Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HO: Stjerne (dit vi vil) SHIN: Kompass (retning mot målet) KAN: Metode RI: Gjennomføring Strategi- gjennomføring HOSHINKANRI Hoshin Kanri involverende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HO: Stjerne (dit vi vil) SHIN: Kompass (retning mot målet) KAN: Metode RI: Gjennomføring Strategi- gjennomføring HOSHINKANRI Hoshin Kanri involverende."— Utskrift av presentasjonen:

1 HO: Stjerne (dit vi vil) SHIN: Kompass (retning mot målet) KAN: Metode RI: Gjennomføring Strategi- gjennomføring HOSHINKANRI Hoshin Kanri involverende strategiledelse

2 Sette høye langsiktige mål og visjoner Demonstrere og kommunisere verdier Være en rollemodell og inspirator Formulere mål tilrettelegge ressurser Organisere og støtte verdistrømmer Følge opp A3 på Hoshin Veilede og coache kontinuerlige forbedringerUtviklesterke kulturer kulturer Ledelse Lederskap Vise ydmykhet og respekt og utvikle mennesker Ledelses og lederskapskvalitet

3 Hoshin 3 11 Utløser kjedereaksjon av forbedringer TAP

4 Hvor er vi i dag og - Hvor skal vi? BBW TURMAT? 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ståsted

5 TURMATiserte mål 2020 Særklasse Ståsted Standardisering og forbedring Innovasjon (nyskaping)

6 Hvordan får vi alle til å dra i samme retning? Egne prosess- mål Felles spilleregler Prinsipper og metoder

7 hvahvorfor hvorda n hvemhvornår Kvalitet Kvalitet Leveranse Leveranse HMSHMSKostnad Kostnad Forbedring og fornying Kvalitet Kostnad Leveranse HMS

8 EKSEMPEL Den levende prosess som en pyramide på Fibo- Trespo: Visjonen 2014 Hoved KPI-er HMS, Flyt, Produksjonseffektivitet, Kvalitet og Kostnad Den levende prosess Sven Den levende prosess Gunnar Den levende prosess Fibo-Trespo Den levende prosess Glen Den levende prosess Steinar Den levende prosess Hege Den levende prosess TST Den levende prosess ART Den levende prosess Rune Den levende prosess Sverre Den levende prosess NEF Tavler oppbygd med den levende prosess- team som etterlever Den levende prosess Monica Tavler oppbygd med den levende prosess- team som etterlever Den levende prosess Vidar Tavler oppbygd med den levende prosess- team som etterlever

9 Ståsted: Lean speilet

10 Lean ledelse Utvikle spilleregler Ny atferd Nye vaner Oppdage fremtidige Kundebehov (Discovery) 2015 Plan Kvalitet Kvalitet Leveranse Leveranse HMSHMS Kostnad Kostnad Forbedring og fornying

11 Strategiutvikling (hoshin)og strategi ledelse og gjennomføring (kanri) SWOT analyse F&U Markeds- undersøkelser Konkurrent- analyse Kreativ ideskaping Analyse av Teknologiske Markedsmessige Og sosiale utvik- lingstrekk Strategi- valg Strategisk planlegging Strategi- gjennom- føring Strategigjennomføring -Hoshin kanri

12 Tre typer fornying og gjennombrudd: Nye produkter og Teknologier (GT) Nye Kunder/markeder geografi Nye leverandør- kjeder (I-Tunes, Amazon) Ref Shoji Shiba Breakthrough Management

13 Innovasjon

14 Nåværende tilstand Ytelse Lavt hengende frukt Ideell tilstand Tid 1.Beskrive og evaluere nå- situasjonen 2.Framtidig mål for verdistrømmen TURMATisert mål 3.Tredje steg er å tegne et fremtidig tilstandskart. Det bør være konkret, detaljert og realistisk som vi skal nå innen en medium tidsperiode (6 – 18 måneder) 4.Følg opp ved A3 PDSA 5.Forbedre over tid, lage ny verdistrøm-kartleggingssyklus 1 3 2 4 5 Langsiktig utvikling Steg endringsforbedrelse Fremtidig tilstand

15 Leveringsprosess art.nr. 80183STIGE-OE125-600 STIGE-OE125-600 -Kundene krever stadig kortere leveringstider og lavere priser, noe som tvinger fram kontinuerlige forbedringer av leveringsprosessen. -Vi har derfor foretatt en verdistrømsanalyse av prosessene som inngår i leveringstiden for ett av våre hovedprodukter. -Kundene krever stadig kortere leveringstider og lavere priser, noe som tvinger fram kontinuerlige forbedringer av leveringsprosessen. -Vi har derfor foretatt en verdistrømsanalyse av prosessene som inngår i leveringstiden for ett av våre hovedprodukter. BakgrunnBakgrunn NåsituasjonenNåsituasjonen Nåsituasjonen beskrevet i verdistrømsanalysen (se eget skjema),viser at nesten 2/3 av vår leveringstid brukes hos våre underleverandører. Mange mellomlager og mye transport med truck hos Øglænd System. Nåsituasjonen beskrevet i verdistrømsanalysen (se eget skjema),viser at nesten 2/3 av vår leveringstid brukes hos våre underleverandører. Mange mellomlager og mye transport med truck hos Øglænd System. Analyse – grunnårsak(er) Ny verdistrømsanalyse 1. juni 2013 Ny verdistrømsanalyse 1. desember 2014 Ny verdistrømsanalyse 1. juni 2013 Ny verdistrømsanalyse 1. desember 2014 OppfølgingOppfølging Redusere leveringstid med 12 arbeidsdager (fra 32 til 20) innen 31.12.2014. Redusere leveringstid med 12 arbeidsdager (fra 32 til 20) innen 31.12.2014. ØNSKET RESULTAT RESULTATØNSKET TemaTema Totalt 32 dager Totalt LeveringstidLeveringstid Verdiskapende tid Totalt 90 min. Totalt Lean ledelse våren 2012 Marit Lillebø og Lauritz H. Løvø HVAHVORDANHVORHVEM NÅRNÅR TIDS- REDUKSJON 1. Redusere tid på saksbehandling Øglænd System Opplæring av planlegger til å foreta innkjøp av råmaterialer Øglænd SystemInnkjøpssjef15. mai 20121 dag 2. Redusere leveringstid på råmaterialer Reforhandle avtale med råvareleverandør Øglænd System / underleverandør Adm. direktør1. juni 20135 dager 3. Redusere tid på mellomlager Øglænd System Redusere tid mellom råvareleveranse og oppstart produksjon Øglænd SystemProd. planlegger15. mai 20121 dag 4. Redusere produksjonstid Øglænd System Investere i profil- valseverk. Estimert kostnad kr 2,5 mill. Øglænd SystemAdm. direktør1. nov. 20141 dag 5. Redusere produksjonstid Øglænd System Innføring av kanban for trinn ved sveiserobot Øglænd System Sveiseavd. Fabrikksjef1.Juni 20121 dag 6. Redusere tid på mellomlager Øglænd System Omorganisering av transportrute til underleverandør Øglænd SystemBefrakter1.nov. 20121 dag 7. Redusere leveringstid på overflate-behandling Reforhandle avtale med overflate-behandlings- leverandør Øglænd System / underleverandør Innkjøpssjef1.nov. 20122 dager Total tids- besparelse 12 dager Ønsket fremtidig situasjon LeveringstidLeveringstid Totalt 20 dager TiltakTiltak Redusert kapitalbinding kr 900.000 pga redusert lager Redusert lagerareal med 100 palleplasser Redusert truck-kjøring Redusert nedetid på sveiserobot pga alltid tilgjengelige trinn nær sveiserobot TilleggseffekterTilleggseffekter 13546 7 2

16 Hvor står vi i forhold til de viktigste konkurrentene? Har vi en dyp forståelse for eksisterende kunder og markeder? Har vi helhetlig kunnskap om økologiske/miljømessige forhold? Hvem er våre viktigste framtidige konkurrenter? Hvilke kritiske forhold truer oss? Hva er vår faktiske kapasitet til å gjennomføre planen? Er det god balanse mellom kort-­ ‐ og langtidsperspektiv? Hva er de viktige milepæler for gjennomføringen? Ståsted

17 Nøkkelpunkter i hoshinledelse Planleggings- og gjennomføringsprosess, som blir forbedret kontinuerlig gjennom hele året (PDSA). Fokus på det viktigste av de viktige Balanse mellom strategier (de riktige tingene) og daglig drift (gjøre ting riktig) Planlegging og utførelse basert på fakta og data. Involvering av alle nivåer og enheter i å nå strategiske mål

18 Spredning av mål og måldialog Styrets A3 Ledelse A3 I front: A3 og tavler Oversette Metode Mål Metode Mål Metode Mål Prosjekt Prioritere

19 Mål og konkret utviklingsarbeid Konkrete handlingsplaner hver enhet Kvalitet Flyt Kostnad Tydelig Utfordrende Realistisk Målbart Akseptert Tidsatt Langsiktig mål

20 Tverrfunksjonell og funksjonell ledelse Utvikling Produktivite t RTL HMS STRAGEGIGJEN- NOMFØRING EMM EMM Tid Best Tid Best Tid Best Dirstrikts TVERR- FUNKSJONELL LEDELSE Kvalitet Kostnad Leveranse Trondh. S&F Bergen Hauges.

21 Del III KF og læring A3 og KF-prosessen Beskriv Nå situasjonen: Fakta Standardiser Dokumenter og velg ny oppgave Planlegg oppgaven og sett hensikt og mål 1 1 2 2 Finn korrigerende tiltak 4 4 Analyser og finn grunnårsakene 3 3 Studer resultatene 6 6 5 5 7 7 Gjennomfør tiltakene som planlagt 5 5 8 8 Hvorfor? Ja Nei 3 3 Beskriv nå- situasjonen 4 4 Bra resultat? Hvorfor? Ny analyse 2 2 1 1 3 3 4 4 6 6 7 7 1 1

22 Ledelsens gjennomgang Studer Act Do Mål 2012 A3 PeriodiskgjennomgangPeriodiskgjennomgang Besøkutvakteenheter

23 EVALUATION PHASES Fase I Før besøket Fase II Besøk Besøk Fase III Etter besøket PLAN RESULTAT AKSJON Skjema for analyse av avvik Gjennomgang av rapporter Oppnådde resultater -dårlig -bra Aksjoner Forslag Besøk Topplederens anbefalinger PLAN Oversikt over tiltak Sendes topplederen Godkjenning


Laste ned ppt "HO: Stjerne (dit vi vil) SHIN: Kompass (retning mot målet) KAN: Metode RI: Gjennomføring Strategi- gjennomføring HOSHINKANRI Hoshin Kanri involverende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google