Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientforløp alkohol

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientforløp alkohol"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientforløp alkohol
Et hjem til hjem forløp Elin Katrine Vestly

2 Oppdraget & hensikten Oppdrags- og bestiller dokumentet 2014
Kap 4. Tilgjengelighet og brukerorientering Et helhetlig pasientforløp for pasienter med skadelig bruk/ avhengighet av alkohol I samarbeid med brukere og kommuner Hjem - hjem Kap. 5. Kvalitet og pasientsikkerhet, mål 2014; Tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal etablere systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer Avgrenses til bare å gjelde kartlegging av alkohol

3 Hva er et pasientforløp
Definisjon Pasientforløp er en praktisk beskrivelse av pasientens behandling i helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer sett fra pasientens og helsepersonell sitt perspektiv. Bærende prinsipper skal knyttes til: ansvarsbeskrivelse, forløpstider – målinger, være basert på kunnskapsbasert praksis og internasjonalt anerkjent behandling og brukermedvirkning. Pasientforløpet går som hovedprinsipp fra hjem til hjem. Mål Mål for arbeidet med pasientforløp er å bedre behandlingskvaliteten gjennom bedre behandlingsresultat, fremme pasientsikkerheten, bedre pasienttilfredsheten og optimalisere ressursbruk. Dette kan gjøres ved å etablere felles standarder, involvere brukere og samarbeidspartnere og systematisere kunnskapsbasert praksis i tråd med nasjonale og internasjonale føringer. Det skal være fokus på å redusere variasjon og god logistikk gjennom kontinuerlig forbedring.

4 Nøkkeltall fra Helsedirektoratet
Bruk av alkohol kan være en direkte eller indirekte årsak til en rekke helsemessige og sosiale skader. Alkohol er en medvirkende årsak til mer enn 60 somatiske sykdommer Vestlige verdens 3. største årsak til sykdom og tapte leveår (WHO 2011). 15 til 20 % av alle innleggelser ved somatiske avdelinger i norske sykehus er rusrelaterte (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest 2012). Fra Helsedirektoratet

5 Utfordringer Rusmiddelbruk er en lidelse der psykososiale forhold og egeninnsats er avgjørende for rehabilitering. Pasienten vil ofte ikke ha behandling, det enkleste er å fortsette som før. Våre holdninger ifht. å snakke om alkoholbruk er sentrale. Ingen nasjonale retningslinjer for behandling, kun for vurdering av henvisning. Ingen publiserte forløp, foreløpig. Kommunal forankring Fotfolket og mellomledere er svært positive! Vil vi lykkes med forankring på høyere ledernivå?

6 Oppdagelse & kartlegging & oppfølging Behandling, poliklinikk & døgn
Styringsgruppe KPR ledergruppe Klinikk medisin & kirurgi Kommuner? Arbeidsgruppe I Oppdagelse & kartlegging & oppfølging Klinikkene medisin og kirurgi Søndre og Nordre Vestfold DPS Avdeling for rusbehandling Barne- og ungdoms psykiatrien Psykiatrisk Fylkesavdeling Erfaringskonsulenter Kommuner Nordre & Søndre Arbeidsgruppe II Behandling, poliklinikk & døgn Prosjektgruppe Søndre og Nordre Vestfold DPS Praksiskonsulent Brukerråd Kvalitetsenheten Organisering Pasientforløp skal utvikles i og av driften. Dette er et stort, omfattende forløp som berører mange deler av sykehuset. Det er mange steder/kontaktflater som kan bidra til at tidlig intervensjon Omfattende og bredt sammensatte grupper vil bli en utfordring å håndtere. Vil prøve en strategi med oppgaver i forkant av møtene.

7 Prosjekt prosessen Kartlegging Redesign av forløp og pasientflyt,
Beskrive nå situasjonen, Oppgaver/aktiviteter Flyt, samhandling, flaskehalser Redesign av forløp og pasientflyt, Nytenkning, tilrettelegginger, Beskrivelser Opplæring Utprøving Implementering

8 Hvordan, pasientfokusert redesign
Pasientens hjem Fastlege NAV Fengsel Legevakt Bedriftshelsetjeneste Spesialist- helsetjenestens Klinikker og seksjoner Poliklinikk Døgn Prosedyrer, retningslinjer, beskrivelser av behandlinger og kommunale tilbud Et av målene er å innføre AUDIT som kartleggings verktøy ved somatiske seksjoner. Beskrive vårt forløp, ikke alle mulige avveier og andre institusjoner Det er mange behandlingsmuligheter, vi ønsker å ha fokus og profilering av sykehusets, det lokalbaserte tilbud. Ref. bruk av gjesteplasser, Fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg

9 Tidslinje og milepæler
Prosjekt start uke 44, 27. – 31. oktober. 24 ukers prosjektperiode Oppstart pasientforløp uke 16, mandag 13. april 2015

10

11

12


Laste ned ppt "Pasientforløp alkohol"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google