Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiplan 2009 - 2012 Rådmannens forslag 25. november 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiplan 2009 - 2012 Rådmannens forslag 25. november 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiplan 2009 - 2012 Rådmannens forslag 25. november 2008

2 Budsjettforutsetninger –Økonomiplan baserer seg på regjeringens forslag til statsbudsjett 2009 –Usikkerhet – ”finanskrisen”- skatteanslag, renteutvikling –Drammen kommune avventer situasjonen – og ev. nye forutsetninger fra regjeringen

3 Budsjett 2009 Driftsbudsjett ca. 3 milliarder kr - Drift prog.områder 2,95 mrd. -Netto finans0,05 mrd. Investeringer ca. 500 millioner kr

4 Hovedprofil Tilpasningsstrategi Prioriteringer: -Kompetansebyen Drammen -Drammen som Norges miljøhovedstad

5 Kompetansebyen Drammen Driftsbudsjettet Styrking grunnskolen 20,2 mill. kr -Handlingsplan for Drammensskolen -Elevtallsvekst -Husleie/drift Marienlyst og Skoger skoler -Økt lærertetthet/fysisk aktivitet Tilskudd til HiBu 1,5 mill. kr

6 Kompetansebyen Drammen Investeringer 2009 (inkl. tidligere bevilgninger) – 275 mill. -Marienlyst skole -Skoger skole – rehabilitering/flerbrukshall -Hallermoen – ombygging -Bygningsmessig oppgradering -Inventar/utstyr - utskiftning

7 Fremtidens byer –Arealbruk og transport –Stasjonær energibruk i bygg –Forbruksmønster og avfall –Tilpasning til klimaendringer

8 Fremtidens byer

9 Miljøby Drammen som ”Norges miljøhovedstad” Driftstiltak: –Kollektivtiltak2,0 mill. kr –”Fremtidens byer”1,0 mill. kr –Byutviklingsprosjekt/ folkehelseprogram Fjell2,0 mill. kr

10 Miljøby Drammen som ”Norges miljøhovedstad” Investeringer 2009 (inkl.tidligere bevilgninger): 144 mill. –Oppgradering Strømsø Torg –Nærmiljø/trafikksikkerhet –Kollektivtrafikk - egenandel –Vann og avløpstiltak (inkl. rehabilitering av Solumstrand renseanlegg)

11 Vannmiljø - avløpsrensing Sikre badevannskvalitet ved alle tilrettelagte badeplasser (tarmbakterier) Tilfredsstille nasjonale rensekrav (fosfor 90%, organisk 75%/70%) Samlet investering for perioden:286,5 mill kr Solumstrand renseanlegg 2009: 75,0 mill kr –Samlet 07-09: 150, 0 mill kr –Rehab/oppgradering 100,0 mill kr –Organisk materiale (nytt rensetrinn) 50,0 mill kr Muusøya rensedistrikt – ledningsnett 150,0 mill kr –Reduksjon overvann, grunnvann, vannlekkasjer –Økt renseeffekt (fosfor 95%) –Redusert overløpsdrift

12 Tilpasningsstrategi Tilpasningsstrategi – frigjør 68 mill. kr i 2009 -Økte egenandeler -Reduksjon i tjenestetilbudet -Økt utbytte/eieruttak fra bedrifter -Ansettelsesstopp -Diverse tilpasninger: -Flatt kutt -Økte inntekter

13 Netto driftsresultat 2009 Korrigert for bruk av VA-fond:13,3 mill. kr Reserveavsetning8,5 mill. kr Overføring til investeringer 4,8 mill. kr Disposisjonsfond (”buffer”) pr. 2008: ca. 100 mill. kr - Budsjettforslaget legger ikke opp til bruk av fondet i perioden 2009-2012

14 Videre behandling -25.11.08: Utleggelse til alminnelig ettersyn -08.12.08: Partssammensatt samarbeidsutvalg -09.12.08: Formannskapet -16.12.08: Bystyret – endelig vedtak


Laste ned ppt "Økonomiplan 2009 - 2012 Rådmannens forslag 25. november 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google