Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiseminar med bystyret 15. mai 20031 Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiseminar med bystyret 15. mai 20031 Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet Etter skatteutjevning: 95,0 pst. Bergen mister 245 mill.kr. Særskilte statlige omfordelingstiltak (hovedstadstilskudd, regionaltilskudd m.m.): Bergen mister ytterligere 218 mill.kr. Resultat: 91,6 pst. av landsgjennomsnittet: Bergen mister 460 mill. kr. fra utgangspunktet

2 Økonomiseminar med bystyret 15. mai Nasjonalt: Utviklingen i norsk økonomi: Svakere enn forventet, oppgang først mot slutten av Flere år med svekket konkurranseevne vil virke dempende på veksten fremover. Reduksjon i industrisysselsettingen, med ringvirkninger Økt usikkerhet i arbeidsmarkedet vil bidra til større forsiktighet blant husholdningene. Rentenedgangen demper de negative virkningene av økte strømpriser og større usikkerhet. 0,5 prosent realvekst i kommunesektoren - er den reell? Økonomiske utsikter

3 Økonomiseminar med bystyret 15. mai Kommuneforvaltningen: Dårlige resultater svekker kommunenes handlingsrom, netto driftsresultat bør være på minst 3 prosent KOSTRA-tall viser at netto driftsresultat for kommunene i 2002 er 0,04 prosent mot 1,9 prosent i Samtidig øker lånegjelden Flere reformer skaper usikkerhet mht. utslag for den enkelte kommunes økonomi Signaler fra regjeringen om fortsatt stramhet: effektivisering ved kommunesammenslutninger Revidert inntektssystem tidligst 2006 ?

4 Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hovedutfordringer i økonomien Aktivitetsnivået ved inngangen til 2003 er ca. 300 mill. høyere enn inntektene Budsjettet for 2003 er nå endelig, men med krav om inndekking av regnskapsunderskudd, meldinger om utvikling i årets regnskap i forhold til budsjett og dempet investeringsnivå. Akkumulert underskudd på 359 mill. må dekkes jevnt over 4 år. Foreliggende investeringsprogram vil sprenge driftsrammene. Økonomiplanen varsler et gap på mer enn 250 mill. i Kostra-tall viser at Bergen har høyere tjenestetilbud innenfor en del tjenester. VA – Mulig tilbakebetaling Rettighetssamfunnet

5 Økonomiseminar med bystyret 15. mai Status 2003 En rekke omstillings og effektiviseringsprosjekter gjennomført siste tiårsperiode. Bergen billigst administrert av storbyene. Eget inntektspotensiale utnyttes: Økt utbytte fra bedrifter, bedrifter solgt, ikke ønskelig å øke gebyrer, eiendomsskatten gjennomgås. Sterk prioritering av utgiftssiden: 8 av 10 kroner til barn, eldre og særlig omsorgstrengende. Reduksjon i aktivitetsnivå rammer derfor barn og eldre.

6 Økonomiseminar med bystyret 15. mai Netto budsjettramme fordelt på tjenesteområder, 2003 Totalt: 6,3 mrd.kr - + 7,3%

7 Økonomiseminar med bystyret 15. mai Budsjettavvik fordelt etter tjenesteområder Barnehage og skole Barneverns- tjeneste Eldre og særlig omsorgstr. Sosialtjenste Øvrige tjenesteomr. Sentrale budsj.poster

8 Økonomiseminar med bystyret 15. mai Høyt investeringsnivå Krav fra fylkesmannen: Ikke avgiftsfinansiert gjeld må ikke øke i realverdi Dette medfører behov for reduksjon i ordinære lånopptak med 141 mill.kr for perioden Driftskonsekvensene av investeringer gir et betydelig salderingsproblem fremover – 253 millioner i Sum Investeringsprogram før budsjettrevisjon eks. avgiftsfinansiert

9 Økonomiseminar med bystyret 15. mai Budsjettutfordring i mill. 97 mill. Lavere budsjettramme for tjenesteområdene i forhold til nivå mill. Høyere aktivitetsnivå fra mill. Driftskonsekvenser av investeringer og øvrige nye tiltak


Laste ned ppt "Økonomiseminar med bystyret 15. mai 20031 Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google