Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 4 v/ Magne Beddari.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 4 v/ Magne Beddari."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 4 v/ Magne Beddari

2 Oppfølging på byggeplass Byggeplassleders/anleggsleders ansvar u Informasjon til egne og underentreprenør u Risikovurdering (sikker jobb-analyse) u Kontroller - kontroll vha sjekklister opp mot kontrollplan og krav i kvalitetsplan - oppfølging mot HMS-plan / SHA-plan og kontrollplan iht. kontrakt, Byggherreforskriften og funksjonsplan u Vernerunder u Rapportering – månedsrapporter og rapportering av uønskede hendelser u FDV-dokumentasjon u Samsvarserklæring og (kontrollerklæring)

3 HMS-oppfølging i byggefasen u Sikker jobb-analyse (risikoanalyse) skal gjennomføres i forkant av jobben og med de som skal utføre jobben u Vernerunder gjennomføres hver 14. dag eller iht. kontrakt u Etablering av stoffkartotek med HMS-datablader u Registrering av avvik - uhell, nestenulykker, utslipp, etc. u Avviksbehandling u Arkivering av HMS-dokumenter u Månedlig HMS-rapport u HMS-opplæring etter behov og av nye medarbeidere som kommer til anlegget u Oppdatering av HMS-plan / SHA-plan

4

5 Hva er risiko? u Risiko er fare for at noe uønsket skal skje og hvilke følger det kan få. Risiko kan for eksempel være ulykker, samarbeidsproblemer, belastningslidelser, sykdom og fare for forurensning, m.v. u Formålet med risikoanalyse: – Alle ansvarlige blir kjent med faremomentene – Er det utarbeidet rutiner som omfatter faremomentene - og i tilfelle hvor godt fungerer de? – Er det behov for opplæring? – Er det mulig å redusere risikoen ved å innføre spesielle tiltak?

6 Hva er risiko? forts. u Vurdering av risiko (sikker jobb-analyse): – Hva kan gå galt? – Hva slags skader og ulykker kan skje i vårt firma? – Hvilket omfang vil en skade/tap medføre om en uønsket hendelse inntreffer? – Hva er sannsynligheten for at en uønsket hendelse kan oppstå? – Hva kan vi gjøre for å hindre at det oppstår en uønsket hendelse? – Hva er den beste løsningen dersom det foreligger flere alternativer? – Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis det skjer en uønsket hendelse?

7

8

9 Oppfølging og dokumentasjon av kvalitet u Oppfølging mot kvalitetsplan, sjekklister med signering for gjennomført kontroll og riktig kvalitet u Behandling av avvik med – oppretting av feil og mangler – endringsmelding – endring av rutiner u Arkivering av KS-dokumenter u Månedlig KS-rapport u Oppfølging mot kvalitetsplan og uavhengig kontrollorgan – Tilrettelegging og melding om kontroll – Dokumentasjon av egen kontroll u Samsvarserklæring og (kontrollerklæring)

10

11 Styringssløyfen Utførelse PlanleggingOppfølging Målformulering Resultat Innsatsfaktor Plan Korreksjoner Registrert forløp MålKorreksjoner

12 Organisering av KS- og HMS-dokumenter på byggeplass Perm 1 u KS-systemet (til bedriften) u HMS-systemet (til bedriften) u Skjema til KS-systemet u Skjema til HMS-systemet Perm 2 u Lover og forskrifter u Stoffkartotek

13 Organisering av KS- og HMS-dokumenter på byggeplass Perm 3 - Prosjektperm u Prosjektplan, kvalitetsplan og HMS-plan u Kontrollplan u Registreringer for HMS u Registreringer og sjekklister for KS

14 HMS-system HMS-plan for prosjekt Oversikt over lover og forskrifter Prosedyrer generelle Datablad Godkjenninger Risikovurdering Registreringer Vernerunder Sykefravær Nestenulykker/ulykker Vedlikehold maskiner


Laste ned ppt "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 4 v/ Magne Beddari."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google