Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjøsikkerhet ”Sjøsikkerhet og effektiv samferdsel” Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Årsmøte i Norsk Losforbund Halden 2. september 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjøsikkerhet ”Sjøsikkerhet og effektiv samferdsel” Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Årsmøte i Norsk Losforbund Halden 2. september 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjøsikkerhet ”Sjøsikkerhet og effektiv samferdsel” Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Årsmøte i Norsk Losforbund Halden 2. september 2005

2 Verdier fra havet – Norges framtid Sjøtransporten Viktig i et bredt samfunnsperspektiv: Sjøveien er en viktig kommunikasjonsåre. Sjøtransport er miljøvennlig og sikker. Viktig at sjøtransporten er sikker: Vi er avhengig av et rent og rikt hav for å høste marine ressurser i et evighets- perspektiv. Sjøsikkerhet og oljevernbredskap står sentralt i regjeringens arbeid med å tilrettelegge for moderne, effektiv og miljøvennlig sjøtransport

3 Verdier fra havet – Norges framtid Forebyggende sjøsikkerhetstiltak og beredskap Målet med forebyggende sjøsikkerhetstiltak er å redusere risikoen for skipsulykker: Redusere risikoen for at det oppstår fare for liv og helse. Redusere risikoen for at det oppstår fare for akutt forurensing på miljøet. Målet med beredskap mot akutt forurensing: Hindre skade på miljøet dersom ulykken er ute. Begrense omfanget av skadene på miljøet. Regjeringen vil samordne instansene og ressursene slik at vi mest mulig effektivt kan møte utfordringene.

4 Verdier fra havet – Norges framtid Rocknes 2004 Fjord Champion 2005 Marte 2004 Foto:Kystverket og Scanpix Hendelser

5 Verdier fra havet – Norges framtid 21.januar 2005

6 Verdier fra havet – Norges framtid Hvis det ikke i verksettes nye tiltak for å styrke sjøsikkerheten og oljevern- beredskapen endres risiko- bildet fram mot 2015. Risikoen er relativt lav langs hele kysten. Enkelte områder skiller seg ut: - Deler av Vestlandet - Oslofjorden Kilde: DNV, 2004.

7 Verdier fra havet – Norges framtid Maritim infrastruktur Fiskeri- og kystdepartementet har ansvar for: etablering og drift av maritim infrastruktur som fyr, merker, skilting, utbedring av farleder og etablering og drift av maritim tjenester som lostjenester, trafikkovervåking, trafikkontroll, elektroniske navigasjonshjelpemidler og meldings- og informasjonstjenester. Foto: Kystverket

8 Verdier fra havet – Norges framtid Territorialfarvannet utvidet fra 4 til 12 nautiske mil. Påbudet seilingsleder utenfor kysten av Finnmark. Trafikksentralen i Vardø under etablering. System for mottak av AIS-signaler fra skip er etablert. Tettere samarbeid med Russland om sjøsikkerhet i nordlige farvann. Målet er å etablere et felles meldings- og informasjonssystem. Forebyggende sjøsikkerhetstiltak

9 Verdier fra havet – Norges framtid Trafikksentralen i Vardø operativ i 2007. Seilingsleder utenfor territorialfarvannet. Forslag til IMO om Vardø- Røst i 2005 og kysten av Vestlandet i 2006/2007. Særlige seilingsregler skal regulere trafikken i indre farvann: Innseilingen til Melkøya. Farvannet som kontrolleres av Fedje. Farvannet ved Bergen. Regler knyttet til Vardø trafikksentral. Styrke rutiner for gjensidig informasjonsutveksling mellom Sjøkartverket og Kystverket. Nye tiltak - sjøsikkerhet

10 Verdier fra havet – Norges framtid Fyr og sjømerker Visuell navigasjon ved hjelp av tradisjonelle fyr og sjømerker er fortsatt viktig. Visuelle navigasjonshjelpemidler bidrar til å bekrefte posisjonen fra elektroniske hjelpemidler og er selvstendige hjelpemiddel dersom elektronikken svikter. Kystverket skal utarbeide en helhetlig plan for merking av kysten i henhold til en ny farleds- normal. Foto: Kystverket

11 Verdier fra havet – Norges framtid Lostjenester Lostjenesten bidrar til å forebygge grunnstøtninger og kollisjoner. Vi skal tilby brukerne effektive tjenester. Forsøksordningen med fjernlosing skal evalueres. Foto: Kystverket og Torvaldsen

12 Verdier fra havet – Norges framtid Oljevernberedskap Beredskapen er definert ut i fra kunnskap om sannsynligheten for og mulige konsekvenser av at forurensing kan skje langs kysten.

13 Verdier fra havet – Norges framtid Status - oljevernberedskap Etablert 10 nye statlige mellomdepoter med oljevernutstyr langs kysten. Etablert statlig slepebåtberedskap i Nord-Norge i samarbeid med Kystvakten. Kystverkets nødhavnplaner og prosedyrer er revidert og oppdatert. Tettere samarbeid med Russland innen sjøsikkerhet og oljevern- beredskap. Foto: Kystverket

14 Verdier fra havet – Norges framtid Oppgradere de statlige hoveddepotene for oljevernutstyr og etablere nødlosseutstyr for bunkersolje. Løpende oppdatering av Kystverkets beredskapsplan for bruk av nødhavn eller strandsetting av skip. Øvelser: Kystverket øver 30-40 ganger i året. Barents Rescue 2005 i Honningsvåg. Styrke strandsoneberedskapen. Samarbeid mellom Kystveket, Norges brannskole i Tjeldsund og NOFO. Nye tiltak - oljevernberedskap Foto: Kystverket

15 Verdier fra havet – Norges framtid Slepebåtkapasitet Tilstrekkelig slepebåtkapasitet er et sentralt element i beredskapen. For Sør-Norge er denne beredskapen ivaretatt gjennom privat slepebåtkapasitet. For Nord-Norge er det etablert en statlig beredskap i nært samarbeid med Kystvakten. Nye samarbeidspartnere. Foto: Kystverket

16 Verdier fra havet – Norges framtid Foto: HI, EFF og Valderhaug På den sikre siden


Laste ned ppt "Sjøsikkerhet ”Sjøsikkerhet og effektiv samferdsel” Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Årsmøte i Norsk Losforbund Halden 2. september 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google