Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Tilpasser barnehagerammen til statsbudsjettet Statsbudsjettet innebærer redusert ramme med helårsvirkning på 10,5 millioner kroner fra 2015 Ledige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Tilpasser barnehagerammen til statsbudsjettet Statsbudsjettet innebærer redusert ramme med helårsvirkning på 10,5 millioner kroner fra 2015 Ledige."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 Tilpasser barnehagerammen til statsbudsjettet Statsbudsjettet innebærer redusert ramme med helårsvirkning på 10,5 millioner kroner fra 2015 Ledige kapasitet i de kommunale barnehagene - kostnadene må reduseres Programområdet viser netto mindreforbruk på 2,6 millioner kroner per april Rådmannen foreslår at rammen reduseres med 10 millioner kroner inneværende år 2

3 Flere barn får hjelp tidlig (2) Det forventes et årsavvik etter iverksatte tiltak på til sammen 9,6 millioner kroner. Rådmannen foreslår å styrke programområdet tilsvarende, i hovedsak gjennom engangsbevilgning i 1. tertial. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten er i 2014 styrket med 2,6 millioner kroner som gir 3,8 nye årsverk. Regjeringen har varslet ytterligere styrking i 2015. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomiplanen for 2015 - 2018. Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 1 million kroner til investering av inventar og utstyr 3

4 Sommerskole starter i år Det gjennomføres sommerskole med ulike aktiviteter for 100 barn i to uker i 2014 Økt antall innmeldte elever fra høsten medfører et behov for mobile klasserom på Aronsløkka skole og Brandengen skole i påvente av permanente løsninger Rådmannen foreslår å sette av og 0,2millioner kroner til sommerskole og 1 million kroner til økte husleier Rådmannen foreslår at investeringsrammen til Konnerud skole økes med 27 millioner kroner på bakgrunn av tilstandsrapport utarbeidet av Drammen Eiendom. 4 Benjaminprisen delt ut til Brandengen skole 28. januar 2014


Laste ned ppt "1. Tilpasser barnehagerammen til statsbudsjettet Statsbudsjettet innebærer redusert ramme med helårsvirkning på 10,5 millioner kroner fra 2015 Ledige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google