Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS102 Advokat Lars Baklund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS102 Advokat Lars Baklund."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS102 Advokat Lars Baklund

2 «Rettshistorie» - avtaleutforming Særlige trekk ved avtaler
Forholdet til bakgrunnsretten Standardavtaler Egentlige standardavtaler «Uegentlige» standardavtaler – standard avtalemaler

3 Generelt innhold/oppsett:
Parter/rettssubjekter Objekt Beløp Oppgjørstekniske forhold Særskilte forhold knyttet til enten objekt eller oppgjør Rettsregler – unntak eller presiseringer Signatur

4 Kjøpekontrakt bolig: Megleroppgjør Hvitvasking
Heftelser/pengeheftelser Sikringsobligasjon Avhendingslova – fraskrivelser

5 Kjøpekontrakt næring:
En del likt som bolig – eks megler osv Avregning inntektsstrøm Selges med eller uten leieforhold Heftelser som skal følge med ? Spesifikasjon tilbehør Driftsregnskap m.m Forurensning Konsesjon Garantier

6 Kjøpekontrakt landbruk:
Spesifikasjon av objekt Konsesjon Rettigheter Odel Gjenkjøpsklausul

7 Opsjonsavtale (2 eksempler):
Areal Formål – omregulering Opsjonens vilkår og varighet Utbyggers plikter Grunneiers plikter Vederlag/oppgjør Transport av avtale

8 Leiekontrakt bolig: Type leieforhold og varighet Leieregulering
Sikkerhetsstillelse Leietakers plikter Grense mellom utleier og leietakers ansvar Ordensregler Fremleie m.m Overføring Leieforholdets opphør – tilbakelevering Tvangsfravikelse Forholdet til Husleieloven

9 Leiekontrakt næring: Objektet – fellesareal m.m Leietid – opsjoner
Leie og betaling – regulering – felleskostnader Sikkerhetsstillelse Leietakers bruk – merverdiavgift – bransjeklausul Grensedragning utleiers og leietakers vedlikeholdsplikt Fremleie Overdragelser

10 Jordleie: Jordleie vs. Forpaktning – forpaktningsloven § 1 e) Varighet
Driveplikt Investeringer

11 Forpaktningskontrakt:
Beskrivelse av objekt(er) Beskrivelse av bruk Påkostninger/investeringer NB! Forpaktningsloven regulerer mye

12 Festekontrakt bolig: Beskrivelse av tomt – råtomt – infrastruktur
Festeavgift – indeks Tomtefesters rådighet NB! Tomtefesteloven

13 Festekontrakt annet: Beskrivelse tomt – råtomt – infrastruktur
NB! Festeavgift – regulering – indeks – markedsverdi Tomtefesters rådighet

14 Sameieavtale: Sameiere og andeler
Overdragelse – forkjøpsrett – verdsettelse Pantsettelsesforbud Regler om drift Regler om bruk NB! Sameieloven


Laste ned ppt "JUS102 Advokat Lars Baklund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google