Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sats på nyskaping – utnytt skatteFUNN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sats på nyskaping – utnytt skatteFUNN"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sats på nyskaping – utnytt skatteFUNN
Presentasjon v/spesialrådgiver Torleif Hauge, Norges forskningsråd

2 skatteFUNN Bakgrunn og mål Hva er skatteFUNN og hvem kan få støtte?
Begrensninger Omfang og beregningsmåte Oppgjør og ligningsmyndigheter

3 Bakgrunn Norge på bunn i Europa når det gjelder forskning og utvikling
Vår økonomiske fremtid avhenger av vår evne til nyskaping og innovasjoner Mange små virksomheter uten tilstrekkelig økonomisk ryggrad til å bære alle kostnadene selv Mange virksomheter som ikke kjenner til mulighetene for økonomisk og annen støtte

4 Mål Det overordnede målet med skatteFUNN er å motivere til økt satsing på forsknings- og utviklingsbaserte nyskapingstiltak Et annet viktig mål er at vi skal nå de som allerede planlegger eller arbeider med nyskapingstiltak, og vi skal nå de som ikke allerede har kontakt med NFR, SND eller forskningsinstitusjon Til slutt: Vi må spre informasjon om bredden i NFRs og SNDs programmer Dvs. ambisiøse mål!

5 Hva er skatteFUNN Fortsettelse av den vellykkede FUNN-ordningen - med betydelig utvidede rammer Gir fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt Prosjektene godkjennes av NFR. De skal fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som vil kunne være til nytte ved utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. Dvs. noe de fleste virksomheter gjør med jevne mellomrom!

6 Hvem kan få støtte? Vi henvender oss til SMB-bedrifter, som skatter til Norge, og som innfrir minst to av tre krav: Omsetning mindre enn 80 mill NOK Balansesum mindre enn 40 mill NOK Antall ansatte mindre enn 100 Dvs. vi henvender oss til den store majoriteten av norske virksomheter!

7 Hvilke begrensninger gjelder?
Hovedunntakene er: Løpende drift Modifikasjoner – ikke nyskaping – av produkter eller produksjonsmetoder I hovedsak organisasjonsutvikling, opplæring eller kvalitetssikring I det vesentlige er kunde- eller markedsundersøkelser Dvs. utvikling som ikke er nyskaping.

8 Hva kan vi bidra med? Virksomhetene får redusert skatten med et beløp tilsvarende 20 % av prosjektkostnadene Maksimumsgrensen for prosjektkostnader er satt til 4 mill NOK. Denne omfatter både egen og kjøpt innsats Dersom prosjektet gjennomføres av en forskningsinstitusjon godkjent av NFR, eller som samarbeidsprosjekt mellom to virksomheter, er maksimumsgrensen 8 mill NOK Dvs. betydelige rammer!

9 Hvordan beregnes støtten?
NFR må godkjenne prosjektet De totale kostnadene beregnes etter NFRs regler for brukerstyrte prosjekter. Egne ansattes personalkostnader dekkes etter en timesats som er 1,6 promille av nominell årslønn Summen av all offentlig støtte må ligge innen den høyest tillatte støttegrensen for den aktuelle støtteordning Dvs. økonomisk sett viktig ordning!

10 Hvordan skjer oppgjøret?
Oppgjøret skjer over ligningen Dersom virksomheten ikke betaler skatt, får den utbetalt beløpet den har krav på Dvs. enkelt!

11 Hva krever ligningsmyndighetene?
Vedlagt selvangivelsen skal virksomheten legge ved NFRs godkjennelse og bekreftelse fra revisor Det skal føres eget regnskap for prosjektet. Dette kan ligningskontoret be om å få fremlagt. Dvs. dokumentasjon på minimumsnivå!

12 Kompetanseforhold og klagemuligheter
NFR godkjenner forskningsinstitusjoner og prosjekter Disse beslutningene kan innklages til særskilt klageorgan etter reglene i forvaltningsloven Ligningsmyndighetene avgjør om vilkårene i skatteloven er oppfylt Disse beslutningene kan innklages i henhold til reglene i ligningsloven

13 Krav fra NFR NFR kan kreve at virksomheten skal rapportere fremdrift og oppnådde resultater i forhold til det godkjente prosjektet


Laste ned ppt "Sats på nyskaping – utnytt skatteFUNN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google