Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommersialisering av FoU-resultater – FORNY - Informasjon fra programsekretariatet FORNY – Forum, Bergen 14.9.2005 Ola Børke, Programkoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommersialisering av FoU-resultater – FORNY - Informasjon fra programsekretariatet FORNY – Forum, Bergen 14.9.2005 Ola Børke, Programkoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommersialisering av FoU-resultater – FORNY - Informasjon fra programsekretariatet FORNY – Forum, Bergen 14.9.2005 Ola Børke, Programkoordinator

2 2 Disposisjon Utvikling på virkemidler i 2006 Budsjett for 2006 Søknadsprosessen for 2006 Status 2005

3 3 Verifiseringsmidler MEDKAP videreføres inn i en ny og utvidet verifiseringssatsing Ordningen vil være teknologinøytral, men naturlig hovedvekt på bioteknologi Vil bygge videre på de prinsipper og kriterier som lå til grunn for MEDKAP Søknad i form av ”forretningsplan light”, 2 eller 3 ganger pr.år.

4 4 Kommersialiseringsstipend Skal muliggjøre frikjøp slik at forskere kan jobbe fokusert med prosjektet med tanke på kommersialisering Dekker krone for krone kostnadene i permisjonstiden inntil 100% i ett år. Det vil sendes ut informasjon om prosessen rundt dette ila kort tid. Dette sendes ut til FORNYs målgruppe Ordningens innretning er under utredning

5 5 Kommersialiseringsmidler Består av Rammebevilgning til KA Verifiseringsmidler Incentivsystem Mål om betydelig økning i rammebevilgningene til KA Nytt incentivsystem på plass i 2006 Høring ute med frist 1.10.2005

6 6 Disposisjon Utvikling på virkemidler i 2006 Budsjett for 2006 Søknadsprosessen for 2006 Status 2005

7 7 Budsjett for 2006 Statsbudsjettet ikke offentliggjort, men grunn til optimisme Både Forskingsmeldingen og Regionalmeldingen viser at FORNY er et godt forankret virkemiddel som er prioritert Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet mulig inn som nye finansiører av programmet Signaler om at budsjettet vil prioritere en økt satsing på næringsrettet forskning og nyskaping.

8 8 Mulige implikasjoner for 2006 Innføring av nytt virkemiddel: Kommersialiseringsstipend for forskere Økte rammebevilgninger til kommersialiseringsaktører En ny og styrket satsing på verifiseringsmidler Infrastrukturmidler minimum på 2005-nivå Videreføring og styrking av en satsing mot de regionale høgskolene (KRD) Nytt incentivsystem

9 9 Disposisjon Utvikling på virkemidler i 2006 Budsjett for 2006 Søknadsprosessen for 2006 Status 2005

10 10 Søknadsfrist for 2006-bevilgning Søknadsfrist er satt til 13. oktober klokken 18. Det er utarbeidet en søknadsveiledning som ligger ute på Forskningsrådets nettsider Administrasjonen er tilgjengelig for spørsmål og vil besøke de fleste regioner før søknadsfristen.

11 11 Disposisjon Utvikling på virkemidler i 2006 Budsjett for 2006 Søknadsprosessen for 2006 Status 2005

12 12 Status: ideer og kommersialiseringer Noen resultater fra 1. tertial:

13 13 Status: ideer og kommersialiseringer

14 14 Status: ideer og kommersialiseringer

15 15 Status: ideer og kommersialiseringer

16 16 Rapportering: Erfaringer fra 1. tertial Overholdelse av fristen – bra! Fremdeles ulikheter i tolkning les fotnotene Husk: fylle ut riktig skjema KE/FoU

17 17 Erfaringer fra 1. tertial, forts. Innhenting av fremmedkapital: -Innhentet i løpet av tertialet til hele porteføljen av FORNY-selskaper som man har eierandeler i Oppfordring: Svar etter beste evne på alle spørsmålene! For mange har hoppet over spørsmål – får da ikke utnyttet potensialet i skjemaet

18 18 Erfaringer fra 1. tertial, forts. Oppfordring 2:Innspill/tilbakemeldinger på MRS-nyhetsbrev Flere data kan fås ved henvendelse til sekretariatet Inndeling etter region Inndeling etter type FoU-institusjon/KA Osv.

19 19 Veien videre Ser at noen spørsmål ikke fungerer optimalt Likevel: Fortsette med samme skjema i 2. og 3. tertial Utnytte potensialet best mulig Evaluere Trolig mindre omfattende neste år Ber likevel om at skjemaet fylles ut mest mulig samvittighetsfullt, slik at vi får godt grunnlag for å se hva som gir best informasjon og kan gå videre med dette i 2006

20 20 Neste frist: 1. oktober

21 21 Status: Kommunikasjonstiltak Nyhetsbrev og nettside: 2 nyhetsbrev fra regionene Fungert godt Gode tilbakemeldinger fra departementene Stadig viktigere å få frem de gode eksemplene Forslag til forbedringer? Nettsiden Mer aktiv bruk Forslag til forbedringer?


Laste ned ppt "1 Kommersialisering av FoU-resultater – FORNY - Informasjon fra programsekretariatet FORNY – Forum, Bergen 14.9.2005 Ola Børke, Programkoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google