Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutiner og veiledning vedrørende bosetting av flyktninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutiner og veiledning vedrørende bosetting av flyktninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutiner og veiledning vedrørende bosetting av flyktninger
v/Kari Alvim Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune

2 Rutiner vedrørende bosetting av flyktninger
1.Leiekontrakten med huseier Eiendomsavdelingen arbeider med å skaffe boliger etter de vedtak kommunestyret har gitt. Det skrives 3-årig leieavtale med huseier. Boenheten skal besiktiges av Drift og vedlikeholdsavdelingen sammen med eiendomsavdelingen før godkjennelse. Det skal spesielt sjekkes for godkjennelse til utleie. >Leiligheten fotograferes ved inngåelse av leiekontrakt slik at krav fra huseier ved skade kan dokumenteres. Begge parter bør være kjent med dette. 2. Husleiekontrak med leietaker. Dagen etter ankomst: Det tegnes 2-årige husleiekontrakter. Det brukes egen mal for husleiekontrakt. Før kontrakt underskrives må leiligheten gjennomgås med flyktning. Bruk tolk . Kontrakten gjennomgås i sin helhet og forklares med tolk (ved behov ) Vedlikehold og renhold forklares . Strømmåler leses av sammen med flyktning. Nytt strømabonnement tegnes samme dag. Beregn god tid for tolken. Presiser nødvendighet med oppvarming av rom med vannforsyning i vinterhalvåret. Dersom huset har vannmåler: Huseier nå kan ta ekstra betaling for høyt vannforbruk. Husleiekontrakten er et juridisk bindende dokument som leietaker må forst. 3. Dato for første betaling av husleie settes til første utbetaling av introstønad. Det kontrolleres jevnlig at husleie blir betalt. Nedre Eiker kommune

3 Rutiner forts. Hendvendelser om skade eller herverk på bolig rettes Eiendomsavdelingen. Alle får telefonnummer å ringe. Under leieforholdet: Husordensreglement gjennomgår med tolk i leiligheten Felles program for flyktninger minst 2 ganger i året. Renhold og vedlikehold av hus og leiligheter er et eget tema i introduksjonsprogrammet. Gjennomgås vår og høst for hele flyktninggruppen. Det foretas hjembesøk for kontroll av alle flyktningboliger 2 ganger i året. Formålet med kontrollen er å rette opp mangler eller skader på boligen, kontollere det elektriske anlegget, kontrollere renholdet av boligen. Veilede familien ved behov. Kontrollen bør skje vår og høst. Hus med kjellere må spesielt kontrolleres nøye med hensyn til åpne vinduer og luker, vannskader, frost og elektriske anlegg. Nedre Eiker kommune

4 Rutiner forts. Det er viktig med oppfølging under leieforholdet for å lære flyktningene hva det vil si å holde hus vedlike til forskjellige årstider og temperaturforhold i Norge for å hindre skade som følge av feil bruk. Dette gjelder spesielt fuktskader på grunn av manglende lufting, vannskade, frostskade eller fare for brann. Skade som følge av feil bruk av bolig er leietakers ansvar. Dette står i husleiekontrakt. Nedre Eiker kommune

5 Rutiner forts. Opphør av leieforholdet.
6 måneder før introprogram er ferdig sendes et brev fra flyktningtjenesten om at kontrakten opphører. Leietaker må se etter ny bolig eller ta kontakt med huseier for forlengelse/privat kontrakt med huseier. Huset må være rengjort og godkjent av eiendomsavdelingen ved utflytting. Dersom ikke huset er tilstrekkelig rengjort må leietaker gjenta vasken eller betale for vask som utføres av renholdsavdelingen i kommunen. Når leiligheten skal leies ut til ny flyktning må flyktningtjenesten og eiendomsavdelingen besiktige leiligheten/huset. Nye bilder tas. Ved skade på leilighet må skaden utbedres før ny leietaker flytter inn. Reglene i husleiekontrakten må følges. Å lære å bo er viktig for god samhandling med andre i nærområdet. Både voksne og barn blir tryggere i kontakt med sine naboer når alle følger de samme regler. Nedre Eiker kommune

6 Tilbud om bolig. Nedre Eiker eiendomsavdeling og NAV-Flyktningtjeneste gir deg tilbud om flytting til _______________________________________. Du må dele bolig med ____________________ Leiligheten har ___ soverom, felles stue kjøkken og bad. Vennligst gi oss beskjed om du tar imot tilbudet innen ________________________. Jeg gjør deg oppmerksom på at det ikke vil bli gitt tilbud om flytting til andre boliger. Du kan imidlertid når som helst finne annen bolig og inngå ny husleiekontrakt med privat huseier. Etter 2 årig husleiekontrakt med Nedre Eiker kommune må du finne ny bolig selv. Du kan også inngå husleiekontrakt direkte med huseier. Mjøndalen ___________________ Nav Flyktningtjeneste Nedre Eiker kommune

7 Tilbud om bolig. Mjøndalen ___________________ Nav Flyktningtjeneste
Nedre Eiker eiendomsavdeling og NAV-Flyktningtjeneste gir deg og din familie tilbud om flytting til _______________________________________. Vennligst gi oss beskjed om du tar imot tilbudet innen ________________________. Jeg gjør deg oppmerksom på at det ikke vil bli gitt tilbud om flytting til andre boliger.  Ved flytting vil din kontraktsperiode bli den samme som nå. Du kan også bli boende i din nåværende bolig ut kontraktsperioden. Etter denne tid må du flytte eller du kan inngå husleiekontrakt direkte med huseier. Mjøndalen ___________________ Nav Flyktningtjeneste Nedre Eiker kommune

8 Garanti ved utleie av boliger til flyktninger
Fra: Til: Notat  Nedre Eiker garanterer for et beløp tilsvarende 3 mnd husleie i henhold til formannskapssak 122/95. Garantien gjelder for Garantien gjelder de tilfeller der leietaker skylder husleie etter utflytting, samt eventuelle kostnader i forbindelse med hærverk, manglende rengjøring og opprydding ( jfr. Husleielover § 11.)  Følgende vilkår settes for at garantien skal ha gyldighet:  Kopi av husleiekontrakt skal sendes eiendomsavdelingen. Alle muligheter for innkreving av manglende husleie, rengjøring/rydding eller kostnadsdekking av hærverk, må være undersøkt før garantien blir utbetalt. Der hvor det kan bli aktuelt å innfri garanti, skal representant for Nav-Flyktningtjeneste besiktige leiligheten før garantiansvar godkjennes. Der garanti er gitt, sendes en oversikt over eventuell husleierestanse til eiendomsavdelingen. Krav etter garantien må meldes skriftlig til NAV-Flyktningtjeneste senest2 måneder etter fraflytting.  Mjøndalen ___________  Utlendingskonsulent Nav Flyktningtjeneste Nedre Eiker kommune


Laste ned ppt "Rutiner og veiledning vedrørende bosetting av flyktninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google