Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regulatoriske muligheter og utfordringer for brukereide kabelnett Knut Sinkerud, sjefingeniør, Post- og teletilsynet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regulatoriske muligheter og utfordringer for brukereide kabelnett Knut Sinkerud, sjefingeniør, Post- og teletilsynet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regulatoriske muligheter og utfordringer for brukereide kabelnett Knut Sinkerud, sjefingeniør, Post- og teletilsynet

2 Post- og teletilsynet (PT) Utøvende tilsyns- og kontrollorgan for post- og televirksomheten i Norge Målsetting med PTs arbeid: –Best mulige post - og teletjenester for brukerne, dvs. kvalitativt gode tjenester til lavest mulig pris for flest mulig

3 Målsetting med ekomlovens regulering av radio og fjernsyn Styrke konkurransen i markedet for digitale radio- og fjernsynstjenester Sikre at innholdsleverandør kan formidle radio- og fjernsynstjenester til sluttbruker Sikre sluttbruker uhindret tilgang til digitale radio- og fjernsynstjenester Fremme valgfrihet for sluttbruker, interoperabilitet og bruk av åpne standarder

4 Noen aktuelle spørsmål Digitalovergangen i kabelnett –Er det formidlingsplikt for NRK3 i analoge nett? –Kan kabelnetteiere analogisere signalene fra satellitt- og digitalt bakkenett? –Analog slukking i kabelnett ”Åpne TV-nett” – hvordan sikre tilgang for flere tjenestetilbydere i kabelnett?

5 Formidlingsplikt, regelverk Formidlingsplikt er i dag kun pålagt kabelnett, jf. kringkastingsforskriften § 4-2. Formidlingsplikten gjelder ikke kabelnett som er avgrenset til 25 bygninger og/eller 100 husstander, jf. kringkastingsloven § 4-1. Formidlingsplikten omfatter allmennkanalene –NRK1, NRK2, NRK3 –Lokal-TV –TV2 (gjelder fram til 31.12.2009)

6 Formidlingsplikt for NRK3 på analogt format? Medietilsynet sier at det ikke er grunnlag for å skille mellom digitale og analoge sendinger. –Det er formidlingsplikt for NRK3 i både analoge (med analogiserte signaler) og digitale kabelnett. Kabelnett som vil fortsette med analog distribusjon må (innen det analoge bakkenettet slukkes) sette inn utstyr for å analogisere NRK1, NRK2 og NRK3. Det er opp til KKD å vurdere om eksisterende formidlingsplikt skal utvides, f.eks inkludere nye tilleggstjenester (digital merverdi) eller fjernes.

7 Kan kringkasterne nekte analog videreformidling (analogisering)? (1) NRK mener at de har anledning til å nekte kabeloperatører å analogisere, jf. åndsverkloven § 11: ”- verkets karakter må ikke …forandres eller forringes”. Medietilsynets vurdering er at kringkasterne ikke har rett til å nekte analogisering med hjemmel i åndsverkloven. Medietilsynet mener at en analogisering bare innebærer en endring av oppløsningen (færre bildeelementer).

8 Kan kringkasterne nekte analog videreformidling (analogisering)? (2) Inntil opphavsretten er prøvd på dette området forholder Medietilsynet seg til at analogisering ikke er i strid med åndsverkloven. MEN, - kringkastere som ikke er omfattet av formidlingsplikt kan stille vilkår om signalformat, dvs. ikke tillate analogisering i en avtale om formidling.

9 Analog slukking i kabelnett Myndighetene vil neppe pålegge analog slukking PT vil oppfordre kabeleierne til –snarest mulig å etablere et fullverdig digitalt programtilbud –planlegge (en hel eller delvis) utfasing av analog transmisjon

10 ”Åpne TV-nett?” – hvordan sikre tilgang for flere tjenestetilbydere i kabelnett? Høyre vil slippe TV-brukeren fri Høyres stortingsrepresentant Olemic Thommesen har fremmet forslag i Stortinget om ”åpning av TV-nett”. Forslaget innebærer at kabel-TV og fiber-TV nett skal åpnes for flere operatører, slik at brukerne skal kunne velge TV-innhold fra den operatøren de selv ønsker.

11 Ekomforskriften § 9-1. Tilkoblingspunkt mot andre elektroniske kommunikasjonsnett Bestemmelsen skal sikre –konkurranse om levering av tjenester –nettet skal anlegges slik at den enkelte bruker har muligheter for å velge blant tilbyderne i nettet

12 Ekomforskriften § 4-3. Tekniske krav til adgangskontrolltjeneste Bestemmelsen stiller krav til overgang til ny adgangskontrolltjeneste –overgang skal være kostnadseffektivt –videreformidler skal kunne bytte til eget adgangskontrollsystem

13 Videreformidling fra bakkenettet (1) Konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn pkt. 4.7 Digital-tv-mottakere –NTV skal sikre at CA-moduler blir gjort tilgjengelig for bruk i godkjente mottakere og fulldigitale tv-apparater samt for mottakere til bruk i ferger, skip og andre transportmidler samt for eksempel kabelnettsentraler og boligblokker.”

14 RiksTV –RiksTV forholder seg kun til sluttbrukere med RiksTV abonnement og RiksTV godkjent digitalboks tilkoblet antenne eller kabelnett som formidler signalinnholdet transparent. –RiksTV tilbyr rabatt til boligsammenslutninger og institusjonsnett. Videreformidling fra bakkenettet (2)

15 Andre tjenestetilbydere Problematisk med samordning av kanaler eller konvertering. Behov for frekvensregulering? Kollektive og individuelle abonnement (triple play) Svært mange forskjellige nett Vanskelig å opptre samlet overfor tjenestetilbyderne Gunstige avtaler, enkelt for beboerne –OBOS har mer enn 1.400 borettslag og sameier, som for det meste har kollektivavtaler med Get eller Canal Digital. ”Mitt inntrykk er at beboerne er godt fornøyd med det tilbudet disse leverandørene har”, sier Morten Aagenes i OBOS.


Laste ned ppt "Regulatoriske muligheter og utfordringer for brukereide kabelnett Knut Sinkerud, sjefingeniør, Post- og teletilsynet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google