Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS102 Advokat Lars Baklund. «Rettshistorie» - avtaleutforming Særlige trekk ved avtaler Forholdet til bakgrunnsretten Standardavtaler – Egentlige standardavtaler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS102 Advokat Lars Baklund. «Rettshistorie» - avtaleutforming Særlige trekk ved avtaler Forholdet til bakgrunnsretten Standardavtaler – Egentlige standardavtaler."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS102 Advokat Lars Baklund

2 «Rettshistorie» - avtaleutforming Særlige trekk ved avtaler Forholdet til bakgrunnsretten Standardavtaler – Egentlige standardavtaler – «Uegentlige» standardavtaler – standard avtalemaler

3 Generelt innhold/oppsett: – Parter/rettssubjekter – Objekt – Beløp – Oppgjørstekniske forhold – Særskilte forhold knyttet til enten objekt eller oppgjør – Rettsregler – unntak eller presiseringer – Signatur

4 Kjøpekontrakt bolig: – Megleroppgjør – Hvitvasking – Heftelser/pengeheftelser – Sikringsobligasjon – Avhendingslova – fraskrivelser

5 Kjøpekontrakt næring: – En del likt som bolig – eks megler osv – Avregning inntektsstrøm – Selges med eller uten leieforhold – Heftelser som skal følge med ? – Spesifikasjon tilbehør – Driftsregnskap m.m – Forurensning – Konsesjon – Garantier

6 Kjøpekontrakt landbruk: – Spesifikasjon av objekt – Konsesjon – Rettigheter – Odel – Gjenkjøpsklausul

7 Opsjonsavtale (2 eksempler): – Areal – Formål – omregulering – Opsjonens vilkår og varighet – Utbyggers plikter – Grunneiers plikter – Vederlag/oppgjør – Transport av avtale

8 Leiekontrakt bolig: – Type leieforhold og varighet – Leieregulering – Sikkerhetsstillelse – Leietakers plikter Grense mellom utleier og leietakers ansvar Ordensregler Fremleie m.m Overføring – Leieforholdets opphør – tilbakelevering – Tvangsfravikelse – Forholdet til Husleieloven

9 Leiekontrakt næring: – Objektet – fellesareal m.m – Leietid – opsjoner – Leie og betaling – regulering – felleskostnader – Sikkerhetsstillelse – Leietakers bruk – merverdiavgift – bransjeklausul – Grensedragning utleiers og leietakers vedlikeholdsplikt – Fremleie – Overdragelser

10 Jordleie: – Jordleie vs. Forpaktning – forpaktningsloven § 1 e) – Varighet – Driveplikt – Investeringer

11 Forpaktningskontrakt: – Beskrivelse av objekt(er) – Beskrivelse av bruk – Påkostninger/investeringer – NB! Forpaktningsloven regulerer mye

12 Festekontrakt bolig: – Beskrivelse av tomt – råtomt – infrastruktur – Festeavgift – indeks – Tomtefesters rådighet – NB! Tomtefesteloven

13 Festekontrakt annet: – Beskrivelse tomt – råtomt – infrastruktur – NB! Festeavgift – regulering – indeks – markedsverdi – Tomtefesters rådighet

14 Sameieavtale: – Sameiere og andeler – Overdragelse – forkjøpsrett – verdsettelse – Pantsettelsesforbud – Regler om drift – Regler om bruk – NB! Sameieloven


Laste ned ppt "JUS102 Advokat Lars Baklund. «Rettshistorie» - avtaleutforming Særlige trekk ved avtaler Forholdet til bakgrunnsretten Standardavtaler – Egentlige standardavtaler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google