Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maritim politikk og regionene Sverre Mauritzen Internasjonal koordinator Vestlandsrådet Sola 20.03.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maritim politikk og regionene Sverre Mauritzen Internasjonal koordinator Vestlandsrådet Sola 20.03.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Maritim politikk og regionene Sverre Mauritzen Internasjonal koordinator Vestlandsrådet Sola 20.03.07

2 Maritim politikk i EU – norsk innflytelse/ samarbeid. - ”Stormakt” innen energi, skipsfart, offshorevirksomhet, fiskeri og oppdrett - Forvalter et havdomene på 6 ganger landarealet - Nordområdene og klima også vektlagt av EU - Medlem og observatør i viktige fora - Enkelte tema er EØS – relevante - Andre er forhandlingstema med EU

3 Grønnboken n EU – initiativ, basert på FNs havrettskonvensjon n Styres av 7 kommissærer, ledes av Joe Borg n Norge bidrar administrativt med nasjonal ekspert, U.D koordinerer norsk høringssvar n CPMR følger tett (2006): konferanse i Bergen januar, Stavanger november.Vedtak på CPMR’s årsmøte oktober n 2007: Nettverk for innspill

4 Samlet grep n Samlet grep om havforvaltningen n ”Lisboa” og Göteborg” er overordnede strategier n Tilstanden for dårlig n Utviklingsmulighetene store n Grønnbok blir EU - bestemmelser n Grønnbokens perspektiver: svært viktige også for Norge (konf ”Rent og Rikt Hav”)

5 Hovedtema n Maritim økonomi og konkurransekraft n Ressurssituasjonen, bærekraftig forvaltning – fiskerier, energi n Kunnskap og kompetanse: ”klynger” n Forskning og innovasjon n Bedre logistikksystem, sjøsikkerhet n Miljø: vern av økosystemer og kystoner n Kulturarv og identitet, livskvalitet, turisme n Forvaltningsregimer

6 Regionalt perspektiv - De fleste forvaltningsområdene statlige, men angår lokalsamfunnet - Eks: Oljevernberedskap, nødhavner - Aktørrollen viktigst – må styrkes - Nyskaping: samordnet planlegging til lands og til vanns - Barentsutredningen: norsk ”svennestykke”, deretter Norskehavet og Nordsjøen

7 Utfordringer n Prinsipiell enighet om visjonen n Tallrike underliggende interessekonflikter n Mange lag og sektorer i forvaltningen: internasjonalt, EU, landene, regionalt nivå n Økonomiske mål/ bærekraftig utvikling (vekst og vern) n Mange ulike brukerinteresser i kystsonen n Regionalnivået lite vektlagt

8 Oppfølging n Tyske formannskapet – seminar Bremen primo mai n Portugisiske formannskapet – kommunikasjon 10.oktober n 2 spor for oppfølging: n Lover og regler n Praktiske prosjekter

9 Massiv Høring i Europa n Norge aktiv i høringsrunden: n Statlig nivå, levere før påske, omfattende utkast foreligger, koordinert av U.D n Kommunesektor/ KS n Bransje – og interesseorganisasjoner n Aktivitieter i Nordsjøkommisjon/ CPMR


Laste ned ppt "Maritim politikk og regionene Sverre Mauritzen Internasjonal koordinator Vestlandsrådet Sola 20.03.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google