Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop Sosiodynamisk fagkonferanse HiL 20. mai 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop Sosiodynamisk fagkonferanse HiL 20. mai 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop Sosiodynamisk fagkonferanse HiL 20. mai 2008

2 Disposisjon workshop 12.30-12.45: Bakgrunn 12.45-13.15: Et flerkulturelt veiledningsmøte 13.15-13.45: diskusjon om utvalgte tema Roger Kjærgård & Erik Haug

3 Kultur som begrep Det beskrivende kulturbegrep: Man går ut i fra at alle er bærere av den sammen kultur. Interessert i å finne fellestrekk innenfor den samme kultur. En deterministisk tilnærming.(Gullestrup 1995, Hofstede 1999) Det komplekse kulturbegrep: Iben Jensen (2000) definerer det komplekse kulturbegrep som den kunnskap, de betydninger og de verdier vi deler med hverandre. Utifra det komplekse kulturbegrep kan man på forhånd ikke vite: Hvilke verdier som er viktige i en kultur Om alle i en kultur deler de samme verdier

4 Flerkulturell kompetanse Holdninger og innstillinger Ha kunnskap og bevissthet rundt sitt eget verdenssyn, ha spesifikk kunnskap rundt den kulturelle gruppen han eller hun jobber med, og ser at samfunnsmessige, religiøse og politiske perspektiver legger føringer på substansen i dette Hva vi kan, altså spesifikke teknikker og strategier som er nødvendige for å jobbe med minoritetsgrupper. Roger Kjærgård & Erik Haug

5 Bakgrunn Mangfoldige samfunn Du store verden så liten den er blitt Teoriene og metode var utviklet for en gruppe mennesker All veiledning foregår i en kulturell ramme Mer inkluderende, rettferdig og like muligheter Metoder for å møte anderledeshet Flerkulturell, interkulturelle møter/forståelse Roger Kjærgård & Erik Haug

6 Det beskrivende kulturbegrep Geert Hofstedes (1999) definerer kultur i bred forstand som: ” den kollektive, mentale programmering, som atskiller en gruppe mennesker fra en annen gruppe mennesker”. Han deler videre kultur opp i 4 dimensjoner som en gruppes mentale programmering forholder seg til: 1. Sosial ulikhet og forhold til autoriteter – maktdistanse 2. Forskjellen mellom kollektivistiske samfunn og individualistiske samfunn. 3. Forholdet mellom maskulinitet og femininitet 4. Usikkerhetsunnvikelse (fra monokultur til multikultur)

7 Akkulturasjon og den kulturelle konflikt (Ishi Ishiyama,1995)

8 Geert Hofstede definerer kultur i bred forstand som: ” den kollektive, mentale programmering, som atskiller en gruppe mennesker fra en annen gruppe mennesker” ( Geert Hofstede 1999 s.17) Roger Kjærgård & Erik Haug

9 Culturus multicus Pederson (1994) foreslår følgende bestandeler i en multikulturell forståelse: Etnografiske variabler som etnisitet, nasjonalitet, religion og språk Demografiske variabler som alder, kjønn, og hvor du bor Statusvariabler som sosial klasse, utdanningsnivå og økonomi Roger Kjærgård & Erik Haug

10 Fritt etter Halvor Nordby Språklige misforståelser Manglende eller overdreven oppmerksomhet Assosiative misforståelser Tilskrivelse av utilsiktede intensjoner Roger Kjærgård & Erik Haug

11 Geert Hofstedes 4 kulturdimensjoner 1. Sosial ulikhet og forhold til autoriteter – også kalt maktdistanse 2. Kollektivistiske og individualistiske kulturer 3. Maskulinitet og femininitet 4.. Usikkerhetsunnvikelse Roger Kjærgård & Erik Haug


Laste ned ppt "Workshop Sosiodynamisk fagkonferanse HiL 20. mai 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google