Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Ein open og inkluderande idrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Ein open og inkluderande idrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Ein open og inkluderande idrett

2 WORKSHOP om idretten sine verdiar Open samling med idretts interesserte i Bømlo Kommune Olavskulen 19. septmeber 2007, kl 1900 - 2130 Me tar utgangspunk i NIF sitt Idrettspolitiske dokument 2007 – 2011Idrettspolitiske dokument 2007 – 2011 Kl 1850Registrering Kl 1910Velkommen, innleiing Kl 1915Presentasjon Kl 1945Gruppearbeid Kl 2030Pause Kl 2045Presentasjon av gruppe arbeidet Kl 2115Oppsummering Kl 2130Slutt Ein open og inkluderande idrett

3 Norges Idrettsforbund og Bømlo Idrettsråd meiner at ”ein open og inkluderande idrett” er hovedutfordringa for idretten i Norge og på Bømlo. Me ønsker å: - gje fleire barn og ungdom eit betre tilbud - prioritere grupper som ikkje finn seg godt nok til rette i idrettslaga - vise respekt for menneskeverdet og sikre like vilkår for vekst og utvikling - auke det frivillige engasjement og den lokale verdiskapinga Ein open og inkluderande idrett

4 Medlemmer Samarbeidspartnerar Funksjonelle anlegg Ledere og trenere Ein open og inkluderande idrett Aktivitet

5 Kjerneverdiane i idretten er at arbeidet skal preges av FrivillighetDemokrati LojalitetLikeverd All aktivitet skal bygge på grunnverdiar som GledeFelleskap HelseÆrlighet Å styrke verdiarbeidet og kjerneverdiane inn mot laga er idretten sitt viktigaste samfunnsbidrag til å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom ei betre helse og livskvalitet gjennom fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Ein open og inkluderande idrett

6 Dei viktigaste områda for perioden er å: - gjennomføra ein verdi- og kompetansebasert utvikling verdi prosess, leder og trener utdanning - bedre rammebetingelsane for idretten forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, anlegg - styrke idretten som samfunnsfaktor aktiv oppvekst i skulen, bedre folkehelse gjennom aktivitet i lagene Idretten og dei frivillige kan imidlertid ikkje ta eit slikt ansvar uten at idretten tilføres ressurser, kompetanse og økonomi utover dagens ramme, fra nye finansieringskilder, for å kunne ta et slikt utvida samfunnsansvar. Ein open og inkluderande idrett

7 Verdi prosess idrettens verdigrunnlagfrivillighetalle mennesker idrettslagets rolle i lokalsamfunnetdemokratiønsker og behov idrettens barnerettigheterlojalitetpositiv verdiskaper alkohol i idrettsammenhenglikeverddrivkraft i samfunnet dopingmidlerglede funksjonshemmedefelleskap innvandrerehelseidrett for alle mosjonærlighet eldre toleranse forståelseåpne tilbudlokal verdiskapning erkjennelseinkluderende tilbudfrivillig engasjement diskrimineringdifferensierte tilbudsamfunnsbidrag trakasseringoppvekstvilkår hetshelse og livskvalitet kjønnfunksjonshemmingalle aldersgrupper etnisk bakgrunnreligion seksuell orientering Ein open og inkluderande idrett

8 Kompetanse utvikling kunnskaptrener utvikling erfaringerleder utvikling ferdigheter verdierlovverk og regler holdninger målgrupper lærere SFO idrettskule/kulturskule unge trenere jenter Ein open og inkluderande idrett

9 Rammebetingelser Idrettens verdiskapingforutsigbare rammevilkårfrivillighet støtteapparat medlemsbasert virkegratis hallleie Tippenøkkelenoffentlig samarbeid fremtidig finansieringsbehov lokal fordling Tilskudd fra fylker og kommuner andre samarbeidspartnere Støtte til idrettsråd Dokumentere vår verdiskaping Finansiering på langsiktHelse midler UtdanningsmidlerTippemidler Arealsikring Sentral anlegg Områder for idrett SkoleidrettsanleggLokale anleggRullering av planer Innflytelse på anleggUtbyggingsrekkefølgeFunksjonshemmede Ungdom Ein open og inkluderande idrett

10 Samfunnsfaktor Å fremme god helse i befolkningenSamfunnsansvar samfunnsengasjement andre frivillige organisasjoner helsetjenesten En mer aktiv skoleverdagkroppsøving samhandle om drift aktiv oppvekstsamhandle om utbygging aktiv skolehverdagøkt rekruttering bedre folkehelseutvidet skolehverdag allsidig aktivitetstilbudskolefritidsordningen Kvalitativt godt aktivitetstilbudkompetanseutvikling anlegg Ein open og inkluderande idrett

11 Idretten er ein del av samfunnet, og forandringane i samfunnet gjer seg og gjeldande for idretten.


Laste ned ppt "Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Ein open og inkluderande idrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google