Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015 - 2018 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til økonomiplan 2015 - 2018 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015 - 2018 1

2 Aktive Drammen – oppsummering Tre nye flerbrukshaller – Øren, Brandengen og Fjell To nye nærmiljøanlegg årlig Utvidelse av Drammen park Trygge skoleveier – økt innsats Økt hverdagsmestring i helse- sosial og omsorg slik at flere kan klare seg selv Utvidet planarbeid for å klargjøre for flere boliger og arbeidsplasser Tjenestetilbudet opprettholdes Investeringer på 2 mrd kr Netto driftsresultat øker fra 70 mill kr til 110 mill kr i perioden Disposisjonsfondet over handlingsregelen i perioden Lånegjelda øker fra 5,3 til 6,0 mrd kr i perioden – låneveksten bør begrenses Ti-års budsjett utarbeidet – investeringer må prioriteres og driftsutgiftene reduseres 2

3 Hovedstørrelser i driftsbudsjettet 2015 - 2018 3

4 Krav til reserver er oppfylt i perioden 4 Handlingsreglenes krav til generell reserve og rentesikringsfond forventes å være oppnådd med god margin i hele planperioden

5 Kravet til egenfinansiering er oppfylt i perioden Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksklusiv Vann og avløp) Forslag: Egenfinansieringen er i hele perioden klart større enn kravet i handlingsregelen – gjennomsnitt egenfinansiering på 69% Egenfinansiering konsern: 5

6 Langtidsbudsjett 2019 – 2024 For første gang er det utarbeidet et ti års budsjett, med den usikkerhet og de feilmarginer dette innebærer Begrunnelsen for å utarbeide et langtidsbudsjettet er bla. å skape mer bevisstgjøring rundt hvilke investeringer og økte driftsutgifter som vil komme Ti års budsjettet viser at det vil være store behov for investeringer og at det fortsatt må prioriteres nøye hvilke nye investeringer som skal gjennomføres det enkelte år 6

7 Budsjettekniske forutsetninger Pris- og lønnsforutsetninger i 2015: -Lønnsvekst 3,3% -Prisvekst 2,4% -Kommunal deflator 3,0% (vektet) Programområdene kompenseres fullt ut for lønns- og prisvekst i 2015 Kommunale priser og gebyrer økes som hovedregel med 3% i 2015, med noen unntak: -Gratis barnehage for alle med inntekt under kr 405 000 -Feie- og tilsynsgebyr øker med i overkant av 2% -Enkelte gebyrsatser økes mer enn deflator: - Egenbetaling praktisk bistand inkludert BPA -Vann- og avløpsgebyr og renovasjonsgebyr 7

8 Pensjonskostnadene flater ut Pensjonskostnadene har har økt kraftig i med 150% i perioden 2007-2014 - fra 119 til 284 mill. kr. Veksten er i ferd med å flate ut: -Lavere netto pensjonskostnad -Høyere amortiserings- kostnad -7 års amortisering av premieavvik fom. 2014 8

9 Rente- og avdragsutgifter øker med 50 mill. kr i perioden Rente- og avdragsutgiftene stiger fra ca 329 mill kroner i 2014 til 379 mill kroner i løpet av perioden Basert på forslag til investeringsbudsjett 2015-2018 Forutsetter et lavt rentenivå i hele perioden, men svakt stigende Gjennomsnittlig avdragstid på 30 år 9

10 Utbytte og eieruttak 10


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til økonomiplan 2015 - 2018 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google