Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINNMARKSMODELLEN for akvakultur og fiskerifag • en innovativ og framtidsretta opplæringsmodell • et treårig løp med fokus på praksisopplæring Haugesund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINNMARKSMODELLEN for akvakultur og fiskerifag • en innovativ og framtidsretta opplæringsmodell • et treårig løp med fokus på praksisopplæring Haugesund."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINNMARKSMODELLEN for akvakultur og fiskerifag • en innovativ og framtidsretta opplæringsmodell • et treårig løp med fokus på praksisopplæring Haugesund 4. desember 2006 Johnny E. Andreassen

2 Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Honningsvåg

3 VISJON  Finnmarksmodellen skal bli en opplæringsmodell som oppfyller akvakultur- og fiskerinæringas forventninger til en moderne og framtidsretta fagopplæring  Som pedagogisk modell, skal skolen i tett samarbeid med forskninga, høgskole og profesjonelle næringslivsaktører, oppfylle fylkeskommunens intensjon om den videregående skolen i rollen som regionalutvikler  Nye kompetansearbeidsplasser innen marin naturressursutnyttelse vil etableres i Finnmarks kyst og fjordstrøk: • Det sjøsamiske perspektivet skal ivaretas sammen med annen lokal tradisjonell utnyttelse av marine naturressurser i egen bakgård  Fylkeskommunen har forventninger til at modellen skal bli et godt virkemiddel i arbeidet med å stanse fraflyttingen fra Finnmark

4 Hvorfor en ny opplæringsmodell?  Nye arter og driftsmodeller fordrer en mer tverrfaglig og utvidet kompetanseplattform: • Fiskeri & fangst og akvakultur tilnærmer seg hverandre i innhold  Fiskerifagelevene trenger kompetanse i akvakultur  fangsten skal overleve  fangsten skal overleve  Akvakulturelevene trenger kompetanse i fangstteknikk og redskap  Sikkerhet • Akvakulturelevene må få opplæring i bruk av fartøy  I dag er det ingen krav om båtsertifikat for fartøy under 50 fot  Praksisopplæringen i dagens yrkesfagopplæring er særdeles mangelfull og må styrkes betraktelig  Det er stort behov for fagarbeidere med bred tverrfaglig kompetanse innen oppdrett og fiskeri

5 Fra fagopplæring til høgere utdanning  Ved å gi tilbud om generell studiekompetanse over tre år, ligger veien til høgere utdanning åpen for de elevene som velger det: • Eleven slipper et ekstra påbygningsår for å oppnå generell studiekompetanse • Fra videregående får de med seg en verdifull praksiserfaring, som er uvurderlig nyttig for de som velger høgere utdanning på høgskole- eller universitetsnivå

6 Pilotmodellen i et videre perspektiv  Finnmarksmodellen kan bli en mønstermodell for en moderne framtidsretta yrkesfagopplæring: • Modellen er velegnet for Ungt Entreprenørskap • Modellen imøtekommer næringslivets krav til bedre praksisopplæring • Modellen imøtekommer næringslivets krav til bedre praksisopplæring i skolens regi

7 Rammevilkår  Gode læringsarenaer og pedagogiske verktøy: • ”Nytt” egnet opplæringsfartøy • Oppdrettsanlegg og våtromslabboratorium  Visuell simulator • Verktøy for båtsertifisering og trening på fartøy  Sikkerhetssenteret • Sikkerhetsopplæring for sjøfolk (obligatorisk krav)  Adekvate samarbeidspartnere: • Et samarbeid mellom den videregående skolen, forskningsinstitusjoner, høgskole, Kystverket og næringslivsaktører innen oppdrett og fiskeri, skal føre til kompetanse- og næringsutvikling i Finnmark

8

9 Et treårig modulbasert fagopplæringsprogram i naturbruk

10

11 GJENNOMFØRING År 1: VG-1 Naturbruk  VG-1 Naturbruk gjennomføres uendret etter de nye læreplanene: • Elevene får med seg ett fullverdig skoleår og kan enkelt skifte faglinje • Elevenes juridiske rettigheter ivaretas I modellen skal et utvidet VG-2 nivå gjennomføres over to år År 2: 1. avdeling VG-2  Grunnleggende opplæring i akvakultur og fiske & fangst: • 14 uker modulbasert fagteori - felles i én klasse • 24 ukers modulbasert felles praksisopplæring i skolens lærebedrifter:  5 uker praksisopplæring på skolens oppdrettsanlegg og på opplæringsfartøyet  19 uker som lærling - Veksler mellom skolens oppdrettsanlegg og opplæringsfartøyet

12 År 3: 2. avdeling - VG-2 Elevene velger spesialisering innen Akvakultur eller Fiske & fangst  Akvakultur:  Videregående opplæring og spesialisering i Akvakultur: • 14 uker modulbasert fagteori i egen klasse • 24 ukers modulbasert praksisopplæring:  3 uker praksisopplæring på skolens oppdrettsanlegg  21 uker som lærling ute i oppdrettsbedrift  Fiske & Fangst   Videregående opplæring og spesialisering i Fiske & Fangst: • • 14 uker modulbasert fagteori i egen klasse • • 24 ukers modulbasert praksisopplæring:   3 uker praksisopplæring på skolens opplæringsfartøy   21 uker som lærling på ordinære fiskefartøy

13 ÅR 4: FAGBREV ELLER HØGERE UTDANNING Elevene har nå to valg: 1. Fagbrev i Akvakultur eller Fiske & fangst  Lærlingplass i lærebedrift hos profesjonelle oppdrettere  Lærlingplass i lærebedrift på profesjonelle fiskefartøy 2. Akademisk utdanning på høgskole eller universitet  De av elevene som har tatt generell studiekompetanse i løpet av de tre årene på videregående skole, kan søke direkte opptak på høgskole eller universitet  Etter tre år på videregående har elevene med seg en særdeles viktig og verdifull praksiserfaring

14 MODELLUTVIKLING  Modulene skal utvikles i samarbeid med profesjonelle aktører i akvakultur- og fiskerinæringa: • arbeidsgrupper med aktører fra skolen og næringene er under etablering  Tilpasse læreplanene i Akvakultur og Fiske & Fangst: • Flere fellesfag – én klasse frigjør ressurser • Studieretningsfagene skal/må implementeres direkte inn i praksisopplæringa • Større del av allmennfagene kan/skal implementeres inn i studieretningsfagene  Prøveperiode på 3 år: • Evalueringen bestemmer modellens videre skjebne

15 MILEPÆLER  1. mars 2006: Søknad om finansiering oversendt – gjort høst 2006  Vår 2006: Læreplangruppe etablert: • Gruppa skal bestå av folk fra skoleverket og profesjonelle næringsaktører: avtale med aktørene er på plass men vi avventer tillatelsen om oppstart  1. oktober 2006: Første utkast av læreplanene er klar til høring i referansegruppene – arbeidet må utsettes til tillatelsen foreligger  15. desember 2006: Andre høring ferdig - avventes  15. januar 2007: Godkjenning av læreplaner og moduler - avventes  Vår 2007: Modellen lanseres  Høst 2007: Finnmarksmodellens første skoleår igangsettes

16 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "FINNMARKSMODELLEN for akvakultur og fiskerifag • en innovativ og framtidsretta opplæringsmodell • et treårig løp med fokus på praksisopplæring Haugesund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google