Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koblingssalg i fellesavtaler - Bredbånd og TV-tjenester 13. november 2014 Finn Lützow-Holm Myrstad Fagdirektør, digitale tjenester Twitter: finnmyrstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koblingssalg i fellesavtaler - Bredbånd og TV-tjenester 13. november 2014 Finn Lützow-Holm Myrstad Fagdirektør, digitale tjenester Twitter: finnmyrstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Koblingssalg i fellesavtaler - Bredbånd og TV-tjenester 13. november 2014 Finn Lützow-Holm Myrstad Fagdirektør, digitale tjenester Twitter: finnmyrstad Finn.myrstad@forbrukerradet.no

2 forbrukerrådet.no Disposisjon 1.Hva er koblingssalg? 2.Hva er tvunget koblingssalg? 3.Tvunget koblingssalg av TV- og bredbåndstjenester 4.Noen premisser for debatten 5.Kollektive avtaler 6.Hvorfor skjer det tvunget koblingssalg fortsatt? 7.Hva bør skje videre?

3 forbrukerrådet.no Retten til å velge Retten til trygge og sunne produkter Retten til informasjon Retten til å bli hørt Foto: http://no.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy

4 forbrukerrådet.no 1. Hva er koblingssalg?

5 forbrukerrådet.no 2. Hva er tvunget koblingssalg?

6 forbrukerrådet.no 3. Tvunget koblingssalg av TV- og bredbåndstjenester

7 forbrukerrådet.no 4. Tvunget koblingssalg: hva har skjedd Forbrukerombudets koblingssalgsrapport (2010) Sønnelandsutvalgets TV-rapport (2011) Riks-TVs klage til Forbrukerombudet (2013) Stortinget ber om en nasjonal ekomplan (april, 2014)

8 forbrukerrådet.no

9

10 4. Noen premisser for debatten Internettilgang er en blitt en grunnleggende rettighet og nødvendighet for å fungere i samfunnet (FN) Mål om høyhastighetsbredbånd (100 mbp/s) innen 2020 til hele befolkningen (Sundvollen-erklæringen) Få teknologier som kan levere disse hastighetene «Fibernettene skaper lokale monopoler - man ser sjelden at noen legger fiber nr 2 til et hjem» (jf. blant annet fra foredrag 29. august 2012 på NTNU av Hallvard Berg, Nexia DA)

11 forbrukerrådet.no 5. Kollektive avtaler

12 forbrukerrådet.no 5. Eksempel fra en avtale i Oslo… TV-kanaler –50 –20+20 –33+15 Internetthastigheter –2/1 Mbit/s –2/2 Mbit/s –5/5 Mbit/s Avtaleperiode –5 (+2) år og 3 år + I tillegg kan hver enkel ofte leie ekstra dekodere og annet utstyr + Individuelle internetthastigheter kan kjøpes + Individuelle TV-produkter kan også kjøpes

13 forbrukerrådet.no 5. Kollektive avtaler

14 forbrukerrådet.no 5. Resultatet av denne fellesavtalen 1.Selskapet som har vunnet kontrakten har eksklusiv rett til å levere bredbånds- og TV-tjenester 2.Mange må kjøpe ekstra TV- og internettjenester individuelt 3.Alle beboerne er bundet i lang tid (3-5-7 år), til tross for at det er maksgrense på individuelle avtaler på 12 måneder i Norge 4.Uoversiktlig prising av kostnader (utbygging, TV og internett) ut mot både styrer og sluttbrukere. Tilslører kostnadene og gjør det vanskeligere å sammenlikne og eventuelt dele opp innkjøpene 5.Hindrer konkurranse fra andre leverandører i lang tid og fører til mindre dynamikk i markedet 6.Høye byttekostnader som følge av dyrt tilleggsutstyr (leie/kjøp av HD- dekodere) og tilleggstjenester som oppleves som vanskelige å flytte over (eksempel; epost og skylagring) Innelåsende effekt

15 forbrukerrådet.no 5. Hvorfor skjer tvunget koblingssalg fortsatt? «It’s the economy, stupid» Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Clinton_%28square%29.jpg

16 forbrukerrådet.no 6. Hva mener andre? «Forbrukerne ønsker valg. Den første aktøren som bryter ut og bryter spillereglene i bransjen ved å tilby valg, vil vinne markedet. I påvente av at noen bryter ut og ser mulighetene, må vi leve med den uryddige praksisen vi har i dag» NHH-professor Tor W. Andreassen til Inside Telecom «…at det å låse kunder inne i produktkoblinger som de ikke ønsker seg, vil være lite hensiktsmessig. Jeg tror neppe det vil lønne seg over tid å låse inn kundene» Sjef i Eidsiva, Trond Skjellerud til Inside Telecom

17 forbrukerrådet.no 6. Hva mener andre? «I dag treng alle nettilgang, men for mange er ikkje TV lenger eit naudsynleg gode. Det er urimeleg at forbrukaren ikkje kan velje bort ekstrakostnaden for TV- signal» Gry Nergård, Forbrukerombud

18 forbrukerrådet.no 7. Hva bør skje videre? Markedet rydder opp selv? (i lys av forventninger og Ombudets beslutning) Prising og informasjon må bli bedre Kontraktstidene i fellesavtalene må ned (maks tre år?) Flyttbarheten (interoperabilitet) må bli bedre for tilleggsutstyr og tjenester Nasjonal ekomplan bør se på den reelle konkurransen i markedet Graveforskrift / smart regulering På lengre sikt: –Vil vi ha monopoler inn i evigheten? –Nettnøytralitet blir viktigere for å sikre fri konkurranse og valgfrihet

19 forbrukerrådet.no 7. Hva bør skje videre?

20 forbrukerrådet.no


Laste ned ppt "Koblingssalg i fellesavtaler - Bredbånd og TV-tjenester 13. november 2014 Finn Lützow-Holm Myrstad Fagdirektør, digitale tjenester Twitter: finnmyrstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google