Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional transportplan Agder 2015 -2027. Formål RTP – fra Regional planstrategi Et tilpasset og velfungerende transportnett hvor alle transportformer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional transportplan Agder 2015 -2027. Formål RTP – fra Regional planstrategi Et tilpasset og velfungerende transportnett hvor alle transportformer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional transportplan Agder 2015 -2027

2 Formål RTP – fra Regional planstrategi Et tilpasset og velfungerende transportnett hvor alle transportformer (vei, sjø, bane og luft) sees i sammenheng er en viktig forutsetning for en positiv utvikling i regionen. Transportinfrastrukturen må utvikles slik at den blir tilgjengelig, effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig. I tråd med Regionplan Agder 2020 bør det utarbeides en felles transportplan for Agder etter modell av Nasjonal transportplan (NTP). En Regional transportplan (RTP) vil kunne avdekke hvilke behov og utfordringer regionen står overfor på transportsiden, gi innspill til hva som bør prioriteres på regionalt og nasjonalt nivå (NTP) og være førende for prioriteringer i fylkeskommunenes øvrige planer på samferdselsområdet. En RTP vil også kunne danne grunnlag for et mer forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommunene for å øke forutsigbarheten ved planlegging og realisering av samferdselsprosjekter.

3 Gode eksempler fra andre....men vi må gjøre jobben og planen må dekke våre behov.

4 Vi er enige om hvorfor vi trenger bedre infrastruktur!! Regionforstørrelse Næringsutvikling Levekår Trafikksikkerhet

5 Hva er vårt behov? Vi er enige om mye:

6 2015 – 2027!!!! Vi må ha en robust strategi for ønsket utvikling. I denne perioden skal det være 4 stortingsvalg 4 kommunvalg Befolkningen i Agder vil øke med minst 50000. Hvor vil de bo? Hvor vil de jobbe? Hvordan vil transportbehovet utvikle seg? Persontransport Godstransport

7 Hvilket fokus bør vi ha? Lokale prosjekt og prioriteringer må tas opp i andre planer. Begge fylkene har egne prosesser med prioritering av fv-midler. Må sikre helhet. Hvordan skal vi sikre ”by og land”? Vi må holde fast om enigheten, men fornye/forsterke argumentasjonen Ambisjonsnivå? ?

8 Regionrådenes rolle Geografisk fokus på utfordringsbildet Samordning av innspill Informasjonsarena

9 RTP – så langt vi er kommet …… Utkast til planprogram Enig om hovedorganiseringen Vil foreslå en overordnet og strategisk tilnærming Vil utfordre regionrådene Bygge på tidligere planer, gjenbruk av data/fakta Unngå dobbeltprosesser – krever åpenhet og samordning Kartlegge transportstrømmer og behov (fakta) Alternative scenarier – alternative behov Målet er et fremtidsrettet og konkurransedyktig transportsystem. Lokalt – regionalt – nasjonalt - internasjonalt fokus.

10 Videre fremdrift Høring/innspill til planprogram. Mars 2014? Vedtak av planprogram. April/juni 2014? Innspill, prosess, utredninger mv Samordning av innspill til NTP - milepæler Utkast dokument Høring/dialog Vedtak senest juni 2015.


Laste ned ppt "Regional transportplan Agder 2015 -2027. Formål RTP – fra Regional planstrategi Et tilpasset og velfungerende transportnett hvor alle transportformer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google