Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hørings- prosessen i Vestfold våren 2007 Status. Rammene for høringsprosessen Prosessen skal munne ut i fylkesvise preferanser når det gjelder: –Valg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hørings- prosessen i Vestfold våren 2007 Status. Rammene for høringsprosessen Prosessen skal munne ut i fylkesvise preferanser når det gjelder: –Valg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hørings- prosessen i Vestfold våren 2007 Status

2 Rammene for høringsprosessen Prosessen skal munne ut i fylkesvise preferanser når det gjelder: –Valg av modell (forsterket fylkesmodell, mellommodell, regionmodell), prinsipielt begrunnet –Forslag til geografisk inndeling i forhold til a) fylkets foretrukne modell og b) den ikke-foretrukne modellen. Frivillighet er utgangspunktet. Regjeringen ønsker at man på regionalt nivå kommer fram til forslag som det er enighet om. Dette vil først og fremst være en politisk prosess, som krever politisk lederskap på alle nivåer. Dersom man regionalt ikke kommer fram til en inndeling som oppfyller kriteriene, vil regjeringen foreslå en inndeling som bidrar til at kriteriene oppfylles.

3 Hva vi ble enige om på Bolkesjø Prosessen skulle legges opp slik at det ble mulig å komme lengst mulig i retning av et felles innspill. For å muliggjøre dette ble det blant annet uttrykt ønske om at fylkeskommunen: –i sitt høringsbrev til kommunene skulle gi en fyldig redegjørelse omkring de ulike problemstillingene, med vekt på hva som best tjener Vestfolds interesser –skulle tilby seg å besøke kommunene, for å innlede til debatt om reformen –skulle ta nødvendige initiativ for å klargjøre realismen i ulike regioninndelinger på Østlandet

4 Framdrift i høringsprosessen 1. maiKommuner og andre aktører sender sitt svar til Vestfold fylkeskommune (og staten) 14. juniFylkesutvalget behandler saken 19. juniFylkestinget behandler saken 31. juniFylkeskommunes foreløpige svar sendes departementet 1. desDet nye Fylkestinget behandler saken og sender Vfk’s endelige svar til departementet Vår 08Stortinget fastsetter ny regioninndeling

5 Framdrift i hele reformprosessen Vår 2007Prinsippvedtak i Stortinget Regional høring vedr. modell og inndeling Høst 2007Høring vedr. modell og inndeling avsluttes kommune- og fylkestingsvalg Vår 2008Ot.prp. om inndeling Høst 2008Ot.prp. om oppgaver Vår 2009Avklaring om finansiering Høst 2009Budsjettavklaring Jan 2010Ny modell på lufta


Laste ned ppt "Hørings- prosessen i Vestfold våren 2007 Status. Rammene for høringsprosessen Prosessen skal munne ut i fylkesvise preferanser når det gjelder: –Valg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google