Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud

2 Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Agenda for oppstartmøtet: Presentasjon av prosjektet Morgendagens idrettslag Presentasjon av ressursklubbene TimeOut Kompetanseheving Fremdriftsplan Ressursklubb Buskerud

3 Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud Visjon: Idrett så flere vil Virksomhetsidè: Bidra til å hjelpe idrettslag å møte et samfunn i endring Visjon: Idrett så flere vil Virksomhetsidè: Bidra til å hjelpe idrettslag å møte et samfunn i endring Hovedmål 2: Videreutvikle skolen som aktivitetsarena Hovedmål 2: Videreutvikle skolen som aktivitetsarena Hovedmål 4: Aktiv styrking av rammevilkår for organisasjonen Hovedmål 4: Aktiv styrking av rammevilkår for organisasjonen Det indre liv: Norges morsomste idrettskrets Det indre liv: Norges morsomste idrettskrets Hovedmål 1: Fysisk aktive barn og unge hver dag Hovedmål 1: Fysisk aktive barn og unge hver dag Hovedmål 3: Fysisk aktive voksne og eldre Hovedmål 3: Fysisk aktive voksne og eldre Hovedmål 5: Flere unge og voksne som frivillige i idretten Hovedmål 5: Flere unge og voksne som frivillige i idretten ÅRSPLAN

4 Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud BIK ønsker å få fram noen gode og framtidsorienterte klubbmiljøer. Disse fyrtårnsklubbene kan igjen være ressursklubber for andre idrettslag med tanke på organisering, drift og finansiering som morgendagens idrettslag. En ressursklubb skal få tilført økonomiske, kompetansehevende og organisasjonsmessige ressurser fra Buskerud Idrettskrets, og skal samtidig være en lokal ressursklubb i forhold til utvikling, involvering og generelt bidrag i prosessen fram mot morgendagens idrettslag.

5 Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud Søkekriterier for ressursklubb: - Primært fleridrettslag, men gode særidrettslag kan også søke - Synliggjøre at idrettslagets visjon, mål og virksomhetsidè er godt forankret og bevisstgjort i forhold til idrettslagets planer, tiltak og organisering - Generell ryddighet i forhold til økonomi og organisasjon - Framtids- og endringsorientert ledelse - Fordel om klubben har ansatt daglig ledelse, men ikke et absolutt kriterium

6 Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud Forpliktelser for ressursklubb: Dreie noe av idrettslagets virksomhet inn mot folkehelse/aktivitet i skolen Skal bidra med økt aktivitet i lokalsamfunnet Utarbeide en konkret handlingsplan for idrettslaget Gjennomføre lederutvikling, klubbutvikling og kompetanseheving for trenere Idrett og ledelse, minimum 3 moduler Årlig gjennomgang av barneidrett (gratis) Basistreningskurs for trenere (gratis) Delta i prosjektet Time-Out, holdningskapende arbeid for ungdom (gratis) Bidra på 2-3 fellessamlinger for ressursklubber pr. år Felles oppstartsmøte for alle ressursklubber (gratis) Kompetanseuka i Drammen i september Erfaringsutvekslinger (gratis) Lage en kompetanseplan for idrettslaget Utdanningstiltak for trenere, ledere, dommere og frivillige I nært samarbeide med BIK, foreta en kartlegging i idrettslagets skole- og nærmiljø om ønsker, behov, status og muligheter Aktivt bidra med erfaringer og kompetanse fra denne prosessen både inn mot BIK, andre ressursklubber og til øvrige idrettslag som ønsker å tilegne seg denne kunnskapen

7 Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud Ytelser til ressursklubb: Økonomisk bidrag fra Buskerud Idrettskrets (se prosjektbeskrivelse) Gratis kompetanseheving, 3-5 tiltak pr. år Oppfølging av klubben i prosjektperioden BIK stiller ressurser, både økonomiske, administrative og faglige, til disposisjon etter gitte kriterier, samtidig som det blir stilt krav til ressursklubbene om deres bidrag i prosessen. Prosjektperioden er satt til 2 år, hvilket vil si ut 2008. Ressursklubbene vil bli tilført penger hvert prosjektår som et ledd i satsingen. Summen som bevilges avhenger av overskuddet BIK får av bingo-virksomheten. Som en indikasjon ville beløpet vært ca. kr. 45-50.000,- pr. klubb om vi skulle legge regnskapet for 2006 til grunn. Endelig beløp fastslås og utbetales ressursklubbene på bakgrunn av inneværende og neste års overskudd.

8 Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud Morgendagens idrettslag

9 Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud Mål: Øke antall aktive Herunder spesifikt øke antall aktive ungdommer 15-24 år Øke antall frivillige trenere, ledere og dommere Herunder spesifikt øke antall ungdommer i disse funksjonene Styrke idrettslagets drift og organisering

10 Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud Roar SøhusProsjektleder91385085roar.sohus@nif.idrett.no Jakob VikKlubbutvikler41900210jakob.vik@nif.idrett.no Pål StenbroKlubbutvikler41600899pal.stenbro@nif.idrett.no Torill HelgerudKlubbutvikler41900504torill.helgerud@nif.idrett.no Turid A. TeigenIdrett og skole91703976turid.teigen@nif.idrett.no Knut Harald SommerfeldtInformasjon90649907knutharald.sommerfeldt@nif.idrett.no Thea HajumIdrett & Ledelse41279071thea.hajum@hotmail.com Camilla HovlandBasistrening97775999camilla1.hovland@skole.bfk.no Line HurrødTimeOut41670015line.hurrod@nif.idrett.no Heidi BrandtBuskerud Idrettskrets93453070heidi.brandt@sb-hf.no Team Ressursklubb

11 Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud Klubbutviklere fordelt på klubb GolJakob Vik SkrimRoar Søhus VestfossenPål Stenbro MjøndalenPål Stenbro BirkebeinerenRoar Søhus SkioldTorill Helgerud LierRoar Søhus ROSTorill Helgerud Hurum IRRoar Søhus

12 Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud


Laste ned ppt "Oppstartmøte 30.05.07, Drammen Ressursklubb Buskerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google