Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 4"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 4
v/ Magne Beddari

2 Oppfølging på byggeplass Byggeplassleders/anleggsleders ansvar
Informasjon til egne og underentreprenør Risikovurdering (sikker jobb-analyse) Kontroller - kontroll vha sjekklister opp mot kontrollplan og krav i kvalitetsplan - oppfølging mot HMS-plan / SHA-plan og kontrollplan iht. kontrakt, Byggherreforskriften og funksjonsplan Vernerunder Rapportering – månedsrapporter og rapportering av uønskede hendelser FDV-dokumentasjon Samsvarserklæring og (kontrollerklæring)

3 HMS-oppfølging i byggefasen
Sikker jobb-analyse (risikoanalyse) skal gjennomføres i forkant av jobben og med de som skal utføre jobben Vernerunder gjennomføres hver 14. dag eller iht. kontrakt Etablering av stoffkartotek med HMS-datablader Registrering av avvik - uhell, nestenulykker, utslipp, etc. Avviksbehandling Arkivering av HMS-dokumenter Månedlig HMS-rapport HMS-opplæring etter behov og av nye medarbeidere som kommer til anlegget Oppdatering av HMS-plan / SHA-plan

4

5 Hva er risiko? Risiko er fare for at noe uønsket skal skje og hvilke følger det kan få. Risiko kan for eksempel være ulykker, samarbeidsproblemer, belastningslidelser, sykdom og fare for forurensning, m.v. Formålet med risikoanalyse: Alle ansvarlige blir kjent med faremomentene Er det utarbeidet rutiner som omfatter faremomentene - og i tilfelle hvor godt fungerer de? Er det behov for opplæring? Er det mulig å redusere risikoen ved å innføre spesielle tiltak?

6 Hva er risiko? forts. Vurdering av risiko (sikker jobb-analyse):
Hva kan gå galt? Hva slags skader og ulykker kan skje i vårt firma? Hvilket omfang vil en skade/tap medføre om en uønsket hendelse inntreffer? Hva er sannsynligheten for at en uønsket hendelse kan oppstå? Hva kan vi gjøre for å hindre at det oppstår en uønsket hendelse? Hva er den beste løsningen dersom det foreligger flere alternativer? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis det skjer en uønsket hendelse?

7

8

9 Oppfølging og dokumentasjon av kvalitet
Oppfølging mot kvalitetsplan, sjekklister med signering for gjennomført kontroll og riktig kvalitet Behandling av avvik med oppretting av feil og mangler endringsmelding endring av rutiner Arkivering av KS-dokumenter Månedlig KS-rapport Oppfølging mot kvalitetsplan og uavhengig kontrollorgan Tilrettelegging og melding om kontroll Dokumentasjon av egen kontroll Samsvarserklæring og (kontrollerklæring)

10

11 Styringssløyfen Målformulering Planlegging Oppfølging Utførelse Mål
Korreksjoner Korreksjoner Planlegging Oppfølging Korreksjoner Plan Registrert forløp Utførelse Innsatsfaktor Resultat

12 Organisering av KS- og HMS-dokumenter på byggeplass
Perm 1 KS-systemet (til bedriften) HMS-systemet (til bedriften) Skjema til KS-systemet Skjema til HMS-systemet Perm 2 Lover og forskrifter Stoffkartotek

13 Organisering av KS- og HMS-dokumenter på byggeplass
Perm 3 - Prosjektperm Prosjektplan, kvalitetsplan og HMS-plan Kontrollplan Registreringer for HMS Registreringer og sjekklister for KS

14 Oversikt over lover og forskrifter
HMS-system Prosedyrer generelle HMS-plan for prosjekt Datablad Risikovurdering Vernerunder Sykefravær Nestenulykker/ulykker Vedlikehold maskiner Godkjenninger Registreringer


Laste ned ppt "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google