Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et hjem til hjem forløp Pasientforløp alkohol Elin Katrine Vestly.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et hjem til hjem forløp Pasientforløp alkohol Elin Katrine Vestly."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et hjem til hjem forløp Pasientforløp alkohol Elin Katrine Vestly

2 Oppdraget & hensikten Oppdrags- og bestiller dokumentet 2014 Kap 4. Tilgjengelighet og brukerorientering Et helhetlig pasientforløp for pasienter med skadelig bruk/ avhengighet av alkohol I samarbeid med brukere og kommuner Hjem - hjem Kap. 5. Kvalitet og pasientsikkerhet, mål 2014; Tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal etablere systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer Avgrenses til bare å gjelde kartlegging av alkohol

3 Hva er et pasientforløp Definisjon Pasientforløp er en praktisk beskrivelse av pasientens behandling i helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer sett fra pasientens og helsepersonell sitt perspektiv. Bærende prinsipper skal knyttes til: ansvarsbeskrivelse, forløpstider – målinger, være basert på kunnskapsbasert praksis og internasjonalt anerkjent behandling og brukermedvirkning. Pasientforløpet går som hovedprinsipp fra hjem til hjem. Mål Mål for arbeidet med pasientforløp er å bedre behandlingskvaliteten gjennom bedre behandlingsresultat, fremme pasientsikkerheten, bedre pasienttilfredsheten og optimalisere ressursbruk. Dette kan gjøres ved å etablere felles standarder, involvere brukere og samarbeidspartnere og systematisere kunnskapsbasert praksis i tråd med nasjonale og internasjonale føringer. Det skal være fokus på å redusere variasjon og god logistikk gjennom kontinuerlig forbedring.

4 Nøkkeltall fra Helsedirektoratet Bruk av alkohol kan være en direkte eller indirekte årsak til en rekke helsemessige og sosiale skader. Alkohol er en medvirkende årsak til mer enn 60 somatiske sykdommer Vestlige verdens 3. største årsak til sykdom og tapte leveår (WHO 2011). 15 til 20 % av alle innleggelser ved somatiske avdelinger i norske sykehus er rusrelaterte (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest 2012).

5 Utfordringer Rusmiddelbruk er en lidelse der psykososiale forhold og egeninnsats er avgjørende for rehabilitering. Pasienten vil ofte ikke ha behandling, det enkleste er å fortsette som før. Våre holdninger ifht. å snakke om alkoholbruk er sentrale. Ingen nasjonale retningslinjer for behandling, kun for vurdering av henvisning. Ingen publiserte forløp, foreløpig. Kommunal forankring Fotfolket og mellomledere er svært positive! Vil vi lykkes med forankring på høyere ledernivå?

6 Organisering Styringsgruppe KPR ledergruppe Klinikk medisin & kirurgi Kommuner? Arbeidsgruppe I Oppdagelse & kartlegging & oppfølging Klinikkene medisin og kirurgi Søndre og Nordre Vestfold DPS Avdeling for rusbehandling Barne- og ungdoms psykiatrien Psykiatrisk Fylkesavdeling Erfaringskonsulenter Kommuner Nordre & Søndre Arbeidsgruppe II Behandling, poliklinikk & døgn Klinikkene medisin og kirurgi Søndre og Nordre Vestfold DPS Avdeling for rusbehandling Barne- og ungdoms psykiatrien Psykiatrisk Fylkesavdeling Erfaringskonsulenter Kommuner Nordre & Søndre Prosjektgruppe Klinikkene medisin og kirurgi Søndre og Nordre Vestfold DPS Avdeling for rusbehandling Barne- og ungdoms psykiatrien Psykiatrisk Fylkesavdeling Praksiskonsulent Kommuner Nordre & Søndre Brukerråd Kvalitetsenheten

7 Prosjekt prosessen Kartlegging Beskrive nå situasjonen, Oppgaver/aktiviteter Flyt, samhandling, flaskehalser Redesign av forløp og pasientflyt, Nytenkning, tilrettelegginger, Beskrivelser Opplæring Utprøving Implementering

8 Hvordan, pasientfokusert redesign Pasientens hjem Fastlege NAV Fengsel Legevakt Bedriftshelsetjeneste Spesialist- helsetjenestens Klinikker og seksjoner Poliklinikk Døgn Fastlege NAV Fengsel Legevakt Bedriftshelsetjeneste Prosedyrer, retningslinjer, beskrivelser av behandlinger og kommunale tilbud

9 Tidslinje og milepæler

10

11

12


Laste ned ppt "Et hjem til hjem forløp Pasientforløp alkohol Elin Katrine Vestly."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google