hinder for det. Offentleglova § 7. Bruk av offentleg informasjon Informasjon som det er gitt tilgang til etter lova her eller anna lovgiving som gir ålmenta rett til innsyn i offentleg verksemd, kan brukast til eitkvart formål dersom ikkje anna lovgiving eller retten til ein tredjeperson er til hinder for det.

5

6 ”På internett” Forskjellige grunner -Blogger -Kommentarfelt -Nettsamfunn -Kataloger -Artikler -Foredrag Forskjellige formål -Ytringsfrihet -Private formål -Nummeropplysning -Faglig – åndsverk? -Faglig – arbeidsgiver

7 Innsamler / behandlingsansvarlig Annet formål enn avsender (den registrerte) •Naturlig nok Utgangspunktet er at behandling av andres personopplysinger ikke er tillat - § 11, jfr. §§ 8 og 9. Eller – ha et behandlingsgrunnlag! Eksempelvis – Nasjonalbiblioteket •Gitt konsesjon (ikke tillat uten) •På høring – lovhjemmel for innsamling fra nettet (behandlingsgrunnlag) Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles a)bare behandles når dette er tillatt etter § 8 og § 9

8 Behandlingsgrunnlag Hva kan være rettslige grunnlag? •§ 11, jfr: •8 f) : ”at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.” •Og eventuelt i kombinasjon med 9 h) GENERELT: Lavere terskel •”gitt ut” opplysinger om seg selv MEN merk – andre avsendere en den registrerte selv.

9 Informasjonsplikt Utgangspunktet – popplyl § 19 •Informasjonsplikt •”uforholdsmessig vanskelig” § 20, 2. ledd b) •Konkret vurdering -Mange -Hva slags opplysninger det er snakk om. -Er det mulig å kontakte de. -”er dette noe det BØR informeres om?”

10 Utfordring (§ 11) Hvordan sikre at opplysingene: •c)ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker, •d)er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen, og •e)er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig ut fra formålet med behandlingen, jf. § 27 og § 28.

11 Formål – begrensende ? Formål •Ikke samme formål, § 11 b) uforenlig •§ 11 c) – uforenlig •Ny dom i Høyesterett – styrker individets rettigheter Samtykke •”ikke uten at den registrerte samtykker” §§ 8 og 9 •Kan se hen til andre rettslige grunnlag, •avgjørelse i PVN

12 Takk for oppmerksomheten. Kim Ellertsen – kel@datatilsynet.nokel@datatilsynet.no


Laste ned ppt "Krav til samtykke og informasjon. Kim Ellertsen. Person(opplysings)vern • EUs personverndirektiv (direktiv 95/46/EF) • Lov om behandling av personopplysninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google