Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Fiberforening - en pådriver for fibernettutbygging i Norge Fiberoptikk 2013 - NITO Bjørn Rønning Generalsekretær Norsk Fiberforening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Fiberforening - en pådriver for fibernettutbygging i Norge Fiberoptikk 2013 - NITO Bjørn Rønning Generalsekretær Norsk Fiberforening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Fiberforening - en pådriver for fibernettutbygging i Norge Fiberoptikk 2013 - NITO Bjørn Rønning Generalsekretær Norsk Fiberforening bjorn.ronning@fiberforeningen.no

2 2 Bredbånd – en driver for vekst og velferd • Fiberforeningens primære ambisjon om bredbåndsutvikling: – 200Mbps fibertilgang for alle i 2020 • Hva vi håper og tror på (ambisiøst, men realistisk): – 90% bredåndsdekning (100Mbps) innen 2020 • Arbeidet med en nasjonal bredbåndsplan sparkes i gang i dag: – Venstre legger inn et Dok8-forslag til Stortinget den 22 jan 2014 om å etablere en nasjonal bredbåndsplan for: • 90% bredåndsdekning (100Mbps) innen 2020 • Etablering av et nytt nasjonalt stamnett som kan utfordre Telenor/Broadnet-duopolet mtp kapasitet, sårbarhet og sikkerhet • Styrking av konnektivitet til utlandet gjennom nye sjøkabler

3 Bakgrunnen for Venstres Dok8-forslag 3 EU Digital Agenda • Innen 2020 • 30 Mbit/s til alle • > 100 Mbit/s til > 50% • Nasjonale bredbåndsplaner • Stimulere investeringer • Redusere investeringskost Aftenposten, 8 okt 2013 Norge: • Etableringen av en nasjonal bredbåndsplan må startes omgående • Ambisjon tuftes på mål for sammenliknbare land (Skandinavia)

4 Hvorfor pådriver? Nasjonal bredbåndsdekning 2013: By og land, mann mot mann 4 Kilde: Dekningsundersøkelsen 2013, utarbeidet av Nexia for FAD.

5 5 Nasjonal fiberpenetrasjon vs Europa

6 2014 ->: Store strukturelle endringer • Datasenterindustrien får (endelig) fotfeste i Norge • 33 % av bedriftstjenester vil ligge i skyen i 2016, 60% i 2022 (Gartner Goup) • Frigjøring av arbeidskraft til tjenesteproduksjon i privat og offentlig virksomhet 6

7 Fibereiers perspektiv Ansvarsområde:  Bygge ut og drifte fibernettet  Legge forholdene til rette for innholds-og tjenesteleverandører, herunder utvikling og drift av tilgangspunkt mellom nett og leverandører  Inntekter genereres gjennom å leie ut tilgang til nettet, samt utleie av sluttkundelinjer Netteier kan fokusere på utbygging og drift Sikret mot endringer i innholdsleveransens verdikjede Slank organisasjon (slipper tidkrevende og kostbar produktavdeling)

8 Trygg posisjonering i et konvergerende marked ”Trygt & stabilt område” Kilde: Arthur D Little Stadig nye aktører på nye områder (globalt, nasjonalt)  Nye businessmodeller for innhold og distribusjon oppstår  Globale aktører driver konvergens  Tradisjonelle verdikjeder innenfor innholds/tjenestedistribusjon vil endres radikalt og noen aktører dømt til å tape  Nettoperatørrollen er relativt skjermet for forventede endringer  Fysisk infrastruktur kan i liten grad globaliseres En spesialisert nettoperatør kan Satse langsiktig på nettutbygging og drift Unngå risikabel egensatsning på tjenester og innhold Være beredt på endringer i verdikjeden

9 Bli med Fiberforeningen til Stockholm 9

10 10 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Norsk Fiberforening - en pådriver for fibernettutbygging i Norge Fiberoptikk 2013 - NITO Bjørn Rønning Generalsekretær Norsk Fiberforening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google