Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturmøter Ikke kulturer møtes, men mennesker med ulik kulturell bakgrunn Jutta Eschenbach HiØ 22.11.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturmøter Ikke kulturer møtes, men mennesker med ulik kulturell bakgrunn Jutta Eschenbach HiØ 22.11.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturmøter Ikke kulturer møtes, men mennesker med ulik kulturell bakgrunn Jutta Eschenbach HiØ 22.11.10

2 Læreplan for forsøk med fremmedspråk på barnetrinn

3 Formål med faget • Barn kommer tidlig i kontakt med andre språk og kulturer, både i og utenfor Norge • Språk […] kan bidra til å skape positive holdninger og interkulturell forståelse • økt forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn

4 Hovedområder Kommunikasjon: • forståelse for andres levesett, kulturer og livssyn Kulturmøter: • Bruk av språk i kommunikasjonssituasjoner er alltid knyttet til en kultur sammenheng, på individ- og samfunnsnivå • Utvikle interesse, forståelse og toleranse og fremme innsikt i egne livsvilkår og egen identitet

5 Kompetansemål Kulturmøter: • samtale om egne kulturelle og interkulturelle erfaringer • utforske noen sider ved hverdagsliv, tradisjoner og skikker i ett eller flere land eller kulturer

6 Interkulturell kompetanse • Kunnskaper • Holdninger • Ferdigheter

7 Kultur i fremmedspråksundervisningen: før og nå

8 70-tallet: kommunikativ tilnærming • Europarådet: The Threshold level (1975) – Liste med språkhandlinger: å spørre etter veien … – Tematiske områder: helse, mat … • Landeskunde / Civilisation – formidling av viten som ansees som relevant for fremtidige kommunikative behov som turist eller arbeidstaker: reisefakta, geografi, historie, politikk … 8

9 • USA: kulturantropologisk tilnærming – antropologisk kulturforståelse: bestemt væremåte med verdier, normer som er felles for en gruppe • Kultur: nasjonal, enhetlig (homogen) 9

10 80-tallet: Overgangstid – “kulturell vending” • USA – fagområdet “interkulturell kommunikasjon” får mer innflytelse – vektforskyving fra det kulturspesifikke til mer kulturgenerelle spørsmål (interkulturell kommunikasjon) • Europarådet: – ‘sosiokulturell kompetanse’ som en delkompetanse av den kommunikative kompetansen 10

11 • Europa: Økende kritikk av begrepene Landeskunde / Civilisation og tilhørende konsepter 1.Større fokus på elevenes utgangspunkt og hverdagsviten 2.Økende europeisk integrasjonsprosess (spørsmål vedrørende nasjonale identiteter)  Utgangspunkt i elevenes egne kulturelle forutsetninger og erfaringer  Hvordan elevene ser på seg selv og sitt land 3.Innflytelse av det antropologiske kulturbegrepet: ideen om det interkulturelle • Kultur: nasjonal, enhetlig -> ikke enhetlig

12 90-tallet: Internasjonalisering - begrepet interkulturell • Europarådet: – utvikling av sosiokulturell kompetanse til interkulturell kompetanse • Målet med språkundervisningen: – interkulturell kompetanse – interkulturell språkbruker (intercultural speaker, intermédiaire culturel) 12

13 • Nye begreper: – interkulturell læring – interkulturell didaktikk – l’interculturel – altérité – interkulturelle Landeskunde –... • Kultur: ikke homogen, ikke bare ‘nasjonal’ 13

14 I dag: Globalisering - multikulturelle samfunn • Globalisering • Bruk av språk på tvers av grensene • Det multilingvale og multikulturelle samfunn • Det multikulturelle klasserommet • Det transkulturelle samfunn • Kultur: kompleks, transnasjonal 14

15 • Målet: interkulturell kompetanse og interkulturell språkbruker • Interkulturell kompetanse: – navigere i en verden som er karakterisert av kulturell kompleksitet (Risager 2009) – ability to ensure a shared understanding by people of different social identities, and their ability to interact with people as complex human beings with multiple identities and their own individuality (Byram et al. 2002)

16 Interkulturell progresjon

17 • Trinn 1: Ignoranse • Trinn 2: Første møte med fremmedspråket • Trinn 3: Likheter – ulikheter • Trinn 4: Bevisstgjøring av stereotypiseringer • Trinn 5: Interkulturelle erfaringer

18 • Trinn 6: Bevisstgjøring om kulturavhengighet • Trinn 7: Bevisstgjøring om etnosentrisme • Trinn 8: Aksept av mangfold • Trinn 9: Integrasjon av interkulturell kompetanse i hverdagslivet (etter Arnd Witte 2009)

19 Analyse av læreverk for tysk i henhold til deres interkulturelle potensial - Work in progress -

20 Mål • I hvilken grad har tekstene i læreverkene interkulturelt potensial? • I hvilken grad blir dette potensialet brukt i oppgavene / aktivitetene? • Hva slags forslag kan formuleres for å forbedre det interkulturelle potensialet?

21 Analysekriterier I hvilken grad læreverkene • bruker et komplekst kulturkonsept • formidler kulturspesifikke kunnskaper som kan være relevante i interkulturelle møter • formidler kulturgenerelle kunnskaper • gir elevene mulighet for å reflektere kritisk over egen identitet • gir mulighet for å bytte perspektiv

22 Analysekategorier 1.Type kulturell referanse: ikke kulturspesifikk - kulturspesifikk – kulturgenerell Resultat: • Kulturgenerelle tekster: meget få, • Tekster med kulturspesifikk referanse: de fleste

23 2. Kulturspesifikk referanse: konkretisering Resultat: • Hovedvekt på Tyskland • Bare i ett læreverk tekster om Norge

24 3. Kulturspesifikk referanse: rolle Resultat: • I forgrunnen: informasjoner om landet (Landeskunde), men lite relevante kunnskaper mht interkulturelle møter • I bakgrunnen: kunne vært plassert et eller annet sted i den vestlige verden

25 4. Presentasjon av individer – sosial identitet Resultat: • Nasjonal, etnisk identitet: små hint om det multikulturelle samfunnet (i 2 læreverk) • Unge mennesker uten problemer med penger • Identifikasjonsfigur

26 5. Forskjellige perspektiver Resultat: • Få forskjellige perspektiver: ikke noe mangfold mht til diverse temaer

27 6. Kulturelt innhold Resultat: • Tradisjonell Landeskunde • Kulturgenerelle kunnskaper: ytterst få • Interkulturelle møter: få tekster

28 Resultater: positiv • Noen få andre stemmer • Noen få refleksjoner over kulturell identitet negativ • Få forskjellige kulturer • Lite mangfold innenfor en kultur: – få stemmer - få identiteter – få forskjellige perspektiver på et tema • Ingen mulighet til utvikling av interkulturelt ”verktøy” • Lite refleksjon over egen identitet lite annerledeshet


Laste ned ppt "Kulturmøter Ikke kulturer møtes, men mennesker med ulik kulturell bakgrunn Jutta Eschenbach HiØ 22.11.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google